Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Český instalatér

logo časopisu Sanitární - tepelná - klimatizační technika.
Ročníky:  208  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 

Obsah čísla 1/2011 (únor 2011)
Datum: 25.2.2011
Téma: Tepelné soustavy, domovní rozvody
obrázek titulky

Nová evropská norma pro montáž vnitřních vodovodů
Od října 2010 platí v ČR čtvrtá část evropské normy pro vnitřní vodovody označena ČSN EN 806-4 (4 montáž). V současné době jsou tedy v ČR zavedeny již čtyři části ČSN EN 806. Článek se věnuje požadavkům na montáž potrubí, výtokových armatur, tlakovým zkouškám potrubí, proplachování potrubí, dezinfekci vnitřního vodovodu a výpočtu tepelné roztažnosti potrubí.

Protikorozní ochrana systému provozů vodního hospodářství
Nabídka firmy Inform-Consult-Aqua pro úpravu studené i teplé vody pro pitné i užitkové účely.

Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů prováděné vodou
Po zavedení řady norem EN 806 - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě jako ČSN, bylo nutné uvedené požadavky zapracovat i do ČSN 73 66 60. Parametry zkoušky i vlastní postup zkoušky jsou diskutovány v článku.

ISH 2011 - Inteligentní technologie pro vytápění, chladicí a ventilační techniku
Ústředním tématem veletrhu ISH je dlouhodobě udržitelné využívání vody a energie. Budou zde představeny nejnovější technologie a poznatky především v oblastech vytápění, chladicí a ventilační techniky

Upevňování potrubí tepelných soustav
Článek podrobně na mnoha obrázcích představuje dnes používané systémy upevnění potrubí tepelných soustav v praxi

Podtlakový odvodňovací systém REVEL
Koncem roku 2010 byl po dvouletém zkušebním provozu kolaudován výrobně obchodní objekt firmy Revel. Netradiční podtlakový odvodňovací systém je podrobně představen

Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2011
Vzhledem k toxikologickým poznatkům škodlivého působení olova na vývoj mozku především u dětí byl zpřísněn limit pro obsah olova v pitné vodě z 50 na 10 mikrogramů/l. Tato hodnota má být podle Evropských směrnic docílena do listopadu 2013. Žádost o dotaci na výměnu olověných rozvodů musí být doručena do 28. 2. 2011 na Ministerstvo pro místní rozvoj

Kaleidoskop stručných informací - Otopná tělesa trubková koupelnová
Při uvádění otopných těles nového typu na trh musí jejich technické podklady předkládané výrobcem v souladu s ČSN EN 442-1 obsahovat mj. i katalogové hodnoty jmenovitých tepelných výkonů všech vyráběných velikostí. Katalogové hodnoty odvozuje příslušná zkušební laboratoř, vychází z tzv. charakteristické rovnice. Odvození v článku

Rozvody plynu v budovách
Rozvody plynu měděným potrubím mají u nás již 14 letou tradici. Jsou u instalatérských firem oblíbené, protože měď má vynikající vlastnosti. Mohou se však vyskytnout iproblémy, hlavně u firem, které s tímto materiálem začaly pracovat až později. Problémem jsou tepelné dilatace. A právě tepelnými dilatacemi pro rozvody ležaté i stoupající se zabývá článek

Software pro návrh solárních systémů
Správný návrh solárních systémů tak, aby produkovaly během roku co největší množství tepla, resp. elektřiny, je složitá záležitost. Do výpočtu vstupuje řada faktorů, k dobrým výsledkům je proto potřeba odborně propracované softwary. Ty najdete v článku

Spalování dřeva
Pro hospodárné spalování paliv je mj. nutné zajistit správné průtoky přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin. Z těchto průtoků je nutné dimenzovat prvky vzduchospalinové cesty. Musí se také zohlednit teplota spalin a jejich hustota

Základní topenářské pojmy
Přehled správných topenářských pojmů a jejich vysvětlení

Právník radí - Insolvenční zákon (3. část)
V poslední části je představen reorganizační plán, jeho plnění, přeměna reorganizace v konkurs, oddlužení a volba způsobu oddlužení

Rotex HPSU compact oceněn
Výrobek získal zlatou medaili na veletrhu Aquatherm

Cech instalatérů ČR tradice neporušuje
Zpráva z již tradičního setkání Cechu instalatérů na veletrhu Aquatherm, představení plánu činnosti na další období. Současně vždy probíhá i finále soutěže žáků SOŠ a SOU, vítězné školy

Praktická podpora vyučovacího procesu na SOŠ a učilištích
Zkvalitnění vyučovacího procesu na středních odborných školách a učilištích

Veletrh Watenvi
Další podrobnosti o přípravě veletrhu

Technologie Siemens pomáhají záchranářům v Essenu

Zásuvné odtoky Viega bez těsnicí příruby

 
 
Reklama