Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Nejběžnější pracovní místa budou v budoucnosti jiná

Futurolog Bolles nastínil v pořadu Host Lucie Výborné na Radiožurnálu podobu práce za 20 let. Využití virtuální a rozšířené reality pro řízení průmyslové výroby na dálku jako příklad úkolu v novém projektu RICAIP v Praze. Doba se mění již dnes.

Lidé jsou kreativní, zůstanou před roboty, věří expert na budoucnost práce. Nejběžnější pracovní místa budou v budoucnosti jiná, než jaká známe dnes. Alespoň si to myslí mentor Gary Bolles, který je děkanem fakulty budoucnosti práce na kalifornské Singularity University.

Rozhovor je zajímavým příspěvkem do české diskuse o vzdělávání a návratu pracovní výchovy do škol.


Některé změny již v praxi cítíme, u některých vidíme, že se blíží a některé nás určitě v mnohém překvapí

„Práce na inovaci musí těšit, jinak vám zůstane v paměti jen velká dřina,“ říká například manažerka inovací Xella CZ a Xella Slovensko Ing. Ivana Havlíčková a je přesvědčena, že trend vede k větší mechanizaci, prefabrikaci a k automatizaci. Nedostatek pracovníků ve stavebnictví ani jinou cestu nepředurčuje. Ing. Havlíčková jako příklad nového přístupu zmiňuje provázanost BIM se stavbou, kdy kolegové z Xella Holandsko přinášejí na staveniště již kombinovanou realitu pomocí tzv. Hololens. Kombinace BIM a holografických brýlí umožňuje mít všechny informace na staveništi dostupné v reálném čase. Tyto brýle přenášejí holografický model přímo na staveniště, který pak tvoří podklad pro výstavbu. Vede to k vyšší efektivitě výstavby, eliminaci chyb nebo k také řízení nákladů.

Podle nezávislého průzkumu k prvnímu tématu Roku digitálního podnikání 2019 – Řemeslu 4.0. využívá sedm z deseti podnikatelských subjektů moderní technologie, u živnostníků je to ale jen polovina. Mezi nejoblíbenější digitální nástroje v podnikání patří internet věcí, online marketing a cloudové služby. Pokud ale nebudou malé firmy na digitální revoluci, která nastane do deseti let, připraveny, nepřežijí, varuje AMSP ČR.

Projekt RICAIP zahájen. Propojí umělou inteligenci s průmyslovou robotikou

Možnosti využití virtuální a rozšířené reality pro řízení průmyslové výroby na dálku nebo systém pro její rychlé přizpůsobení podle momentálních potřeb zákazníka či dostupných výrobních prostředků. Toto je jen zlomek toho, co budou výzkumníci vyvíjet v projektu RICAIP. RICAIP na CIIRC ČVUT posouvá hranice nynějšího chápání automatizované průmyslové výroby směrem k výrobě flexibilní, distribuované.


Rozhodnutí o podpoře pro RICAIP (anglická zkratka pro Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu) přišlo z Evropské komise na jaře tohoto roku, oficiálně projekt startuje v září. V následujících více než šesti letech budou moci partneři projektu RICAIP čerpat podporu dosahující téměř 50 mil. eur (1,2 mld. Kč). Vznikne tak Evropské centrum excelence pro pokročilou průmyslovou výrobu, největší v oblasti umělé inteligence (AI) a průmyslové robotiky, které stojí na strategické spolupráci ČR a SRN. Partnery projektu jsou jeho hlavní koordinátor CIIRC ČVUT, dále CEITEC VUT a za německou stranu DFKI a ZeMA sídlící v Saarbrückenu.

Generální ředitel Evropské komise Jean-Eric Paquet zdůraznil, že získání této podpory je oceněním výjimečné kvality hodnoceného projektu a upozornil, že od EU získal financování jen každý patnáctý z jinak obecně velmi kvalitních předložených projektů. Řekl tak o dva dny dříve v Bruselu při slavnostním podpisu dokumentu, kterým EU přiděluje částku 15 milionů eur na vybudování Centra excelence RICAIP. Zbývající část financí bude hrazena z evropských strukturálních fondů a národních zdrojů.

Slavnostní ceremonie se zúčastnil také profesor Wolfgang Wahlster, jeden ze zakladatelů konceptu Průmyslu 4.0 (tzv. Industrie 4.0) a iniciátor projektu RICAIP, někdejší ředitel centra DFKI a jeho současný hlavní poradce.
„Průmyslová AI pro Průmysl 4.0 je motorem inovací pro české a německé národní ekonomiky,“ uvádí profesor Wolfgang Wahlster a vysvětluje dále: „protože obě jsou silně závislé na exportu vysoce kvalitních, špičkových fyzických produktů jako základu pro inteligentní služby a nové obchodní modely. Spolu s našimi českými přáteli a spolupracujícími partnery na CIIRC ČVUT uděláme, co bude v našich silách, aby se RICAIP stal ʿMekkouʾ pro příznivce Industrie 4.0.“

„Digitální revoluce připravuje cestu k inteligentním výrobkům a výrobě s větší flexibilitou, výrazně menší spotřebou zdrojů a vyšší mírou individualizace zaměřené na zákazníka,“ potvrzuje jeho slova profesorka Jana Koehler, která stojí od února tohoto roku v čele DFKI, a dodává: „RICAIP bude hnací silou a aktivátorem této revoluce pro českou a německou ekonomiku.“

 
 
Reklama