nápověda  mapa portálu
kde
hledat
   Katalog firem a výrobků   kalendář akcí   obsahy časopisů
   publikace   normy   plné texty právních předpisů
vybervse vybrat vše  vybernic zrušit výběrprohledat diskusní příspěvky
řazení 
platnost

Témata:
 
Překladový a výkladový slovník:
nalezeny 2 záznamy - zobrazit nalezené
 
Katalog firem a výrobků:
ENVIC  |  www.envic-sdruzeni.cz  www.nulovedomy.org
ENERGY CONSULTING  |  www.e-c.cz
RŰPIK s. r. o.   |  www.rupik.cz
GRAITEC s.r.o.  |  www.graitec.cz  www.cadkon.eu
doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
DEKPROJEKT s.r.o.  |  www.atelier-dek.cz
QUEST CENTRAL EUROPE, spol. s r.o.  |  www.quest.cz
Ing. Zdeněk Petrtyl - INKAPO  |  www.inkapo.cz
Schiedel, s.r.o.  |  www.schiedel.com/cz/  www.chytrykomin.cz  www.kombigas.cz
VIPA CZ s.r.o.  |  www.vipa.cz
Komíny - MESSY s.r.o.  |  www.kominy.messy.cz
Brokomat SML, s.r.o.  |  www.brokomatsml.cz
TECH TRADING GROUP, a.s.  |  www.techtrading.cz
BACHL, spol. s r.o.  |  www.bachl.cz
Almeva East Europe s.r.o.  |  www.almeva.eu
ROCKWOOL Slovensko s.r.o.  |  www.rockwool.sk
VP STAVEBNINY, s.r.o.  |  www.vpstavebniny.cz
HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.  |  www.heluz.cz
    [neaktuální záznamy (23) >>>]
 
Na dotaz výpočet zobrazuji odkaz 1-50 z přibližně 4129 nalezených.
 [další stránka >>>]
[zpráva]Do sekce Tabulky a výpočty byla zařazena výpočet... 25.10.2005
25.10.2005 Do sekce Tabulky a výpočty byla zařazena výpočetní pomůcka pro výpočet tepelné ztráty objektu dle ČSN 06 0210.
[zpráva]Do sekce Tabulky a výpočty byla zařazena výpočet... 30.8.2005
30.8.2005 Do sekce Tabulky a výpočty byla zařazena výpočetní pomůcka pro posouzení možnosti využití dešťové vody.
[zpráva]Do sekce Tabulky a výpočty byla zařazena výpočet... 19.9.2005
19.9.2005 Do sekce Tabulky a výpočty byla zařazena výpočetní pomůcka pro návrh velikosti a typu biologické ČOV.
[zpráva]Do sekce Tabulky a výpočty byla zařazena výpočet... 12.10.2005
12.10.2005 Do sekce Tabulky a výpočty byla zařazena výpočetní pomůcka "Finanční kalkulátor pro hodnocení ekonomické efektivnosti investic".https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/110-financni-kalkulator-pro-hodnoceni-ekonomicke-efektivnosti-investic
[tabulka]Výpočet denostupňů
Výpočet denostupňů Ing. Zdeněk Reinberk, Ing. Ladislav Tintěra prof. Ing. Karel Hemzal, CSc. Denostupňová metoda je jedním z postupů, které slouží pro návrh, vyhodnocování a porovnávání zdrojů a spotřebičů tepla. Základem metody je znalost průběhů venkovních teplot z meteorologických dat. Portál TZB-info proto připravil programovou pomůcku Výpočet denostupňů, která slouží ke stanovení charakteristik topného období - počtu denostupňů a počtu topných dnů. Výpočet se provádí nad databází denních průměrných teplot venkovního vzduchu...Partneři výpočtu:..
[zpráva]Šedé vody - výpočet 1.10.2013
Šedé vody - výpočet 1.10.2013 Ing. Adam BartoníkASIO, spol. s r.o. Připravili jsme pro ty z vás, kteří se zajímáte o šedé vody pomocný výpočet v Excelu zpracovaný na základě návrhu normy ČSN 75 6780 a našich zkušeností... že se v současnosti zpracovává několik projektů na využití šedých vod a ze strany projektantů se objevují dotazy týkající se výpočtu produkce a spotřeby vody v rámci domu související s návrhem zařízení na recyklaci šedých vod,.. Výpočet stanovení produkce šedé vody ke stažení ASIO,..
[zpráva]Modelové výpočty spotřeby 25.1.2013
Modelové výpočty spotřeby 25.1.2013ČEZ Teplárenská, a.s. Podívejte se na modelové výpočty nákladů na vytápění. Kolik ušetří domácnost, škola, nemocnice, obce a města, nebytové prostory? ČEZ Teplárenská, a.s. Předmětem podnikání je výroba, nákup, ...
[norma]Ústřední vytápění, výpočty a projektování
0602 Ústřední vytápění, výpočty a projektování
[norma]Ústřední vytápění, výpočty a projektování
0603 Ústřední vytápění, výpočty a projektování
[norma]Ústřední vytápění, výpočty a vyhodnocování
0604 Ústřední vytápění, výpočty a vyhodnocování
[norma]Vodní hospodářství. Výpočty
7502 Vodní hospodářství. Výpočty
[zpráva]Výpočet tepelných ztrát, který zpracovala společno... 6.4.2004
6.4.2004 Výpočet tepelných ztrát, který zpracovala společnost PRE, nově obsahuje i návrh výkonu topného zdroje. Výpočet je umístěn v sekci Tabulky a výpočty.
[zpráva]Architektonická studie stavby - tepelné výpočty 19.2.2013
Architektonická studie stavby - tepelné výpočty 19.2.2013 architektonický ateliér Master Design s.r.o.architektonický ateliér Master Design s.r.o. Nově náš architektonický ateliér poskytuje zdarma k architektonické studii novostavby rodinného domu energetické výpočty včetně variant jednotlivých zdrojů tepla a jejich roční náklady.Pro lepší orientaci zákazníků jsme se rozhodli klientům zprostředkovat náhled do budoucích nákladů za vytápění již v architektonické studii rodinného domu...
[zpráva]Vylepšení interaktivního výpočtu tepelné ztráty p... 20.3.2003
20.3.2003 Vylepšení interaktivního výpočtu tepelné ztráty potrubí. Výpočet nově respektuje teplotní závislost součinitele tepelné vodivosti λ. Materiálová základna výpočtu je dále rozšířena o izolace Rockwool tloušťky 60,..
[zpráva]U interaktivního výpočtu průtokového součinitele k... 11.6.2003
11.6.2003 U interaktivního výpočtu průtokového součinitele kv bylo zjednodušeno a zpřehledněno zadání vstupních parametrů.
[zpráva]Interaktivní výpočet průtokového součinitele k v ... 8.7.2003
8.7.2003 Interaktivní výpočet průtokového součinitele kv je rozšířen o grafické zobrazení charakteristiky tlakových ztrát.
[zpráva]Interaktivní Výpočet minimální tloušťky izolace z... 11.12.2002
11.12.2002 Interaktivní Výpočet minimální tloušťky izolace zabraňující kondenzaci byl rozšířen o podrobný popis teorie výpočtu.
[zpráva]Nový interaktivní Výpočet tlakové expanzní nádoby... 25.2.2003
25.2.2003 Nový interaktivní Výpočet tlakové expanzní nádoby byl zařazen do sekce Tabulky a výpočty.
[zpráva]Program pro výpočet podlahového vytápění 25.7.2014
Program pro výpočet podlahového vytápění 25.7.2014IVAR CS spol. s r.o. Společnost IVAR CS nabízí pro návrh podlahového vytápění výpočtový program IVAR HT 2000, verze 8.5.Jedná se o moderní softwarové vybavení pro projektování podlahového vytápění, které je součástí uceleného montážního systému IVARTRIO. V programu jsou zohledněny platné evropské normy mající souvislost s projektováním podlahového vytápění, ale i současné poznatky a nové produkty renomovaných evropských výrobců v této oblasti. Do verze 8.5 byl nově zapracován systém suchého podlahového vytápění RENOVA a také systém ..
[zpráva]Nový interaktivní Výpočet minimální tloušťky izol... 15.11.2002
15.11.2002 Nový interaktivní Výpočet minimální tloušťky izolace zabraňující kondenzaci je zařazen do sekce Tabulky a výpočty.
[zpráva]Novinka - program na výpočet útlumů tlumičů hluku 11.5.2012
Novinka - program na výpočet útlumů tlumičů hluku 11.5.2012 Společnost Mart s.r.o. představuje vlastní program na výpočet útlumů tlumičů hluku MartAkustik.
[zpráva]Nová kalkulačka na výpočet vlhkosti dřeva 28.7.2014
Nová kalkulačka na výpočet vlhkosti dřeva 28.7.2014Drekoma Kalkulačka spočítá jaká je rovnovážná vlhkost (pro dané údaje) dřeva. Tj. dřevo při shodné absolutní vlhkosti nebude sesychat ani bobtnat.Jak pracovat s kalkulačkou: Kurzorem na lince teplota prostředí nastavím si teplotu interiéru. Kurzorem na lince vlhkost prostředí si nastavím vlhkost v %, kterou mám v interiéru. DREKOMA - výhradní dovozce vlhkoměrů a zvlhčovacích systémů ...
[zpráva]Nový výpočet interpolace / extrapolace na TZB-info 12.1.2018
Nový výpočet interpolace / extrapolace na TZB-info 12.1.2018redakce Výpočet usnadňuje stanovení mezilehlých hodnot v případech, kdy není k dispozici rovnice pro danou veličinu, ale pouze tabulka s hodnotami v jednotlivých bodech a přepokládá se mezi nimi spojnice přímkou. redakce
[zpráva]Katalogy výrobců ve výpočtu prostupu tepla 7.4.2014
Katalogy výrobců ve výpočtu prostupu tepla 7...2014 redakce V novém výpočtu prostupu tepla na TZB-info byly doplněny aktuální katalogy materiálů klíčových dodavatelů na českém trhu:.. Xella (Ytong).Výpočet umožňuje určit tepelný odpor konstrukce a součinitel prostupu tepla konstrukce dle platných norem a výsledek porovnat s aktuální ČSN 73 0540-2. Výpočet Prostup tepla vícevrstvou neprůsvitnou konstrukcí je naprogramován v souladu s ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4:.. Do výpočtu lze zadávat kromě standardních vícevrstvých konstrukcí také ..
[zpráva]Cadrock - výpočet pro ploché střechy, podpora projektantů 14.11.2011
Cadrock - výpočet pro ploché střechy, podpora projektantů 14.11.2011ROCKWOOL, a.s. Cadrock je speciální program pro výpočet spádování plochých střech. Architektům a projektantům nabízíme možnost nechat si zdarma udělat kalkulaci množství a ceny spádových desek i u náročných projektů. ROCKWOOL - přední světový výrobce izolací z kamenné vlny. ...
[zpráva]Interaktivní výpočet Tepelné ztráty potrubí s izo... 15.11.2002
15.11.2002 Ing. Miroslav Hořejší Interaktivní výpočet Tepelné ztráty potrubí s izolací byl rozšířen o nové funkce.Ve výsledcích výpočtu se nově zobrazuje vypočtený součinitel přestupu tepla ko [W/m.K], který lze porovnat s požadovanou hodnotou podle vyhlášky č.151/2001. Dále je mezi výsledky výpočtu doplněna povrchová teplota izolace. Na konci teorie výpočtu je přidán stručný komentář k vyhlášce č...
[zpráva]Výpočet spotřeby materálu a ceny transportbetonů Liapor 9.8.2012
Výpočet spotřeby materálu a ceny transportbetonů Liapor 9.8.2012LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s. Vypočítejte si pomocí kalkulátoru Transportbeton spotřebu transportbetonů typu C, B a lehkých keramických betonů Liapor a získejte informace o aktuálních a konkrétních cenách transportbetonů. LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s. Montované domy - Dům jedním ...
[zpráva]Formulář pro výpočet celkových nákladů na vytápění RD 12.4.2011
Formulář pro výpočet celkových nákladů na vytápění RD 12.4.2011BRILON a.s. Chcete si online vypočítat náklady na vytápění Vašeho domu? Stačí vyplnit formulář na webových stránkách a výpočet Vám příjde zpět na Váš e-mail. Vše funguje rychle a jednoduše. výpočet nákladů vytápění topení otop BRILON a.s. PROJEKT - INTERGAS OD NÁS - kotel Vám za ...
[norma]Tepelné aerodynamické a hydrodynamické zkoušky a výpočty
0703 Tepelné aerodynamické a hydrodynamické zkoušky a výpočty
[zpráva]Do sekce Tabulky a výpočty byl zařazen inovovaný... 11.12.2003
11.12.2003 Do sekce Tabulky a výpočty byl zařazen inovovaný interaktivní výpočet - Výpočet tlakové ztráty třením v potrubí, který nahradil původní výpočet.
[zpráva]Výpočet tlakové ztráty třením v potrubí - rozšíření charakteristik 14.12.2011
Výpočet tlakové ztráty třením v potrubí - rozšíření charakteristik 14.12.2011redakce Volitelné položky potrubí pro účely výpočtu tlakové ztráty třením v potrubí byly rozšířeny o potrubní systémy FV - Plast. Ve výpočtu definujete geometrie a charakteristiky potrubí a vlastnosti proudící tekutiny. redakce
[zpráva]Tabulky a výpočty jsou nově rozdělené podle oborů.... 3.1.2006
3.1.2006 Tabulky a výpočty jsou nově rozdělené podle oborů. Pro lepší přehlednost se vždy zobrazí jen tabulky a výpočty z vybraného oboru.
[zpráva]Do oblasti Tabulky a výpočty jsme doplnili nový ... 7.10.2002
7.10.2002 Do oblasti Tabulky a výpočty jsme doplnili nový interaktivní výpočet oslunění/zastínění okenní plochy.
[zpráva]Do sekce Tabulky a výpočty byl zařazen aktualizo... 2.9.2003
2.9.2003 Do sekce Tabulky a výpočty byl zařazen aktualizovaný interaktivní Výpočet součinitele prostupu tepla U.
[zpráva]Software pro návrh a výpočty tlakových nádob 28.4.2006
Software pro návrh a výpočty tlakových nádob 28.4.2006QUEST CENTRAL EUROPE, spol. s r.o. Společnost Quest Central Europe uvádí na trh v České republice a na Slovensku software pro návrh a výpočty tlakových nádob italské společnosti Sant' Ambrogio.Program je používán firmami, které provádějí výpočty tlakových nádob, po celém světě. Nyní je tento software dostupný prostřednictvím společnosti Quest Central Europe i uživatelům v České republice a na Slovensku...
[zpráva]Do oblasti Tabulky a výpočty jsme zařadili novou... 12.12.2002
12.12.2002 Do oblasti Tabulky a výpočty jsme zařadili novou tabulku - Součinitelé sálání a poměrné tepelné pohltivosti.
[zpráva]Do Teoretické základny v sekci Tabulky a výpočty ... 14.7.2005
14.7.2005 Do Teoretické základny v sekci Tabulky a výpočty byla umístěna nová položka Ventil základní prvek regulace.
[zpráva]Do oblasti Tabulky a výpočty byla zařazena nová ... 12.2.2003
12.2.2003 Do oblasti Tabulky a výpočty byla zařazena nová tabulka - Tepelný výkon ocelových a litinových článkových těles.
[zpráva]Do oblasti Tabulky a výpočty byla zařazena nová ... 3.2.2003
3.2.2003 Do oblasti Tabulky a výpočty byla zařazena nová tabulka - Hodnoty fyzikálních veličin stavebních a jiných materiálů a konstrukcí.
[zpráva]Do oblasti Tabulky a výpočty jsme zařadili nové ... 19.9.2002
19.9.2002 Do oblasti Tabulky a výpočty jsme zařadili nové tabulky: Fyzikální hodnoty zemních plynů, Základní vlastnosti topných plynů a Základní vlastnosti kapalných paliv.
[zpráva]Do výpočtu Tepelná ztráta potrubí s izolací kruho... 30.5.2007
30.5.2007 Do výpočtu Tepelná ztráta potrubí s izolací kruhového průřezu byla přidána materiálová základna firmy AZ FLEX, a.s. (izolační materiál Paroc).
[zpráva]Rychlý výpočet počtu topných jednotek Nivolair 8.8.2013
Rychlý výpočet počtu topných jednotek Nivolair 8.8.2013 Tomáš PozdníčekUnitherm,s.r.o. Využijte naší pomoci s návrhem počtu topných jednotek, vyplňte naší tabulku a my se Vám do 24 hodin ozveme a vypracujeme i cenovou nabídku na teplovzdušné jednotky. NIVOLAIR je teplovodní ohřívač vzduchu pro vytápění prostor o výšce od 4 do 20 m. Topné jednotky se zavěšují těsně pod strop, snižují vertikální teplný gradient a tím i náklady na vytápění. Tento systém vytápění je jedinečký a zásadně se odlišuje od tradičních systémů. Velice jednoduchá, ale logická kombinace vysoce účinného topného ..
[zpráva]Do sekce Tabulky a výpočty byla zařazena tabulka... 16.8.2005
16.8.2005 Do sekce Tabulky a výpočty byla zařazena tabulka požadovaných a doporučených hodnot součinitele prostupu tepla. Změna k ČSN 73 0540-2:2002 Tepelná ochrana budov platí od 1.4.2005.
[zpráva]Sekce Tabulky a výpočty byla rozšířena o tabulky... 4.5.2004
4.5.2004 Sekce Tabulky a výpočty byla rozšířena o tabulky pro zemní plyn. Tabulky obsahují základní fyzikální a chemické vlastnosti zemního plynu. Sponzor tabulek: Transgas a.s.
[text]O výpočtu prostupu tepla vícevrstvou neprůsvitnou konstrukcí
O výpočtu prostupu tepla vícevrstvou neprůsvitnou konstrukcíVýpočet Prostup tepla vícevrstvou neprůsvitnou konstrukcí je naprogramován v souladu s ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4:.. Výsledky výpočtu lze tisknout pro potřeby doplnění projektové dokumentace,.. Výpočet umožňuje určit tepelný odpor konstrukce a součinitel prostupu tepla konstrukce dle platných norem a výsledek porovnat s požadavky aktuální ČSN 73 0540-2:..
[zpráva]Do oblasti Tabulky a výpočty jsme zařadili nové ... 26.8.2002
26.8.2002 Do oblasti Tabulky a výpočty jsme zařadili nové tabulky - Vybrané výpočetní vztahy pro vlastnosti vody, Fyzikální hodnoty pro vybrané kovy, Fyzikální hodnoty pro suchý vzduch při 0,10 MPa, Měrné tepelné ztráty objektů q[W/m3], Měrné tepelné ztráty pro halové stavby q[W/m3].
[zpráva]Výpočet velikosti lapáku tuku NS podle normy EN 18... 13.8.2007
13.8.2007 Výpočet velikosti lapáku tuku NS podle normy EN 1825 v Excelu můžete stáhnout z www.lapoly.cz . Jsou zde výpočty podle druhu provozu (restaurace, nemocnice, jídelny, také řeznictví a další provozy).
[zpráva]Projekt vytápění s výpočtem snadno a rychle 24.4.2014
Projekt vytápění s výpočtem snadno a rychle 24.4.2014 Marek MašekAB STUDIO Consulting + Engineering, s.r.o. Zveme Vás na bezplatný internetový seminář programu CADKON+ Vytápění, kde probereme základní postupy, jak vytvářet otopné soustavy, spočítat tepelné výkony, navrhovat dimenze a mnoho dalšího.Zveme Vás na bezplatný internetový seminář programu CADKON+ Vytápění, kde probereme základní postupy, jak vytvářet otopné soustavy, spočítat tepelné výkony, navrhovat dimenze a mnoho dalšího. CADKON+ Vytápění je obecný CAD program s plnou podporou DWG formátů a podobným stylem práce,..
[zpráva]Software pro návrh a výpočet klimatizačních jednotek 19.5.2016
Software pro návrh a výpočet klimatizačních jednotek 19.5.2016JANKA ENGINEERING s.r.o. Climacal slouží jako selekční software pro projektanty, obchodní zástupce, techniky i odbornou veřejnost. Jeho účelem je na základě zákazníkem požadovaných parametrů vybrat nejvhodnější jednotku z naší nabídky (PremiAir, KLM a KLMQ) a navrhnout ji. Díky svému interaktivnímu grafickému rozhraní se používá velmi snadno. Uživatel má možnost vidět jednotku v nárysu a půdorysu včetně konečných rozměrů. Návrh nabízené klimatizační jednotky je ukládán jako soubor ve formátu s příponou AHU...
[zpráva]Do sekce Tabulky a výpočty byl zařazen nový výpo... 14.3.2007
14.3.2007 Do sekce Tabulky a výpočty byl zařazen nový výpočet - Výpočet objemu vsakovací nádrže.

 [další stránka >>>]

Témata 2018

 
 

Aktuální články na ESTAV.czObecné požadavky na nádrže dešťové, šedé nebo bílé vody - I.Lavmi for Primalex: Harmonické řešení interiéruVěznice nebo hotel? Architekti navrhli vězení, které nemá trestat ale napravovatPardubice chtějí regulací zajistit jednotnou architektonickou identitu nové zástavby