Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Český instalatér

logo časopisu Sanitární - tepelná - klimatizační technika.
Ročníky:  208  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 

Obsah čísla 1/2008 (únor 2008)
Datum: 25.2.2008
Téma: Otopné soustavy, trubní sítě, topné zdroje, vysoké budovy
obrázek titulky

Vedení inženýrských sítí v podzemních kolektorech
Výstavba podzemních kolektorův Praze pokračuje. Koncem r. 2007 byl dokončen Kolektor Vodičkova. Byly dokončeny všechny stavební práce i montáž ocelových konstrukcí. Podrobnosti v článku.

Vysoké budovy
V článku se sleduje ujasnění výškového horizontu pro vysoké budovy v České republice. Podmínky jsou dány ekonomickými hranicemi, velikostí našich měst současnou městskou výstavbou.

Dřevní pelety jako perspektivní obnovitelný zdroj energie
Velká výhřevnost, nízký obsah popelovin a značná hustota je předurčují pro malé teplovodní kotle s vysokým stupněm automatizace spalování. Dále se dozvíte co je peleta, jak se pelety skladují a jak fungují peletové kotle a krbová kamnaů.

Termíny školení firmy Korado
Termíny školení pro 1. pololetí r. 2008

Odborné kurzy pro instalatéry ve SŠ v Žamberku
V Žamberku pořádají tzv. Firemní dny, kdy seznamují žáky s nejnovějšími výrobky, technologiemi, montážními postupy dané firmy.

Jsou potrubí tepelných soustav tlakovým zařízením
Do oblasti projektování a montáží tepelných soustav zasahuje Nařízení vlády 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení. Přitom se najedná pouze o požadavky na tlakové nádoby, ale nově i o požadavky na potrubí. Podle parametrů potrubí a tekutiny v potrubí se potom potrubí zařazuje do různých kategorií tlakových zařízení.

Systém airConomy a tepelné čerpadlo 3. generace
Systém airConomy usnadňuje integraci několika technologií do jednoho celku a tím i jednodušší řídicí systém, který ovládá nikoli na sobě nezávislé systémy, ale stále jeden celek.

Rehau - specialista na poskytování tepla pro útulný domov
Princip elektrického podlahového topení spočívá v tom, že se k topné rohoži přivádí energie přes tzv. Termistor. Přes odpor topného drátu se mění elektrická energie na teplo.

Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2008
Aby byl dodržen zpřísněný limit pro obsah olova v pitné vodě, bude ve většině případů nutné přistoupit k výměně olověného potrubí za jiné. Lze zažádat MMR o dotace, žádost však je nutné doručit nejpozději do 31. března 2008.

Kompaktní kondenzační centrála Buderus logamax plus GB152T
Svou koncepcí vychází z kotle Logamax plus GB152, ale navíc je vybavena zásobníkem teplé vody umístěným přímo před opláštěním.

Beta-PPR (PP-RCT) - nová třída plastových materiálů pro vodovodní a topenářské aplikace
Nedávno vyvinutá generace materiálů, která má zlepšené vlastnosti procesem beta-nukleace.

LUFLO GALVANPIPE systém přináší novou technologii, která Vám ulehčí práci
Je spojován pomocí speciálního materiálu a umožňuje jednoduché a rychlé spájení pozinkovaných ocelových trub a profilů o velikosti větší než 4" bez toho, aby se vrstva zinku narušila.

Problém cen energií vyřešen
Článek představuje nízkopotenciální systém celoročního udržování tepelné pohody s teplotou vody po celý rok 22 °C, což představuje systém s nejnižší teplotou vody.

Průvzdušnost funkčních spar výplní otvorů, způsob větrání a umístění plynových spotřebičů
Po výměně oken a provedení zateplení u stávajících domů se výrazně zvyšuje těsnost obálky budovy. Těsná okna bez úprav v zavřeném stavu nedokáží zajistit požadované množství přiváděného vzduchu. Jaké je řešení?

Právník vám radí - Pracovněprávní vztahy
První část se věnuje obecným ustanovením zákoníku práce, vznikem pracovního poměru

Topenářská příručka 3
3. díl topenářské příručky vyšel koncem r. 2007. Článek obsahuje přehled jednotlivých kapitol a adresy, na kterých je možno si příručku objednat

Ohlédnutí za veletrhem Aqua-therm 2007
Krátce se vracíme k veletrhu, přinášíme přehled oceněných výrobků

Valná hromada Cechu instalatérů ČR a finále žáků Středních škol a SOU opět na Aqua-thermu
Valná hromada se uskutečnila již tradičně během veletrhu, program valné hromady obdrželi členové dopředu, byli seznámeni s plánem činnosti na další období. V rámci veletrhu proběhlo i finále soutěže žáků SOŠ a SOU, výsledky uvádí článek

Chillventa 2008 důsledně pokračuje v úspěšném tažení
10 měsíců před zahájením veletrhu je přihlášeno 384 vystavovatelů, další podrobnosti v článku

Veletrh RESALE 2008
Mezinárodní veletrh použitých strojů a zařízení.

CholodExpo Rossija 2008
Podrobnosti o veletrhu chladicí techniky v Moskvě.

 
 
Reklama