Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TLAK´19

Prezentována budou i témata nového zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení, nových nařízení vlády o bezpečnosti provozu vyhrazených tlakových zařízení, provozních poznatků, poškození a degradace tlakových zařízení.

Asociace pracovníků tlakových zařízení, z.s. (ATZ, z.s.), Technická inspekce ČR (TIČR) a Kapka plus s.r.o. si Vás dovolují pozvat na tradiční vzdělávací akci s mezinárodní účastí v Hradci Králové.

Odborná akce TLAK´19 je připravena s cílem zvýšit a prohloubit znalosti v oboru tlakových zařízení. Odborníci z výrobních i dodavatelských organizací, výzkumných ústavů, vysokých škol i zkušení provozovatelé budou mít možnost představit široké odborné veřejnosti výsledky svých výzkumů a zkušenosti z provozu, jejich diagnostiky a údržby.

V průběhu této akce budou prezentována mj. i následující témata:
 • Nový zákon o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
 • Nové nařízení vlády o bezpečnosti provozu vyhrazených tlakových zařízení
 • Provozní poznatky, poškození a degradace tlakových zařízení
 • Poznatky z havárií tlakových zařízení
 • Výsledky kontrolní činnosti státních orgánů - nejčastější porušení předpisů
 • Kotelny, nádoby, potrubí… A JAK SPRÁVNĚ NA NĚ?

Neopomenutelnou je jistě i příležitost k setkání s řadou významných osobností, kolegů a známých.

Vzdělávací akce TLAK´19 je určena pro: • Provozovatele • Osoby zodpovědné, správu • Revizní techniky • Projektanty • Výrobce a dovozce • Opravárenské organizace • Montážní organizace • Bytová družstva a samosprávu • Odborné pracovníky z oblasti průmyslu • Zaměstnance státní a veřejné správy
Na základě zkušeností řady firem z předchozích konferencí upozorňujeme všechny zájemce o konferenci, že účast pracovníků mohou vykazovat jako odborné školení zaměstnanců.


PROGRAM
 • JUDr. Jaroslav Stádník, Ředitel odboru odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti MPSV: Úloha MPSV na úseku BOZP a bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
 • Ing. Jaroslav Nečas, Vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové: Kompetence a výsledky činnosti SUIP v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených zařízení a poznatky z činnosti OIP v Hradci Králové
 • Ing. Oldřich Küchler, Ředitel Technické inspekce České republiky TIČR: Poznatky z činnosti technické inspekce České republiky TIČR
 • Mgr. Lucie Šnajdrová, Ředitelka odboru technické kontroly ČOI: Poznatky z kontrolní činnosti na úseku tlakových zařízení, výsledky kontrolní činnosti ČOI – další aktuální informace v činnosti ČOI
 • Ing. Roman Váleček, Inspektor tlakových zařízení I.T.I. Integrovaná technická inspekce s.r.o.: Korozní poškození a další defekty a jejich vliv na zatížení provozovaného tlakového zařízení Assoc.
 • Prof. Ing. Peter Bernasovský, PhD., Výzkumný ústav zvaračský, Bratislava: Příklady poškození tlakových zařízení a svarů, příčiny, identifikace
 • Ing. Jiří Lukáš, Inspekční orgán ČEZ a.s.: Technická kontrola a diagnostika Kontroly potrubí a parovodů, nejčastější provozní vady a nedostatky
 • Ing. Ondřej Němec, ČEZ a.s. – Inspekční orgán ČEZ a.s.: Technická kontrola a diagnostika Provozní poruchy kotlů
 • Ing. Karel Kaleta, ČEZ a.s. – Inspekční orgán ČEZ a.s.: Technická kontrola a diagnostika Problematika měření tlakových zařízení ultrazvukem při tloušťkách pod 8 mm
 • Pavel Mařánek, ATG s.r.o. lektor, specialista NDT: Nové předpisy pro obor nedestruktivní testování – dopady na tlaková zařízení. Měření tloušťky D metrem
 • Ing. Václav Minařík, CSc., Ředitel CWS, Česká svářecí společnost. Director EWF: Nové předpisy pro obor svařování – dopady na tlaková zařízení
 • Ing. Ondřej Varta, Státní úřad inspekce práce. Vedoucí úseku inspekce BOZP a VTZ Nový zákon o provozovaném VTZ – komentář návrhu v připomínkovém řízení
 • Ing. František Jirota, Technický místopředseda ATZ Praha, Státní úřad inspekce práce- technický poradce: Nové Nařízení vlády o tlakových zařízeních – komentář k návrhu
 • Ing. Hana Floriánová, Emeritní pracovník ÚNMZ pro tuto oblast - ve spolupráci s garantem TZ Ing. Petrem Károu: Uvádění TZ na trh – příslušná legislativa a aplikace v praxi
 • Ing. Roman Řezáč, Garant za tlaková zařízení, Technická inspekce České republiky TIČR: Alternativní metody kontrol a inspekcí tlakových zařízení – náhradní způsoby zkoušek
 • Petr Čejka, Kriminalistický ústav Policie ČR: Postup šetření havárií tlakových zařízení
 • Ing. Mojmír Srnec, CSc., Inspektor tlakových zařízení TÜV NORD Czech, s.r.o.: Uplatňování konstrukčních a výrobních kódů ASME při návrhu a výrobě tlakových zařízení a jejich porovnání s PED

Časový harmonogram odborné akce TLAK´19

Přípravný výbor vzdělávací akce TLAK´19:

 • Petr Matěják – předseda Asociace pracovníků tlakových zařízení, PLANTinspekta
 • Alois Matěják – Asociace pracovníků tlakových zařízení (ATZ)
 • Ing. František Jirota – emeritní odborný rada a garant za tlaková zařízení SÚIP a OIP
 • Ing. Antonín Voříšek – emeritní vrchní rada Drážního úřadu Ing. Hana Florianová – emeritní garant za tlaková zařízení Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Organizační zajištění: KAPKA PLUS s.r.o. Krmelínská 831/44b 720 00 Ostrava – Hrabová
Kontaktní osoby: Ing. Kateřina Látalová, Ph.D. – tel.: +420 792 307 805, Ing. Petr Holub – tel.: +420 777 037 519
Místo konání vzdělávací akce TLAK´19: Hotel Černigov*** Riegrovo náměstí 1494, 500 02 Hradec Králové GPS: 50°12‘51.928“N, 15°48‘48.592“E