Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Střední škola polytechnická

www.ssprool.cz
logo Střední škola polytechnická
Učební obory se závěrečnou zkouškou, studijní obory s maturitou, nástavbové denní studium s maturitou. Ve škole je rovněž Centrum instalatérů ol. kraje při CTI a Svářečská škola s kurzy pro svařování plamenem, el. obloukem a plastů polyfúzí. Škola připravuje žáky pro výkon dělnických povolání a odborných činností ...
O nás

Učební obory se závěrečnou zkouškou, studijní obory s maturitou, nástavbové denní studium s maturitou. Ve škole je rovněž Centrum instalatérů ol. kraje při CTI a Svářečská škola s kurzy pro svařování plamenem, el. obloukem a plastů polyfúzí. Škola připravuje žáky pro výkon dělnických povolání a odborných činností v odpovídajících učebních oborech, které jsou ukončeny závěrečnou zkouškou (3leté) a dále také ve studijních oborech pro výkon náročných dělnických povolání a obchodních činností provozního charakteru (4 leté). Toto studium je ukončeno maturitní zkouškou. Dále je možno pokračovat v nástavbovém denním dvouletém studiu, které je určeno pro uchazeče, kteří získali střední odborné vzdělání v určitém učebním oboru. Toto studium je ukončeno maturitní zkouškou. Škola zajišťuje žákům teoretické vyučování, praktické vyučování a výchovu mimo vyučování. Je školou regionální a komplexní, umístěnou v rozsáhlém, moderně vybaveném areálu. Součástmi školy jsou jídelna a domov mládeže. Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou.


Aktualizovat údaje   Vložit krátkou zprávu