opravné prostředky ze zákona 406, když nelze povinnosti splnit
principy referenčních hodnot
kombinace zdrojů a systémů, regulace a monitoring
argumentace pro opatření
registrace
Energetická náročnost budov od 2022
prezenčně středa 1.12.2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Protipožární ochrana osob a majetku – BELIMO řešení pro systémy OTK

S požárem je spojen vývoj kouře a tepla. Riziko poškození lidského zdraví osob uvnitř budovy snižují zařízení OTK, která dokážou po dobu potřebnou lidmi k opuštění požárem zasaženého prostoru odvádět vznikající kouř, respektive zplodiny škodlivé lidskému zdraví.

Stejně tak pomáhají snižovat případné materiální škody, protože prodlužují čas na dojezd zásahové jednotky hasičů. Podle konkrétního stavebního řešení budovy, jejího větrání, se používají různé vzduchotechnické klapky, které jsou na základě požárních čidel otevírány či zavírány servopohony.

Značka Belimo jako specialista má v nabízeném sortimentu servopohony pro havarijní, protipožární klapky s požadovanými vlastnostmi, říká Ing. Filip Hajšo, obchodní ředitel Belimo CZ. Zásadními vlastnostmi takových zařízení jsou teplotní odolnost pro potřebnou dobu, rychlost přestavení a funkčnost i po přerušení dodávky elektrické energie.

Z pohledu udržování protipožárních systémů je důležitá jejich kontrola, kontrola spolehlivé funkce. Zejména ve velkých objektech a v současnosti, kdy není dostatek dostatečně kvalifikovaných pracovníků, je řešením použití servopohonů, jejichž funkčnost lze ověřovat vzdálenou správou. Výhodné je využití čidel, která jsou v servopohonech integrována. Osobní, a bohužel někdy jen formální kontrola, odpadá. Ze vzdálené kontroly je automaticky vygenerován protokol, který je nezpochybnitelným dokladem důkladného provedení kontroly, a navíc poskytne údaje pro rychlé vyhledání prvku OTK, který vyžaduje opravu, výměnu.

Je faktem, že zájmem každého majitele i provozovatele budovy je, aby protipožární OTK zařízení nikdy nebyla použita. Pokud by však měla být použita a nebudou funkční, hrozí lidem v budově vážné poškození zdraví a s požárem i velké materiální škody. Lze to obrazně srovnat s podpojištěním v majetkové pojistce. Odpovědnost za případné poškození zdraví lidí se však může podepsat i na zhoršení duševního zdraví. Proto je pro volbu zařízení OTK zásadní volit zařízení se zaručenou dlouhodobou kvalitou a funkčností.

Více informací


BELIMO CZ spol. s r.o.
logo BELIMO CZ spol. s r.o.

U firmy Belimo naleznete technologii pohonů a ventilů pro topení, větrání a klimatizaci za prvotřídní poměr ceny a výkonu. Servopohony pro topení, větrání a klimatizaci. Servopohony pro požární a odkuřovací klapky. Regulátory průtoku vzduchu. Regulační ...

 
 
Reklama