Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Integrální bezpečnost – zcela nový doktorský obor ČVUT v Praze získal akreditaci

Cílem programu je výstavba a provoz bezpečných budov. Je potřeba správně identifikovat, analyzovat, hodnotit, řídit a vypořádat rizika spojená s objekty povahy socio-kyber-fyzické tak, aby jejich bezpečnost byla udržována na dobré úrovni a mohla se zvyšovat.

Integrální bezpečnost – zcela nový doktorský obor ČVUT v Praze získal akreditaci

Integrální bezpečnost / Integral Safety nový doktorský obor na ČVUT

ČVUT v Praze získalo akreditaci na nový doktorský obor v češtině a angličtině „Integrální bezpečnost / Integral Safety“. Jde o průřezový doktorský program, jehož cílem je připravit odborníky, kteří budou umět na současné světové odborné úrovni správně identifikovat, analyzovat, hodnotit, řídit a vypořádat rizika spojená s objekty povahy socio-kyber-fyzické tak, aby jejich bezpečnost byla udržována na dobré úrovni a mohla se zvyšovat.

Předsedkyni vědecké rady APTI, z.s., doc. RNDr. Daně Procházkové, DrSc. se podařilo úspěšně završit náročný legislativní proces akreditace tohoto nového doktorského studijního oboru.


Průřezová rizika při návrhu, výstavbě i provozu objektů

Program naplňuje cíl manažerských i inženýrských disciplín, jejichž úkolem je zajistit bezpečné lidmi vytvářené a provozované objekty, tj. objekty, který jsou zabezpečené vůči známým pohromám a neohrožují své okolí, a to ani při svých kritických podmínkách. Z důvodu výše zmíněné povahy objektů v současné době, je pozornost cíleně věnována průřezovým rizikům při návrhu, výstavbě i provozu objektů.
Při všech etapách životnosti objektů jde o zajištění koexistence systémů sociálního, environmentálního a technologického. S ohledem na možnosti státu, investorů i provozovatelů objektů, jde o vzdělání, které zajistí schopnost výběru optimálních řešení s ohledem na potřeby a možnosti státu i provozovatelů.

Z důvodu praktických potřeb objektů děl jde o zajištění odborníků pro různé úrovně objektů – od konkrétních zařízení, přes komponenty, dílčí celky, jednotlivé procesy, soubory vzájemně provázaných procesů až po celé objekty a jejich okolí.

Obor je velmi dobře zajištěn po stránce zdrojů pro studium i po stránce výuky

V rámci projektu RIRIZIBE (Řízení rizik a bezpečnost složitých technologických objektů; registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002649) bylo zpracováno a publikováno 5 českých a 5 anglických monografií.

V předmětných monografiích jsou: údaje o současné odborné úrovní v dané problematice; seznamy zjištěných zdrojů rizik získané výzkumem havárií a selhání technických děl ve světě; případové studie realizace rizik; osvědčené inženýrské nástroje pro práci s riziky; a příklady aplikace základních osvědčených inženýrských nástrojů v reálné praxi.

Informace pro zájemce o doktorské studium (DS)

Konzultace zájemcům poskytne
doc. RNDr. D. Procházková, DrSc., předsedkyně vědecké rady APTI, z.s.
tel: +420 224 357 964, e-mail: dana.prochazkova@apti.cz e-mail: danuse.prochazkova@fs.cvut.cz

 
 
Reklama