Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb

logo časopisu Odborné celostátně vydávané periodikum určené především architektům, projektantům, stavebním firmám, investorům a developerům s tradicí od roku 1995.

více informací, on-line objednávka

Odborný celostátně vydávaný dvouměsíčník, distribuce přímo na adresy architektům, projektantům, technikům, autorizovaným inženýrům, stavebním firmám, řemeslníkům v ČR a v SR. Prezentace na všech mezinárodních výstavách, regionálních akcích i návštěvníkům. Výrobcům i prodejcům stavebních materiálů a technologií nabídka časopisu za zvýhodněných podmínek. Řeší problematiku realizační fáze stavění z hlediska použitých materiálů a technologií. Informuje o nových výrobcích, materiálech a technologiích, jejich použití, výhodách a případných problémech. V převážné většině se zabývá příklady z praxe.

Časopis je členěn do rubrik:
  • otvorové výplně
  • izolační materiály
  • povrchové úpravy
  • exteriérové a interiérové vybavení staveb

Vydává: Moravská reklamní, spol. s r. o.

Majitel společnosti:

PhDr. Jaroslav Petr
Příkop 6,
602 00 Brno
Tel.: 545 175 844
Fax: 545 175 967, 545 175 844

Šéfredaktor: Jaroslav Petr
Vedoucí vydání: Iva Petrová
Komerční redaktorka: Mgr. Šárka Skalická, t.č. na MD

Předplatné a objednávky vyřizuje:

Moravská reklamní, spol. s r.o.
Příkop 6, 602 00 Brno
Tel./fax: 545 175 844, 545 175 967

Inzerce:

Moravská reklamní, spol. s r.o.
Příkop 6, 602 00 Brno
Tel./fax: 545 175 844, 545 175 967
e-mail: info@mrs.cz
www.mrs.cz

Ediční plán 2015

Číslo vydání Termín uzávěrky Termín vydání
1/15 31. 12. 2014 20. 01. 2015
2/15 20. 02. 2015 05. 03. 2015
3/15 25. 03. 2015 15. 04. 2015
4/15 25. 05. 2015 20. 06. 2015
5/15 25. 08. 2015 15. 09. 2015
6/15 25. 10. 2015 15. 11. 2015

Leden - č. 1/2015
Budova a výplně otvorů, požární bezpečnost půdních vestaveb, sádrokartonové systémy v podkroví, střešní okna, obvodový a střešní plášť budovy, střešní krytina, střešní izolace, okapové systémy a ochrana střech, komínové systémy, revitalizace panelových domů – zateplení, otvorové výplně, úspory energie (vytápění a větrání), vytápění panelových domů a změny v otopných soustavách, využití energeticky úsporných čerpadel, výměna otopných těles, modernizace bytových jader v panelových domech.

Možnost distribuce: Střechy Praha, Solar Praha, Řemeslo Praha, For Pasiv Praha, Dřevěná okna, Moderní bydlení a zahrada Pardubice, Aquatherm Nitra, Střechy, stavba, výtahy Ostrava, Windoor Expo Praha, Dřevostavby, Moderní fasády, Moderní vytápění Praha, regionální stavební výstavy Omnis Olomouc.

Březen - č. 2/2015
Problematika instalace otvorových výplní, bezpečnostní kování oken a dveří, nízkoenergetické a pasivní domy, vratové systémy, stínicí technika, metody sanace vlhkých zděných staveb, zdicí materiály – cihla, beton, tvárnice, sendviče a sádrokarton, tepelná ochrana budov, vnitřní a venkovní bazény, wellnes systémy.

Možnost distribuce: Amper Brno, ČKLOP Praha, For Habitat Praha, For Furniture, For Office, For Garden, Coneco Bratislava, Dřevěná okna, dveře Hranice na Moravě, regionální stavební výstavy Omnis Olomouc.

Duben - č. 3/2015
Katalogové vydání k IBF Brno. Tematické zastoupení všech nomenklatur + čistírny odpadních vod a vodovodní a kanalizační systémy, systémy měření spotřeby vody.

Možnost distribuce: IBF – Mezinárodní stavební veletrh Brno, DSB - Dřevo a stavby Brno, Mobitex, EnviBrno, Urbis Technologie, Hobby České Budějovice, Svaz měst a obcí ČR, Vodovody – kanalizace Praha, Teplárenské dny, For Energo Praha, For Automation, For Industry, For Surface, For Weld, regionální stavební výstavy Omnis Olomouc.

Červen - č. 4/2015
Tepelně-izolační, zvukově-izolační vlastnosti otvorových výplní, závady ve výrobě a osazování dřevěných otvorových výplní, požadavky na otvorové výplně pro nízkoenergetické a pasivní domy, těsnicí a izolační systémy, sklo a alternativní zdroje energie (solární panely), sanační a omítkové systémy, zajištění požární bezpečnosti zděných objektů, komínové systémy, snižování energetické náročnosti – využití čerpadel, stínicí technika, exteriérové vybavení stavby (dlažby, ploty, obklady), úsporné vodovodní baterie, střešní krytiny.

Možnost distribuce: Země živitelka České Budějovice, Ekostyl, Mezinárodní výstava stavebnictví, regionální stavební výstavy Omnis Olomouc.

Září - č. 5/2015
Katalogové vydání k výstavě FOR ARCH Praha. Tematické zastoupení všech nomenklatur + inteligentní budovy, stavební chemie, obnovitelné zdroje energie, sanitární zařizovací předměty.

Možnost distribuce: For Arch Praha, For Wood, For Therm, For Elektro, For Waste a Water, Bazény, sauny a Spa, For Interior Praha, Otvorové výplně stavebních konstrukcí Hradec Králové, Teplo domova Ostrava, MSV Brno, Wood Tec Brno, Eurotrans Brno, regionální stavební výstavy.

Listopad - č. 6/2015
Kotle, hořáky, krby, kamna, sluneční kolektory, tepelná čerpadla, otopná tělesa, komíny a spalinovody, konvektory, podlahové a stěnové vytápění, vzduchotechnika, klimatizace, měřicí a regulační technika, tepelné izolace, obklady a dlažby pro koupelny, sauny a bazény, elektronizace oken, dveří a vrat.

Možnost distribuce: Infotherma Ostrava 2016, Regenerace bytového fondu Hradec Králové, regionální stavební výstavy Omnis Olomouc.Rekonstrukce a příkon veřejného osvětlení

9.3.2016 | Ing. Tomáš Maixner, Institut pro rozvoj měst a obcí, IRMO
Při rekonstrukci veřejného osvětlení se obvykle požadavky omezují na pouhou starost o to, aby se použila svítidla s nižším příkonem než jaký mají ta stávající. Je to nesmyslný požadavek především tam, kde soustava zdaleka nesplňuje požadavky na kvalitní osvětlení. Což je, alespoň v malých obcích, obvyklý stav.

Energetická náročnost pasivního domu s různými energetickými zdroji

14.7.2015 | Ing. Martin Bažant, ATREA s.r.o.
Pokud bude stavba energeticky efektivní, systémy TZB jsou třešničkou na dortu, ale i tak buďme při jejich výběru obezřetní. Hodnoty predikované a skutečně dosažené při provozu mohou být značně odlišné.
diskuse: 1 příspěvek, 14.07.2015 07:10

Označení CE v otázkách a odpovědích

28.4.2015 | Ing. Iveta Jiroutová, Technický a zkušební ústav stavební Praha
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. stejně jako jiné autorizované osoby jsou v souvislosti s častými změnami legislativy stále více zahrnovány dotazy souvisejícími s právoplatným uváděním stavebních výrobků na trh. Předmětem příspěvku je odpovědět na nejčastější z nich, zvláště ve vztahu k otvorovým výplním.
suché WC s pilinami, Francie - Bretaň

Zpětné využívání odpadních vod v domech pro bydlení

12.5.2014 | doc. Ing. Zdeňka Lhotáková, CSc., Fakulta architektury VUT v Brně
Šedé vody lze po úpravě využívat jako vodu provozní (tzv. bílou vodu) pro splachování záchodu, pisoáru, úklid a zalévání zahrad. Černé vody – fekálie se buď přímo kompostují anebo jen shromažďují, případne vysušují a kompostování probíhá někde jinde.

Rekonstrukce a modernizace hygienických místností v panelových domech

24.3.2014 | doc. Ing. Zdeňka Lhotáková, CSc., Fakulta architektury VUT v Brně, Ing. arch. Klára Trnková
Pro malé prostory jsou vhodná umyvadla s tvarem vychýleným od symetrické osy, která se uplatní i v rohu nebo při instalaci dvou umyvadel vedle sebe. V poslední době našla oblibu nábytková umyvadla uzpůsobená stylem i rozměry tak, že zaručí komfort i v malých koupelnách či na WC.
diskuse: 1 příspěvek, 25.03.2014 07:50

Doba kondenzace vodních par v oblasti zasklívací spáry okenních konstrukcí

23.9.2013 | Ing. Roman Jirák, Ph.D., Decoen
Tento příspěvek se zabývá časovým úsekem, kdy dochází v průběhu dne ke kondenzaci vodních par na vnitřním povrchu, a závažností tohoto jevu. Ke kondenzaci na povrchu konstrukce dochází v případě, že její povrch je ochlazen na nebo pod teplotu rosného bodu, který je funkcí teploty, relativní vlhkosti a atmosférického tlaku prostředí.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 07.01.2019 19:55

Kdo je zodpovědný za svítidlo po náhradě klasických zářivek LED trubicemi?

16.1.2012 | František Jandura, Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
V současné době se stále častěji setkáváme se snahou využít světelné diody (LED) k osvětlení jak v průmyslovém prostředí, na veřejných místech, v automobilovém průmyslu, tak v domácnostech. V souvislosti s tím se objevují otázky týkající se záměny lineárních zářivek trubicovými LED zdroji a myšlenkou, že jejich výměnu zvládne každý běžný uživatel. Z hlediska splnění požadavků na bezpečnost výrobků nastávají určitá rizika, která si ne každý plně uvědomuje a jimiž se zabývá tento článek.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 19.01.2012 01:52

Nedostatky při regeneraci bytového fondu

5.9.2011 | Ing. Václav Vimmr, CSc., Ing. Radka Vimmrová
Zkušenosti ze stavebních dozorů dokládají, že očekávání při revitalizaci či rehabilitaci bytového fondu, které zahrnují regenerace, popřípadě alespoň opravy panelových bytových domů, nejsou v praxi zcela naplňována. Současně se ukazuje, jak je fundovaný technický dozor investora pro kvalitu prováděných prací důležitý.

Podlahové topení patří budoucnosti

27.10.2009
Podlahové topení - moderní a úsporné. Dotváří image bydlení v 21. století - kdo by nechtěl mít pokoje bez trubek a radiátorů. Lidé ovšem očekávají komfort nejen na pohled - doma získávají pocit pravé domácí pohody. Teplo od nohou je bezpečí, jistota, klid a pohoda.

Přírodní materiály - obnovitelné zdroje surovin (II)

16.7.2007 | Doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc.
Drhá část článku zabývajícím se nepálenou hlínou jako obnovitelnou surovinou na přírodní bázi se věnuje našemu území, kde se postupně vyvinuly dva základní typy hliněných domů. Článek seznamuje čtenáře s historickým využitím těchto materiálů a poukazuje na nový nástup nepálené hlíny.
diskuse: 1 příspěvek, 25.07.2007 02:29

Přírodní materiály - obnovitelné zdroje surovin (I)

2.7.2007 | Doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc.
Přírodní materiály (u nás tradičně kámen, dřevo, hlína) jsou užívané pro stavby od nepaměti. Nepálená hlína jako stavební materiál se užívala pro výstavbu masivních hliněných stěn prakticky na celém světě a odhaduje se, že v hliněných domech žije polovina současné světové populace.
diskuse: 1 příspěvek, 05.07.2007 20:41
 
 
Reklama