Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Prvky ochrany před povodněmi

Jak vypadají prvky pro ochranu dveří do domu, do garáže a na terasu? Jaké ochranné opatření v případě povodní zvolit pro WC, pračku v přízemí?

Prvky ochrany před povodněmi
Prvky ochrany před povodněmi, zdroj: www.dameasyfloodbarriers.com

Prvky pro individuální ochranu domů

Publikace Ochranná opatření před povodněmi: FLOOD PROTECTION Dameasy Flood Barriers

Dotace na ochranu před povodněmi v ČR 2018

Především obce a kraje měly šanci zvýšit bezpečnost svých obyvatel před extrémy počasí. O dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na zpracování digitálních povodňových plánů, analýzy odtokových poměrů, pořízení protipovodňových varovných systémů i nápravu nebezpečných svahových nestabilit mohly žádat od 2.5. do 2. 7.2018. Ve dvou výzvách je připraveno celkově 350 milionů Kč.

„Zaměření těchto dotačních výzev jde ruku v ruce s prioritou MŽP. Boj se suchem na jedné straně a předcházení škodám způsobovaným lokálními povodněmi a extrémními srážkami na straně druhé jsou dvě strany téže mince, kterou je klimatická změna, s níž se nyní potýkáme a v budoucnu se budeme potýkat stále častěji,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Žádosti o dotace mohly kraje, obce a jejich dobrovolné svazky, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace a další subjekty podávat od května na Státní fond životního prostředí ČR. Přihlásit mohly projekty zaměřené na zpracování analýz odtokových poměrů nebo digitálních povodňových plánů. Dotace získají na vybudování nebo rozšíření protipovodňových výstražných systémů na lokální úrovni. Zároveň rezort pomůže s řešením následků povodní a přívalových dešťů a prostředky pošle i na sanaci svahových nestabilit, jako jsou sesuvy půdy či řícení skal.

Fond solidarity EU

Fond solidarity Evropské unie (EUSF) reaguje na velké přírodní katastrofy a vyjadřuje evropskou solidaritu postiženým regionům v rámci Evropy. Fond byl vytvořen jako reakce na závažné povodně ve střední Evropě v létě 2002. Od té doby se využíval pro 73 katastrof, které pokrývaly řadu katastrofických událostí včetně povodní, lesních požárů, zemětřesení, bouře a sucho. 24 různých evropských zemí bylo dosud podporováno v částce přesahující 3,8 miliardy EUR.

Například obci Dobrčice byla poskytnuta dotace z rozpočtu Olomouckého kraje k opatřením Fondu solidarity Evropské unie na krytí povodňových škod z května a června 2010 ve výši 77 097,00 Kč na sanaci sesuvu svahu.

V rubrice INFORMACE PO ZÁPLAVÁCH na TZB-info najdete řadu dalších opatření, ale i stavební řešení jako např. sanační omítky, co s izolacemi po záplavách, čištění studní, co se zatopeným kotlem apod.

Vybrané články: