Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Prvky ochrany před povodněmi

Datum: 1.8.2018 9:47  |  Autor: redakce  |  Zdroj: materiál firmy Dameasy Flood Barriers

Jak vypadají prvky pro ochranu dveří do domu, do garáže a na terasu? Jaké ochranné opatření v případě povodní zvolit pro WC, pračku v přízemí?

Prvky ochrany před povodněmi
Prvky ochrany před povodněmi, zdroj: www.dameasyfloodbarriers.com

Prvky pro individuální ochranu domů

Publikace Ochranná opatření před povodněmi: FLOOD PROTECTION Dameasy Flood Barriers

Dotace na ochranu před povodněmi v ČR 2018

Především obce a kraje měly šanci zvýšit bezpečnost svých obyvatel před extrémy počasí. O dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na zpracování digitálních povodňových plánů, analýzy odtokových poměrů, pořízení protipovodňových varovných systémů i nápravu nebezpečných svahových nestabilit mohly žádat od 2.5. do 2. 7.2018. Ve dvou výzvách je připraveno celkově 350 milionů Kč.

„Zaměření těchto dotačních výzev jde ruku v ruce s prioritou MŽP. Boj se suchem na jedné straně a předcházení škodám způsobovaným lokálními povodněmi a extrémními srážkami na straně druhé jsou dvě strany téže mince, kterou je klimatická změna, s níž se nyní potýkáme a v budoucnu se budeme potýkat stále častěji,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Žádosti o dotace mohly kraje, obce a jejich dobrovolné svazky, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace a další subjekty podávat od května na Státní fond životního prostředí ČR. Přihlásit mohly projekty zaměřené na zpracování analýz odtokových poměrů nebo digitálních povodňových plánů. Dotace získají na vybudování nebo rozšíření protipovodňových výstražných systémů na lokální úrovni. Zároveň rezort pomůže s řešením následků povodní a přívalových dešťů a prostředky pošle i na sanaci svahových nestabilit, jako jsou sesuvy půdy či řícení skal.

Fond solidarity EU

Fond solidarity Evropské unie (EUSF) reaguje na velké přírodní katastrofy a vyjadřuje evropskou solidaritu postiženým regionům v rámci Evropy. Fond byl vytvořen jako reakce na závažné povodně ve střední Evropě v létě 2002. Od té doby se využíval pro 73 katastrof, které pokrývaly řadu katastrofických událostí včetně povodní, lesních požárů, zemětřesení, bouře a sucho. 24 různých evropských zemí bylo dosud podporováno v částce přesahující 3,8 miliardy EUR.

Například obci Dobrčice byla poskytnuta dotace z rozpočtu Olomouckého kraje k opatřením Fondu solidarity Evropské unie na krytí povodňových škod z května a června 2010 ve výši 77 097,00 Kč na sanaci sesuvu svahu.

V rubrice INFORMACE PO ZÁPLAVÁCH na TZB-info najdete řadu dalších opatření, ale i stavební řešení jako např. sanační omítky, co s izolacemi po záplavách, čištění studní, co se zatopeným kotlem apod.

Vybrané články:

 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona TwitterTisk Související z oboru

Stabilní hasicí zařízení v ochraně budov před požárem – část 1

21.5.2019 | Ing. Pavel Rybář, předseda stálé pracovní skupiny Požární prevence a zástupce České asociace pojišťoven ve Výboru evropských pojistitelů CEA
Článek uvádí charakteristiku jednotlivých druhů stabilních hasicích zařízení a dokladuje, proč se v ochraně nevýrobních objektů před požárem považuje sprinklerová ochrana za dominantní.

Analýza usmrcených v přímé souvislosti s požárem

16.5.2019 | kpt. Ing. Filip Nos, MV-generální ředitelství HZS ČR
Článek je zaměřen na problematiku evidence a využití databáze osob usmrcených při požárech, ke kterým došlo v letech 2016–2017. Ukazuje se, že tento výstup je jednoduchý pouze na první pohled. Opak je pravdou. Je předmětem diskusí jak v rámci HZS ČR, tak i v odborných kruzích v zahraničí. Diskutabilní je především samotná evidence tohoto výstupu a jeho následné využití v nejrůznějších oblastech.
Bezpečnostní systém. Provozovatel velínu. Bezpečnostní video dohled s pozorovatelem a monitorem obrazovky. Zdroj: Adobe Stock images

Dohledová a poplachová přijímací centra – zvyklosti a normy (1. část)

13.5.2019 | Ing. Miroslav Urban, Michal Randa, redakce
Pocit bezpečí ovlivňuje náš každodenní život, patří mezi základní lidské potřeby a má vliv na kvalitu života. Bezpečnost je zdánlivě srozumitelný a jednoduchý obor. Je ale otázkou, jak rozeznat nabízenou kvalitu od podvodného předstírání?

Hasiči pro školy

9.5.2019 | redakce
Hasičský záchranný sbor ČRpředstavil v Praze druhý ročník projektu „Hasiči pro školy“. Projekt cílí na děti a jejich učitele na druhém stupni základních škol.

Dynamika požáru komplexního prostoru z pohledu určení místa vzniku při vyšetřování příčin požáru

30.4.2019 | kpt., Ing. Stanislav Kopecký, pplk., Mgr. Jakub Škoda, Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, kpt.,Ing. Jaroslav Řepík, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Současný trend výzkumu se ubírá dynamikou požáru komplexních prostor – tedy dynamikou požáru v rámci více místností, například domu či bytu o více místnostech. Je postaven na výsledcích získaných z dynamiky požáru jedné místnosti, ale při plánování testů a vyhodnocování závěrů je třeba uvažovat mnohem více proměnných nežli u požárů jednoduché místnosti. Přinášíme několik ucelených výstupů, které jistě budu užitečné pro praxi.

Témata 2019

technická podpora výrobců