Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

 Vydávání odborných časopisů a publikací pro vytápění

Vložit firmu
Firmy
logo

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) ...

logo

CZ Biom je profesní organizace, která byla založena v roce 1994 s cílem podporovat rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, ...

logo

VVI - odborný časopis Společnosti pro techniku prostředí určený především pro projektování a studium. Český odborný časopis pro techniku ...

logo

Národní asociace Klastr Česká peleta zastupuje na českém a slovenském trhu stovku firem. Jsou jimi výrobci a prodejci kotlů a kamen na ...

logo

Český plynárenský svaz (ČPS) je nezávislé sdružení firem a odborníků působících v plynárenství a souvisejících oborech.

logo

Energetické konzultační informační středisko. Poradenská a expertní činnost v oblasti energetických úspor a využívání obnovitelných ...

logo

Bezplatné energetické poradenství v oblasti úspor energií a využití obnovitelných zdrojů, audity a energ. analýzy, Energetické průkazy ...

logo

Internetový magazín o stavebnictví a architektuře. Denní zpravodajství, návody a praktické rady pro všechny stavby. Novinky o realitách, ...

Poradenská činnost a projekty solárních systémů pro TUV, vytápění, ohřev bazénové vody, tepelná čerpadla, fotovoltaické systémy, ...

logo

Vydavatelství se zaměřením na oblast stavebnictví, bydlení a architektury.

logo

Podpora a rozvoj využívání úspor energie: poradenská činnost propojuje technické znalosti možností hospodárného využívání energie ...

logo

Portál www.svjaktualne.cz je zaměřený na účetní, daňovou, technickou a právní podporu výborů společenství vlastníků. Základem jsou ...

logo

Společnost pro techniku prostředí soustřeďuje cca 1500 odborníků, zabývající se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska ...

logo

Zájmové sdružení právnických osob, jejichž činnost souvisí s problematikou výroby, rozvodu a spotřeby tepla, výrobou a montáží ...

logo

Portál pro stavebnictví, technická zařízení budov a úspory energií. Denně aktuální informace z oborů stavba budov, vytápění, větrání, ...

Hlavním posláním ÚNMZ je zabezpečovat úkoly vyplývající ze zákonů České republiky upravujících technickou normalizaci, metrologii ...

 
 
Reklama