Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Ceny pevných paliv pro domácnosti

Oddělení surovinové a energetické statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR se zabývalo zjišťováním cen pevných paliv v roce 2009, a to zejména briket a pelet, na základě kterého vydalo v prosinci 2010 materiál, ve kterém je statistické vyhodnocení položek: hnědé uhlí tříděné, pelety dřevěné a rostlinné, brikety dřevěné, rostlinné, papírové, hnědouhelné a rašelinové.

Úvod

Předkládaná zpráva je výsledkem zpracování veškerých dostupných statistických zdrojů, které se týkají vývoje cen tuhých paliv pro domácnosti. Sledovány jsou cenové ukazatele tříděných druhů uhlí a koksu, hnědouhelných, rašelinových a dřevěných briket, dřevěných a rostlinných pelet a palivového dřeva. Publikovaná data u některých komodit ponecháváme v původním formátu, u některých řad pak provádíme verifikaci a dopočty. V některých případech, pokud nejsou k dispozici věrohodnější údaje, navrhujeme ukazatele nové a tyto ukazatele předkládáme odborné veřejnosti k diskusi. Vzhledem k tomu, že vývoj cen u nás je ovlivněn i cenou v okolních zemích, předkládáme také dostupné statistiky z Rakouska, Německa a Slovenska. Původní cenu v EUR přepočítáváme pro jednodušší porovnatelnost na Kč podle aktuálního kursu Kč/EUR. V Polsku nejsou takto podrobné cenové ukazatele publikovány. Zpráva obsahuje pouze přehled statistických dat, nemůže postihnout veškeré technicko-ekonomické problémy a souvislosti sektoru, jež jdou nad rámec statistického zjišťování.

Kompletní zpráva ke stažení

English Synopsis

Department of Raw material and energy statistics of the Ministry of Industry and Commerce dealt with identifying prices of solid fuels in 2009, mainly pellets and briquettes, under which issued in December 2010 the study in which the statistical analysis of items are: wood and pellet plant, wood briquettes, plant, paper, coal and peat.

 
 
Reklama