Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

VIPA CZ s.r.o.

www.vipa.cz
logo VIPA CZ s.r.o.
16.10.2019
VIPA CZ s.r.o.

Co přináší novelizace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2002/EU? Zásadní rozpor lze spatřovat v porovnání lokální a evropské legislativy.

19.12.2017
VIPA CZ s.r.o.

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo nový metodický pokyn k zákonu č. 67/2013 Sb. a k vyhlášce č. 269/2015 Sb.

8.11.2017
VIPA CZ s.r.o., Ing. Jiří Melnikov, Ing. Petr Novotný, CSc., Doc. Ing. Josef Patočka

Článek, popisující neutěšenou situaci v oblasti rozdělení celkových vytápěcích nákladů centrálně vytápěných domů na jednotlivé byty, je třetím pokračováním dvou již dříve publikovaných článků na TZB-info (21. 1. 2016 a 14. 2. 2017) s názvem přiměřeně reagujícím na časovou návaznost uvedené problematiky.

10.5.2017
VIPA CZ s.r.o.

Tepelná čerpadla představují specifický zdroj tepla pro vytápění i chlazení pro jednotlivé byty a rodinné domy, případně pro celé bytové domy. Není cílem tohoto příspěvku uvádět všechny možné kombinace od vytápění jednoho bytu, až po zpravidla bivalentní vytápění celého bytového komplexu.

14.2.2017
VIPA CZ s.r.o., Ing. Jiří Melnikov, STP Liberec, Ing. Petr Novotný, CSc., Technická univerzita v Liberci, Doc. Ing. Josef Patočka, CSc., VIPA CZ

Od 1. 1. 2016 platí nová vyhláška na rozúčtování vytápěcích nákladů domu na jednotlivé byty, podle které je prováděno rozúčtování kalendářního roku 2016. Znamená to tedy, že rozúčtování roku 2016 je již prováděno podle vyhl. č. 269/2015 Sb.

9.6.2016
VIPA CZ s.r.o.

Využijte akci Šrotovné 2016. Nabízíme vám konkurenční upgrade z vašich stávajících odpařovacích indikátorů (dle ČSN EN 835) na repasované indikátory VIPA C za 1 Kč/indikátor VIPA C. K ceně je třeba přičíst 36 Kč na montáž a DPH dle platné sazby.

8.6.2016
VIPA CZ s.r.o.

Využijte akci Šrotovné 2016. Nabízíme vám konkurenční upgrade z vašich stávajících odpařovacích indikátorů (dle ČSN EN 835) na repasované indikátory VIPA C za 1 Kč/indikátor VIPA C. K ceně je třeba přičíst 36 Kč na montáž a DPH dle platné sazby.

24.2.2016
VIPA CZ s.r.o.

Rozúčtování nákladů roku 2015 bude poslední, které se provádí podle vyhlášky 372/2001 Sb. Rozúčtování roku 2016 již bude prováděno podle nové vyhlášky č. 269/2015 Sb. Co se pro uživatele systému VIPA změní? V zásadě nic. Nová vyhláška přináší zejména změny v maximálním povoleném rozsahu možných plateb.

21.1.2016
VIPA CZ s.r.o., Ing. Jiří Melnikov, STP Územní centrum Liberec, Ing. Petr Novotný, CSc., Technická univerzita v Liberci a Doc. Ing. Josef Patočka, CSc., jednatel firmy VIPA CZ

Od 1. 1. 2016 platí nová vyhláška na rozúčtování vytápěcích nákladů domu na jednotlivé byty, podle které bude prováděno rozúčtování kalendářního roku 2016 po 1. 1. 2017. Znamená to tedy, že rozúčtování roku 2015 bude letos prováděno ještě podle vyhl. č. 372/2001 Sb., ale nabíhající náměry indikátorů je nutné již respektovat podle vyhl. č. 269/2015 Sb.

21.1.2016
VIPA CZ s.r.o., Ing. Jiří Melnikov, STP Územní centrum Liberec, Ing. Petr Novotný, CSc., Technická univerzita v Liberci a Doc. Ing. Josef Patočka, CSc., jednatel firmy VIPA CZ

Od 1. 1. 2016 platí nová vyhláška na rozúčtování vytápěcích nákladů domu na jednotlivé byty, podle které bude prováděno rozúčtování kalendářního roku 2016 po 1. 1. 2017. Znamená to tedy, že rozúčtování roku 2015 bude letos prováděno ještě podle vyhl. č. 372/2001 Sb., ale nabíhající náměry indikátorů je nutné již respektovat podle vyhl. č. 269/2015 Sb.

20.5.2011
VIPA CZ s.r.o.

Odpařovací indikátory jsou již za zenitem své životnosti a jejich vlastnosti je předurčují k výměně. Vyměňte je za indikátory VIPA, které vám zajistí spravedlivé a laicky kontrolovatelné rozúčtování.

13.1.2011
VIPA CZ s.r.o.

Společnost VIPA CZ s.r.o. vám na výstavě InfoTHERMA Ostrava představí vlastní systém měření a rozúčtování nákladů na vytápění, nově i s možností bezdrátového přenosu údajů. Stánek 307, pavilon A2.

5.3.2009
VIPA CZ s.r.o.

Firma VIPA CZ s.r.o. pro vás připravila zajímavou nabídku při konkurenčním upgradu vašich stávajících odpařovacích indikátorů dle ČSN EN 835 na indikátory VIPA.

17.1.2007
VIPA CZ s.r.o.

Firma VIPA CZ s.r.o. představuje nový vícečidlový elektronický indikátor topných nákladů, který je součástí systému rozúčtování vyvinutého na TU Liberec. Navazuje tím na úspěšný typ VIPA C a VIPA CT.

9.5.2003
VIPA CZ s.r.o., Doc. Ing. Josef Patočka, CSc.

Na základě dlouhodobé výzkumné činnosti a praktického provozního ověření je předkládán odborným firmám, majitelům a správcům bytového fondu i uživatelům centrálně vytápěných bytů soubor základních vstupních poznatků, které by měly být podkladem pro sjednocení názorů na poměrové měření, vedoucím k přijatelné právní úpravě.

5.7.2000
Ing. Zdeněk Vitamvás, CSc., doc. Ing. Josef Patočka, CSc., VIPA CZ s.r.o.

Značka VIPA je značkou vytrvalosti a cílevědomého úsilí dotáhnout myšlenku k využití a k realizaci. Původní myšlenka byla využít fyzikálního principu závislosti optické hustoty transparentní látky na teplotě a času k měření spotřeby tepla v bytové oblasti. Skupinka nadšenců na vyvinuté na Vysoké škole strojní a textilní v Liberci to neměla vůbec jednoduché. Musela bojovat na několika frontách. Jednak proti domácímu plánovitému mrhání teplem na vytápění a jednak proti konkurenčním výrobcům odpařovacích "rozdělovačů topných nákladů". Proto jsme se mohli v řadě "odborných" článků dočíst o neperspektivnosti této metody. Nicméně výsledky jsou tím pravým kritériem. A těmi je ocenění mnoha zlatými medailemi - poprvé na PRAGOTHERMU 1982 a naposledy v listopadu 1997 na světové výstavě vynálezů EUREKA 97 v Bruselu a úspory za vytápění v bytech s instalovanými podílovými indikátory VIPA ve výši přesahující 1 miliardu korun.