Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Český instalatér

logo časopisu Sanitární - tepelná - klimatizační technika.
Ročníky:  208  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 

Obsah čísla 1/2007 (únor 2007)
Datum: 08.02.2007
Téma: Otopné soustavy, topné zdroje, výpočetní programy
obrázek titulky

Moderní systémy pro rozvod pitné vody
Wavin smartFIX

Vedení inženýrských sítí v podzemních kolektorech
Cílem článku je seznámit projektanty domovních technických zařízení s možným využíváním podzemních kolekterů pro napojení přípojek do budov a obecně i s možností vedení uličních potrubí a kabelů.

Výroba uhlí z květu - hydrotermální karbonizace
V Max Planckově institutu v Postupimi vyvinuli jednoduchý postup, s jehož pomocí lze přeměnit hmotu rostlinného původu při použití vhodného katalyzátoru na uhlík a vodu.

Nové stránky www.buderus.cz
Nové stránky zjednodušují a zrychlují práci při hledání výrobků, dokumentace a dalších informací

Pomůcky pro Vaši práci - Provoz a údržba bytových domů
Jde o elektronický materiál, který je komplexní informační pomůckou, shrnující současné poznatky a poskytující praktické informace o údržbě bytových domů.

Programová linka pro návrh ústředního vytápění
Programy linky řeší základní projekční tepelně technické a hydraulické výpočty. Dají se použít samostatně, ale většinou se využívá převodu výstupního pracovního souboru předchozího programu linky do dalšího následného programu.

Co je dobré vědět o tepelných čerpadlech
Tepelné čerpadlo patří mezi významná úsporná opatření snižující energetickou náročnost vytápěných objektů a náklady na energie pro vytápěný objekt. Objektivní posouzení jeho možností a vyhodnocení dosažených úspor je velice důležité.

Kaleidoskop stručných informací
Objemový průtok jako veličina k výpočtu tlakových ztrát (Nová rubrika časopisu, která se tentokrát věnuje objemovému průtoku.

Stanovení měrných emisí CO2 při kombinované výrobě tepla a elektřiny
Při kombinované výrobě tepla a elektřiny vzniká otázka, jakým způsobem rozdělit emise oxidu uhličitého CO2 vzniklé spalováním zemního plynu a uhlí na obě složky vyrobených energií. V příspěvku je uveden způsob rozdělení podle podílu využitých energií včetně příkladů výpočtů

Zavěšené sálavé panely KM a KZ
Základním principem pro dosažení tepelné pohody člověka při činnosti v pracovní oblasti je jak vliv teploty vzduchu, tak i vliv okolních sálajících ploch. Podstatný vliv na spotřebu tepla mají správně rozmístěné sálavé panely.

Obsah ročníku 2006
Všechny články uveřejněné v r. 2006 jsou zařazeny podle tématických okruhů, mají uvedeno číslo časopisu a stránku.

Termíny školení firmy Sanitec pro instalatéry
Tabulka s datem a místem školení včetně přihlášky.

Bezplatný program Sanitec pro navrhování koupelen
Firma Sanitec zveřejnila na svých stránkách nový program Moje koupelna, který umožní návrhnout koupelnu včetně dlažby a sanitárního zařízení. Přesný postup k využití programu uvádí článek.

Otopná tělesa Kermi pro umístění k proskleným plochám
Soudobý architektonický trend využívá i v bytové výstavbě celoprosklené obvodové plochy. Zde nelze použít zavěšená otopná tělesa, ale konvektory zapuštěné do podlahy..

Sprchové zástěny Kermi
V loňském roce uvedla firma Kermi na náš trh i sortiment sprchových zástěn. Podrobnosti o vybavení a typech v článku.

Zdravotní technika v odborných publikacích oboru techniky životního prostředí
Zdravotní technika se vyvíjela dlouhou dobu, podle dochovaných pramenů již 100 roků. Přehled publikací dokládá kvalitativní stupeň vývoje zdravotně technických zařízení budov dokumentovaný v základní literatuře jako jsou učebnice či rozsáhlá díla na úrovni učebnic.

Renovace rozvodů plynu v panelových domech
Renovace rozvodu plynu v panelových domech se v současné době provádí většinou měděným potrubím. Je to proto, že měděné potrubí je dobře zpracovatelné a že k jeho spojování je možné využít lisované spoje, což zaručuje vysokou požární bezpečnost. Vynořily se však některé případy renovací, které nejsou naprosto v pořádku. Podrobnosti v článku.

Nový systém rozvodu zemního plynu z vícevrstvých trubek v budovách
Na 8. ročníku školení GAS v Hradci Králové i na veletrhu Aqua-therm 2006 byl představen připravovaný nový systém rozvodu zemního plynu z vícevrstvých trubek. Na nejčastější otázky o tomto systému odpovídá Ing. Jiří Buchta, CSc.

Pravník Vám radí - Nový stavební zákon
Jaké změny přináší nový stavební zákon podrobně popisuje článek.

Aqua-therm Praha rozšiřuje svůj záběr

Výsledky soutěže o nejlepší exponát veletrhu Aqua-therm Praha 2006
Přehled oceněných výrobků a firem

Termíny školení firmy Korado

Valná hromada Cechu instalatérů a finále soutěže učňů SOU
Již tradičně se během veletrhu Aquatherm konala valná hromada CI, na které byl zveřejněn Plán činnosti na rok 2007 a proběhly volby předsednictva. Došlo i na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže učňů SOU a k předání cen.

Siemens získal ocenění na veletrhu Aquatherm 2006

Zahájení rekonstrukce hlavního nádraží v Praze

Novinka Sanitec - Renova Nr. 1 PLAN

 
 
Reklama