Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Svetový vedecký kongres CLIMA 2022 – 14. ročník sa konal v Rotterdame

Na splnenie globálnych klimatických cieľov a vykonávanie dohody EÚ Zelená dohoda sa v roku 2022 zmení regulačné prostredie týkajúce sa prevádzky budov, dekarbonizácie a energetického prechodu v roku 2022.

Pohľad na novodobú výstavbu Rotterdamu, foto autorPohľad na novodobú výstavbu Rotterdamu, foto autor
Pohľad na novodobú výstavbu Rotterdamu, foto autor

Svetový vedecký kongres CLIMA 2022, ktorý sa konal od 22. mája do 25. mája. Tento 14. ročník sa konal v Rotterdame, druhom najväčšom meste Holandska. Kongres CLIMA 22 spojil odborníkov, výskumníkov a ľudí z praxe, aby si vymenili poznatky a výstupy so svojich dosiahnutých výsledkov.

Na splnenie globálnych klimatických cieľov a vykonávanie dohody EÚ Zelená dohoda sa v roku 2022 zmení regulačné prostredie týkajúce sa prevádzky budov, dekarbonizácie a energetického prechodu v roku 2022. Zatiaľ čo stratégia renovácie sa zameriava na rekonštrukciu hlbokej energie až pre 35 miliónov budov do roku 2030. CLIMA 2022 sa zameriavala na 5 tém súvisiacich s touto masívnou transformáciou, ktorá je na obzore: Energia, Obšírnosť, Digitalizácia, Zdravie & pohodlie a Štúdium & vzdelávanie.

Prednášatelia boli rozdelení do paralelných sekcií, pričom celkový počet prednáškových miestností bol až 10. Celkovo odznelo počas kongresu vyše 280 príspevkov od vedeckých a odborných skupín autorov. Vystavené boli aj posterové prezentácie a tí, ktorí sa nemohli zúčastniť mali možnosť pripojenia sa na diaľku prostredníctvom online prenosu.

Množstvo nových riešení, výskumov a poznatkov odprednášalo veľký počet odborníkov z rôznych krajín ako napríklad z Holandska, Dánska, Belgicka, Fínska, Nemecka, Švajčiarska, Španielska, Talianska, Slovinska, Českej republiky, Nórska, Japonska, Čína, Turecka, Francúzska, Spojených štátov amerických a iných krajín sveta a v neposlednom rade aj Slovenska, zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zo stavebnej fakulty. V zastúpení pána prof. Ing. Dušana Petráša, PhD., doc. Ing. Michala Krajčíka, PhD., a šiestich doktorandov z Katedry technických zariadení budov boli aj zo strany Slovenskej technickej univerzity odprezentované naše dosiahnuté výsledky.

Obr. 1 Pohľad na novodobú výstavbu Rotterdamu, Erasmusbrug („Erasmusov most“) je zavesený most na rieke Nieuwe Maas
Obr. 1 Pohľad na novodobú výstavbu Rotterdamu, Erasmusbrug („Erasmusov most“) je zavesený most na rieke Nieuwe Maas
Obr. 2 Prednášková sála A, v kongresovom centre Ahoy, Rotterdam
Obr. 2 Prednášková sála A, v kongresovom centre Ahoy, Rotterdam

Obr. 3 Ing. Martina Mudrá odprezentovala svoj príspevok prostredníctvom posterovej prezentácie
Obr. 3 Ing. Martina Mudrá odprezentovala svoj príspevok prostredníctvom posterovej prezentácie
Obr. 4 prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., doc. Ing. Michal Krajčík, PhD. a doktorandi Ing. Anna Predajnianska, Ing. Eva Švarcová, Ing. Barbora Junasová, Ing. Martin Sokol, Ing. Pavol Štefanič z Katedry technických zariadení budov, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Obr. 4 prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., doc. Ing. Michal Krajčík, PhD. a doktorandi Ing. Anna Predajnianska, Ing. Eva Švarcová, Ing. Barbora Junasová, Ing. Martin Sokol, Ing. Pavol Štefanič z Katedry technických zariadení budov, Slovenská technická univerzita v Bratislave

REHVA Student Competition 2022

Obr. 5 Ing. Martin Sokol, Katedra technických zariadení budov zo STU Bratislava
Obr. 5 Ing. Martin Sokol, Katedra technických zariadení budov zo STU Bratislava

V pondelok 23. mája, v Rotterdame, študenti študentskej súťaže REHVA predstavili svoje bakalárske a diplomové práce porote. Predmetom práce každého zúčastneného študenta boli témy na technické systémy ako napríklad vykurovanie/vetranie/klimatizácia/chladenie, vnútorná kvalita životného prostredia, energetická bilancia, energetická účinnosť a udržateľnosť.

Náš doktorand prvého ročníka Ing. Martin Sokol sa zúčastnil so svojou diplomovou prácou na tému Návrh kanalizačných systémov vo vysokej budove a reprezentoval Slovenskú technickú univerzitu. Víťazom študentskej súťaže sa stal Íñigo Martín Melero s témou „Numerické modelovanie ultrazvukového procesu odparenia vstupného vzduchu kondenzátora pre chladiaci systém kompresie pary“ .

Katedra technických zariadení budov na stavebnej fakulte v Bratislave nám umožnila byť súčasťou tohto svetového kongresu, ktorý nás spojil s odborníkmi. Vypočuli sme si množstvo zaujímavých prezentácií, ktoré boli zamerané na súčasný výskum a problematiku. Nasledujúci kongres CLIMA, je naplánovaný opäť o 3 roky, pričom miesto konania bude stanovené na iné miesto hosťujúcej krajiny.
 
 
Reklama