Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Český instalatér

logo časopisu Sanitární - tepelná - klimatizační technika.
Ročníky:  208  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 

Obsah čísla 4/2010 (září 2010)
Datum: 6.9.2010
Téma: Inteligentní budovy, inovace v oblasti techniky prostředí, regulace
obrázek titulky

Řešení ohřevu teplé vody pro rodinné domy
Neustále vzrůstající ceny za elektřinu můžeme snížit využitím solárních paketů Buderus za výhodné ceny. Spolu s příspěvkem z programu Zelená úsporám by mohly být úspory citelné

Úzkou splachovací nádržku Viega Mono schová každá stěna
Viega rozšiřuje program splachovacích nádržek o speciální úzkou variantu s 8 centimetry montážní. hloubky

Novela vodního zákona
Novela vodního zákona bude účinná od srpna 2010. obsahuje 200 novelizačních úprav, proto se její úplné znění připravuje v září. Přináší řadu změn, jež vyplynuly z praxe a mají snížit administrativní a finanční zátěž, mají příznivý vliv na životní prostředí a jeho ochranu. Změny vyvolala také nutnost dostát závazkům vyplývajícím z členství ČR v EU

Solární systémy Vaillant
Firma klade neustále důraz na vývoj techniky, a to zejména v oblasti obnovitelných zdrojů. Došlo jednak k zavedení nových vakuových panelů auroTHERM exclusiv VTK, skládající se ze 6 vakuových trubic) a k rozšíření sortimentu solárních panelů o další ploché kolektory.

Tepelná čerpadla Vaillant
Čerpadla Vaillant řady geoTherm poskytují uživatelům nezávislost na ceně zemního plynu. Tepelná energie získaná dle typu provedení tepelného čerpadla ze vzduchu, země nebo vody, šetří životní prostředí, provozní náklady a neunikají žádné emise do ovzduší

Inteligentní budovy, 1. část
Cílem článku je informace o inteligentních budovách, jejich řídicím systému, předpokladech pro jeho navržení a užití

Nejen inteligentní, ale i zdravý dům
Co je součástí inteligentního domu - vždy řízené větrání. Každý dům postavený v tomto standardu se bez nuceného větrání neobejde

Infraclima - absolutní jednička v úsporách energií a kvalitě vnitřního prostředí budov
V článku jsou popsány 3 základní pilíře, které vzájemnou interakcí umožňují dosažení dosud nemyslitelných úspor energie a udržování celoroční nadstandardní tepelné pohody a zdravého bydlení.

Aplikace přírodních zákonů, 5. část
Další pokračování článku. Vyjasníme si pojem kaskáda, kolik kotlových jednotek kaskádu tvoří, zapojení si ukážeme na konkrétním příkladu.

Stanovení topných křivek vytápěcích soustav při proměnném průtoku
V příspěvku jsou odvozené vztahy pro topné křivky vytápěcích soustav, které jsou koncipovány tak, že regulace tepelného výkonu bude prováděna kvantitativně změnou průtoku oběhové vody. Jde o způsob, který se teprve rozvíjí.

Software společnosti Siemens pomáhá hospodařit s energií v budovách a průmyslových komplexech
Nový program sleduje, zobrazuje, ukládá a vyhodnocuje naměřené hodnoty elektrických veličin, včetně el. Energie. Umožňuje tak zjistit špičky spotřeby..

Podzemní kontejnery
Ekologie: V poslední době se do popředí zájmu v oblasti sběru odpadu dostávají podzemní kontejnery. Jaké se používají druhy, jak se s nimi manipuluje a jaká je jejich cena?

Právník radí - Zástavní právo
Ustanovení o zástavním právu byla původně obsažena v obchodním i občanském zákoníku. V současné době je z obchodního zákoníku jeho úprava vypuštěna. Proto se občanskoprávní i obchodněprávní vztahy řídí úpravou obsaženou v občanském zákoníku.

Letiště Bodo v Norsku - vyšší úroveň zabezpečení se systémem společnosti Siemens
Společnost Siemens dodala a nainstalovala inteligentní systém video dohledu na norském letišti. Systém sleduje vnitřní i vnější prostory, např. úsek manipulace se zavazadly, úsek bezpečnostní kontroly cestujících. Další zajímavé informace v článku

Společnost Ravak udává tón na trhu koupelen
Mezi nejvýznamnější novinky společnosti v oblasti sprchových koutů patří řada Blix, inovovaná řada Rapide, nová řada Pivot, souprava Classic. Podrobněji v tiskové zprávě.