Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Sloučení Alpiq Retail CZ s.r.o. s Alpiq Energy SE

Chtěli bychom Vás informovat, že s účinností ke dni 1. ledna 2021 dojde k fúzi sloučením společnosti Alpiq Retail CZ s.r.o., jako zanikající společnosti, se společností ALPIQ ENERGY SE, jako nástupnické společnosti, to vše v souladu s projektem fúze ze dne 30. října 2020. Pro zákazníky se ovšem nic nemění.

V důsledku uvedené fúze sloučením dojde s účinností ke dni 1. ledna 2021 k zániku společnosti Alpiq Retail a k přechodu veškerých práv a povinností ze smluvních vztahů, pohledávek a dluhů společnosti Alpiq Retail na společnost ALPIQ ENERGY. Společnost ALPIQ ENERGY tak k tomuto dni v souladu s § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v účinném znění, vstoupí do právního postavení společnosti Alpiq Retail.

Vzhledem k tomu, že k přechodu smluvních vztahů, pohledávek a dluhů dochází ze zákona, není v uvedené souvislosti třeba uzavírat nové smlouvy nebo měnit stávající smlouvy.

Rádi bychom Vás, naše vážené zákazníky, ujistili, že se výše uvedeným krokem pro Vás nic zásadního nemění. Společnost ALPIQ ENERGY působí na energetickém trhu nejen v České republice, ale i v širším regionu střední, východní a jihovýchodní Evropy od roku 2009 a je jednou z obratově největších společností v České republice i střední Evropě. Bude Vám tedy kapitálově silným a spolehlivým partnerem. Pro úplnost pak dodáváme, že obě společnosti účastnící se fúze jsou sesterskými společnostmi plně ovládanými přední švýcarskou energetickou skupinou Alpiq.

 
 
Reklama