Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

LING Krnov s.r.o.

www.ling.cz
logo LING Krnov s.r.o.
8.9.2008
Ing. Zdeněk Lyčka, LING Krnov s.r.o.

Recenzovaný Podle statistik MPO je v malých zdrojích znečišťování ovzduší spáleno ročně více jak 3 mil. tun biomasy a 1,8 mil. tun uhlí. Při současném vývoji cen plynu a elektřiny bude uhlí nejlevnějším palivem a pro sociálně slabší nejpřístupnějším. Jaký je současný trend vývoje v kontextu s evropskými předpisy?

6.2.2008
LING Krnov s.r.o.

Dne 26.2. proběhne v sídle firmy AGROMECHANIKA Lhenice v.o.s. od 10.00 školení topenářských firem k automatickým kotlům na pevná paliva LICOTHERM. Zájemci mohou kontaktovat firmu LING Krnov s.r.o.

6.3.2007
LING Krnov s.r.o., Ing. Zdeněk Lyčka

Daleko nejrozšířenějším způsobem je využívána sluneční energie, která je díky fotosyntéze chemicky vázaná v biomase. Na tepelnou (a následně též elektrickou) energii ji lze přeměnit přímým spalováním či biochemickou přeměnou na bioplyn a alternativní motorová paliva. Především spalování biomasy je nejstarší metodou získávání tepla.

12.5.2006
LING Krnov s.r.o.

Nový automatický kotel na uhlí a pelety LICOTHERM AM42 o jmenovitém výkonu 44 kW bude mít výstavní premiéru ve dnech 17.-21.5. na výstavě HOBBY v Českých Budějovicích ve stánku Agromechaniky Lhenice.

28.4.2006
LING Krnov s.r.o.

Ve spolupráci firem LING Krnov s.r.o. a Agromechanika Lhenice v.o.s. vznikl nový automatický kotel na pevná paliva LICOTHERM® AM 24. Certifikován je na dřevní pelety a hnědé uhlí O2, doplňkově v něm lze spalovat také kusové dřevo do délky polen 50 cm.