Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB HAUSTECHNIK

logo časopisu Časopis TZB Haustechnik je významným zdrojem informací, které jsou určeny profesionálům v oblasti TZB.
Ročníky:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2005  2004  2003 

Obsah čísla 6/2004 (prosinec 2004)
Datum: 17.12.2004
obrázek titulky

Doc. Ing. Marta Székyová, PhD.
Filtrácia - základná úprava vzduchu v klimatizačných zariadeniach
Článok uvádza do problematiky filtrácie vzduchu, klasifikácie filtrov a ich použitia. Príspevok poskytuje základné informácie pre projektantov a užívateľov vzduchotechnických zariadení. Prehľadne je zosúladené triedenie filtrov vzduchu podľa jednotlivých noriem a metodík.

Prof. Ing. Du.an Petrá., PhD., Ing. Daniela Koudelková, PhD.
Podlahové vykurovanie - 3. časť. Aplikácie v stavebných objektoch
Hlavnú pozornosť autori venujú možnostiam aplikácie veľkoplo.ného podlahového vykurovania, ako aj kombinácii s klasickou teplovodnou vykurovacou sústavou. Ochranné systémy sú vhodným doplnením problematiky, ktorá je veľmi aktuálna, s využívaním teplovodného, príp. elektrického veľkoplošného vykurovania.

Prof. Ing. Alfonz Smola, PhD
Svetelná klíma a jej vplyv na človeka
Autor článku sa venuje sústave parametrov vplývajúcich na zrakový výkon, zrakovú pohodu a na vzhľad priestoru.

MUDr. Ivana Holcátová, CSc., Ing. Miroslav Urban
Kvalita vnitřního prostředí administrativních budov a bytových domů v ČR
V rámci projektu Health Optimisation Protocol for Energy - efficient Buildings sa autori v štúdii pomocou určených kritérií zamerali na mo.nosti hodnotenia súvislostí medzi kvalitou vnútorného prostredia vybraných budov a zdravotnými problémami užívateľov jednotlivých objektov.

Prof. Ing. Jozef Kucbel, PhD.
Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Požiarne vodovody
Autor sa podrobnejšie venuje vonkajším a vnútorným požiarnym vodovodom, pričom ich špecifikuje aj podľa typu stavieb.

Ing. Jozef Löffler
Súčasný stav slovenských technických noriem triedy 12. Vzduchotechnické zariadenia aplikovateľných na oblasť TZB
Autor článku predstavuje aktuálny stav STN v oblasti vzduchotechnika so zameraním na vetranie budov.

Ing. Gabriel Belö, Ing. Oto Halás
Znečistenie vzduchu zanesenými filtrami vzduchu vo vzduchotechnických jednotkách - prehľad doterajších výskumných prác
Autori článku poukazujú na dôle.itosť precíznej údržby filtrov vzduchu v zariadeniach vzduchotechniky. Vykonané experimentálne merania poukazujú na možnosť emisie škodlivín zo znečistených filtrov priamo do upravovaného vzduchu, čím sa môže zníčiť kvalita vzduchu v priestore z hľadiska pohodového, ale aj hygienického.

Doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.
Využitie zrážkových vôd z povrchového odtoku - 1. časť. Legislatíva a možnosti akumulácie
Autorka sa v prvej časti príspevku venuje možnostiam akumulácie zrážkovej vody z povrchového odtoku a možnostiam návrhu správneho objemu, v druhej časti spôsobom určenia účinnosti systému, ako aj jeho celkovému vyhodnoteniu.

 
 
Reklama