Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Bohemia Energy se připojuje ke zpřísnění Deklarace na ochranu spotřebitelů

Bohemia Energy aktivně podporuje kultivaci energetického trhu, a proto se stala jedním z prvních signatářů „Deklarace 2.0“, která zpřísňuje původní Deklaraci účastníků trhu s elektřinou a zemním plynem na ochranu spotřebitelů.

Nová verze Deklarace, vytvořená Svazem obchodu a cestovního ruchu (SOCR), nyní ještě více posiluje ochranu spotřebitele před nekalými praktiky nepoctivých obchodníků.

Původní Deklarace byla koncipována s ohledem na brzké schválení novely zákona. K tomu ale nedošlo, a ani v nejbližší době zřejmě nedojde, a proto se signatáři původní výzvy dohodli na jejím zdokonalení. Podařilo se najít shodu na zavedení účinné oborové samoregulace, která pomůže zákazníkům orientovat se na trhu do té doby, než bude platná účinná legislativa.

„Spotřebitelé díky Deklaraci 2.0 získávají jednoduché vodítko pro výběr férového dodavatele energií. Pokud si zvolí kohokoliv z jejích signatářů, budou mít jistotu, že nebudou vystaveni riziku nepoctivého jednání,“ říká Jiří Písařík, jednatel Bohemia Energy, a dodává: „Nic to ale nemění na tom, že bychom uvítali co nejrychlejší přijetí takových zákonných opatření, která jednak ochrání zákazníka před nepoctivými podnikavci a na druhé straně ho vyvedou z labyrintu často zcela nepřehledných ustanovení o změně dodavatele.“

Signatáři Deklarace 2.0 se například zavazují ke kontrole prodeje u svých zprostředkovatelů a v případě zjištění neetických praktik požadovat okamžitou nápravu nebo případně ukončit se zprostředkovatelem spolupráci. Nově se bude na zprostředkovatelské smlouvy a na komoditní smlouvy uzavřené zprostředkovateli nahlížet jako na smlouvy uzavřené distančním způsobem. Tím zákazníkům umožní od každé takové smlouvy odstoupit bez sankce do 15 dnů po plánovaném zahájení dodávky. Deklarace 2.0 řeší i nesmyslně dlouhé smlouvy, nedostatek informací o podobě uzavíraného kontraktu nebo jiné neetické chování zprostředkovatelů.

„Zákon dnes dostatečně nechrání práva spotřebitelů z řad domácností na energetickém trhu. Situace zneužívají energetičtí šmejdi, proti kterým je zapotřebí společným úsilím bojovat. Oceňuji dobrovolnou snahu velkých i malých dodavatelů vytvořit z naší Deklarace účinný nástroj, který bude kultivovat podnikatelské prostředí. Jejich zákazníci to jistě ocení,“ uvedl prezident SOCR Tomáš Prouza.

Bohemia Energy, jako největší alternativní dodavatel v České republice, si uvědomuje svoji roli a zodpovědnost, kterou má vůči svým zákazníkům, obchodním partnerům i dalším účastníkům trhu. Proto nad rámec Deklarace zavedla některá další opatření, která zajišťují větší ochranu spotřebitelů. „Ačkoli jsme se dlouhou dobu snažili o kultivaci podomního prodeje, rozhodli jsme od něj v rámci vyčištění trhu úplně ustoupit. Nespolupracujeme ani s žádnými zprostředkovateli, takže zákazníci mají jistotu, že vždy jednají přímo se zástupci Bohemia Energy,“ vysvětluje Jiří Písařík. Společnost rovněž neuzavírá smlouvy po telefonu, ale zákazník vždy po telefonické nabídce dostane písemný návrh smluvní dokumentace ke kontrole, prostudování a podpisu. Velký důraz klade firma i na dodržování etického kodexu podle doporučení ERÚ.

Deklarace 2.0 vešla v platnost v lednu 2020. Připojit se k ní mohou výhradně dodavatelé elektřiny a plynu poté, co jejich žádost schválí SOCR.

Více o Deklaraci.

BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
logo BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

Společnost Bohemia Energy entity s.r.o. vznikla v roce 2005 a již v roce 2006 jako první alternativní dodavatel začala na nově liberalizovaném trhu nabízet elektřinu nejen firmám, ale i domácnostem. V roce 2007 rozšířila svou působnost a pod značkou ...

 
 
Reklama