Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Technické normy zajišťují bezpečnější prostředí v každodenních situacích

Příklady ukazují provázanost technických norem v oblasti bezpečnosti s každodenním životem: normy slouží k zajištění ochrany naší společnosti, našich dětí, k navrhování ochranných bariér i zabezpečení kritické infrastruktury.

Naše společnost je stále více konfrontována s různými druhy hrozeb, včetně těch způsobených lidským faktorem, jako jsou terorismus a organizovaný zločin, přírodní katastrofy, pandemie a havárie technologií. Cílem bezpečnosti je ochrana před újmou a před těmito hrozbami vůbec. Otázky bezpečnosti nás provází všude, od našich domovů a kanceláří až po zvládání katastrof, od hasičských a záchranných operací až po předcházení organizovanému zločinu a terorismu. V této souvislosti je standardizace klíčem ke zvýšení společenské bezpečnosti a bezpečnosti občanů.

Potenciál orgánů veřejné správy a záchranných složek účinně reagovat na hrozby závisí na jejich schopnosti využívat výhody běžných postupů, kompatibilního vybavení a komunikačních systémů a používat termíny, kterým všichni rozumí. Standardizace zvyšuje interoperabilitu mezi systémy, službami a produkty.

Technické normy umožňují evropskému bezpečnostnímu průmyslu uvádět na trh nové bezpečnostní technologie a služby rychlejším tempem a bez nadměrných nákladů. Rovněž přispívají ke konkurenceschopnosti evropského průmyslu a usnadňují přístup na globální bezpečnostní trhy.

Co je standardizováno?

Tabulka uvádí typy dostupných bezpečnostních norem. Některé z nich definují termíny, některé zkušební metody, zatímco jiné stanovují požadavky na výrobky, procesy nebo služby. Existují také základní obecná ustanovení pro jednu konkrétní oblast nebo téma.

Typ normy Obsah normy
Základní norma Všeobecná ustanovení jedné konkrétní oblasti
Terminologická norma Termíny a jejich definice
Zkušební norma Postupy zkoušení a další ustanovení pro průběh zkoušek
Norma výrobku Požadavky, které musí produkt splnit
Norma procesu Požadavky, které musí produkt splnit
Norma služby Požadavky, které musí produkt splnit

Následující příklady ukazují provázanost technických norem v oblasti bezpečnosti s každodenním životem: normy slouží k zajištění ochrany naší společnosti, našich dětí, k navrhování ochranných bariér i zabezpečení kritické infrastruktury.


Průmysl

Zabezpečení dodavatelského řetězce je pouze jednou z oblastí, na které se vztahují bezpečnostní normy orientované na průmysl. Dojde-li k narušení zásobovacích procesů, zákazníci čelí nedostatku a vysokému nárůstu cen. Další bezpečnostní normy podporují ochranu kritických národních infrastruktur, námořní a přístavní bezpečnosti a přepravy nebezpečného zboží.


Obchod

Banky, supermarkety a finanční instituce se musí vypořádat s narušením provozu bez jakéhokoli dopadu na zákazníka. To je možné díky využití bezpečnostních norem, které jsou založeny na bohatých zkušenostech se zachováním služeb i v průběhu velkých poruch. Technické normy pro tento sektor zahrnují ochranu perimetru, kontinuitu podnikání, krizový management a ochranu informací.


Záchranná služba

V případě záchranné služby očekáváme, že bude rychlá, efektivní a na potřebné úrovni. Bezpečnostní normy v této oblasti zahrnují například požadavky na ochranné oděvy, hasičská vozidla, systémy řízení a zabezpečení a zahrnují také normy zajišťující bezpečnou nouzovou komunikaci.


Výzkum

Nenechte se zmýlit – zločinci také inovují a výzkum je klíčem k tomu, abychom před nimi byli o krok napřed. Většina z nás je obeznámena s pojmem „kybernetická kriminalita“, ale je třeba pamatovat i na další oblasti výzkumu. Mezi dopady kybernetických útoků patří finanční újma, emocionální újma a rizika spojená s narušením ochrany osobních údajů.


Společnost

Společnost může odolávat, jen bude-li podnikat správné kroky. Pomoc v případě evakuace, podpory zranitelného obyvatelstva, bezpečnostních cvičení a efektivní prezentace informací jsou jen některými tématy bezpečnostních norem. Na individuální úrovni jsou pak neustále aktualizovány normy v oblasti ochrany před zločinem, nehodami nebo nebezpečnými výrobky.


Děti

Všichni chceme předcházet nehodám a chránit zdraví našich dětí. Bezpečnostní normy jsou zárukou, že hračky, které naše používají, jako např. houpačky, dudlíky a oblečení, jsou bezpečné. Normy pomáhají snižovat riziko úrazů u dětí a zajišťují, aby pro ně byly výrobky v celé EU bezpečné. Tvorba norem má také zajistit, aby hračky a přístroje připojené k internetu, jako jsou dětské chůvičky, nebylo možné zneužít.


Kybernetická bezpečnost

Technické normy jsou klíčové pro zajištění kybernetické bezpečnosti. Jsou také zásadní pro zařízení připojená k síti, od domácích spotřebičů a počítačů až po zdravotnická zařízení, aby byla zaručena jejich správná funkce a ochrana proti hackerům. Normy jsou nezbytné pro ochranu osobních údajů a soukromí lidí v hyperpropojeném světě.

Případ č. 3 – CEN/TS 16850:2015 Ochrana společnosti – Pokyny pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních


Bezpečné prostředí ve zdravotnických zařízeních je jedním ze základních kamenů úspěšné lékařské péče. Řízení bezpečnosti ve zdravotnictví má své specifické rysy, stejně jako v každém jiném zařízení, a je důležité zejména v období, které je poznamenáno mnoha bezpečnostními hrozbami, jako jsou aktivní střelci, kybernetické útoky a pandemie.

Lukáš Moravec (Česká republika), bezpečnostní poradce, CBR Innovation Center:

Používání norem CEN přináší všem zúčastněným stranám příležitost řídit bezpečnost holistickým přístupem založeným na riziku a nemocnice, které normy používají, řídí svou bezpečnost nákladově efektivním způsobem a poskytují svým pacientům, personálu a návštěvníkům bezpečné prostředí.

Zpracováno z podkladů Sektorového fóra pro bezpečnost (SF-SEC) a Ing. Aleny Šimkové, členky SF-SEC.

 
 
Reklama