Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Český instalatér

logo časopisu Sanitární - tepelná - klimatizační technika.
Ročníky:  208  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 

Obsah čísla 3/2002 (červen 2002)
Datum: 4.6.2002
obrázek titulky

VĚTRÁNÍ, KLIMATIZACE, EKOLOGIE

Navštívili jsme veletrh Intherm 2002
Co nás zaujalo na veletrhu organizovaném Bavorským a Badensko-wurttenberským cechem pro sanitu, topení a klimatizaci v Norimberku.

Životní prostředí a my
Proč je vhodné používat v souvislosti s životním prostředím pojem environmentální. Které zákony se týkají životního prostředí všeobecně, které zákony se zabývají ochranou ovzduší, ochranou vod a odpadovým hospodářstvím?

Zařízení pro samočinný odvod kouře a tepla v případě požáru
Tam, kde oheň zachvátí velké množství hořlavého materiálu, nashromáždí se pod stropem nespálené hořlavé plyny. Při jejich smísením se vzduchem, např. při prasknutí světlíku, může dojíit k samovolnému výbuchu a tím k přenesení požáru na ostatní části budovy. Toto nebezpečí může být odstraněno otevřením otvorů, které umožní, aby část horkých plynů unikla stejným způsobem, jako odcházejí produkty spalování komínem při topení tj. samočinným odvodem kouře a tepla.

Profesionální vypažení vrtaných studní
Jediným dodavatelem PVC trubek na českém trhu, určených pro vrtané studny, který je schopen doložit, že výluhové testy trubek splňují nároky zdravotní nezávadnosti je Pipelife-Fatra; Jaké vylepšení výrobků nabízí?

Zákon o ochraně veřejného zdraví
Zákon vstoupil v platnost 1. ledna 2001 a podstatným způsobem mění dříve platný zákon O péči a zdraví lidu. O novém zákonu se diskutovalo na semináři v říjnu 2001 a mnoho diskusních příspěvků bylo kritických. I vy se můžete této diskuse zúčastnit, adresa v článku.

Větrání plynových kotelen
Jakým způsobem se zajišťují tři základní požadavky větrání kotelen, a to: přívod spalovacího vzduchu, intenzita větrání, teplota vzduchu uvnitř kotelny; názorné obrázky.

Novinky v armaturách Ideal Standard
Představení několika armatur, na jejichž zajímavém vzhledu se podíleli známí výtvarníci.

Ravak na veletrhu SHK 2002
Představujeme dvě nejzajímavější novinky firmy Ravak.

Právník Vám radí (Stavební řád VI)
Tímto článkem uzavíráme obsah stavebního zákona. Vysvětlujeme: Vstup na cizí pozemky a stavby, Vstup do obydlí, Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě.

Chladicí jednotka umístěná ve stěně
Chlazení s přirozeným prouděním vzduchu jako součást vestavné skříně.

Odborné semináře Korado
Data seminářů pořádané firmou Korado.

Zárodky pod tlakem
Využití metody MOL CLEAN ke sterilizaci vzduchu v klimatizačních zařízení.

Větrací jednotka s rekuperací tepla Duplex 300 EC
Oceněný výrobek na veletrhu For Arch.

Integrace obnovitelných zdrojů energie
Firma Ekomont Děčín na slavnostním otevření nadchla návštěvníky instalací a využitím všech druhů obnovitelných zdrojů energie.

Nová legislativa v oblasti zásobování teplem (3. část)
Pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu TUV a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení.

Navrhování odvodu spalin (9. část)
Tato část seriálu se týká teploty spalin.

Úvod do fyziky polyetylénu (II)
V druhé části příspěvku je ukázáno, jak se rozdíly ve struktuře, popsané v 1.části, projeví na mechanických vlastnostech materiálu.

Ohlédnutí za SHK 2002

Rozdíly mezi standardním, nízkoteplotním a kondenzačním plynovým kotlem
Vysvětlení základních pojmů používaných v kondenzační technice.

Pohled projektanta na kondenzační kotle
Cerapur Junkers

 
 
Reklama