Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Česká peleta, z.s.p.o.

www.ceska-peleta.cz
logo Česká peleta, z.s.p.o.
Cílem Klastru Česká peleta je posilování oboru využívání biomasy pro vytápění. Využívání tvarových biopaliv představuje vzájemnou spolupráci produkce pelet a briket z biomasy i dalších tvarových biopaliv a výroby kotlů na biomasu ve všech možných provedeních a výkonových řadách.
O nás

Klastr Česká peleta je zájmovým sdružením právnických osob, které podnikají v oblastech:

  • výroby a zpracování biomasy
  • výroby tvarových biopaliv
  • výroby energetických systémů a zdrojů
  • distribuce
  • obchodu

Dále sdružuje subjekty zaměření

  • osvětového
  • poradenského
  • na vědu a výzkum
  • pořádání odborných akcí


KOMFORTNÍ TEPLÍČKO
podzim 2019


KOMFORTNÍ TEPLÍČKO
podzim 2011

KOMFORTNÍ TEPLÍČKO
podzim 2012

KOMFORTNÍ TEPLÍČKO
podzim 2013

KOMFORTNÍ TEPLÍČKO
podzim 2014
 

KOMFORTNÍ TEPLÍČKO
podzim 2015

KOMFORTNÍ TEPLÍČKO
podzim 2016

KOMFORTNÍ TEPLÍČKO
podzim 2017

KOMFORTNÍ TEPLÍČKO
podzim 2018
Národní katalog
TOP 50 peletových instalací

Aktualizovat údaje   Vložit krátkou zprávu