Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Co znamená TZB?

Zkratka TZB označuje obor Technická Zařízení Budov

Jedná se o soubor profesí a zařízení ve stavebnictví, která zabezpečují technické prostředí uvnitř budov. Technickým prostředím je to, díky čemu budova funguje jako celek a slouží požadovanému účelu – např. je v ní správná teplota, voda a elektřina jsou dostupné na požadovaných místech, v budově je požadovaná vlhkost, z budovy je odváděna znečištěná voda, díky systémům měření, řízení a regulace lze budovu ovládat, atd.

Těžištěm celého oboru TZB jsou rozvody a hospodaření s nejrůznějšími formami energie. Proto je navrhování i provoz technických zařízení úzce spojené s úsporami energie a efektivním provozem budov. Zajištění technického prostředí staveb pomocí technických zařízení je svázáno se stavbou i z hlediska architektury a konstrukce budov.

Portál TZB-info klade důraz na spojení technických zařízení budov s úsporami energie a ekologií a na jejich vazbu na ostatní stavební obory. S rostoucím trendem úspor energií roste důležitost technických zařízení budov a jejich provázání s ostatními stavebními obory. Se složitostí technických zařízení se zvyšují nároky na koordinaci profesí a multioborové chápání stavby.

Jaké obory zahrnuje TZB

1. Instalace, rozvody:

2. Elektrotechnické rozvody:

3. Další technická zařízení v budovách:

Jaké další obory souvisejí s TZB