Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jak vybrat detektory plynu do domácností

Únik plynu v domácnosti může být způsoben nedostatečnou údržbou spotřebičů nebo jejich závadou. Riziku úniku plynu můžete předcházet pravidelnými revizemi a instalací detektorů plynu.

V domácnostech představují největší riziko zemní plyn, ale i propan-butan nebo oxid uhelnatý. Detektor plynu po překročení určité koncentrace plynu spustí alarm, a to buď zvukový, světelný nebo kombinovaný. Podle druhu nebezpečného plynu rozlišujeme:

  1. Detektory oxidu uhelnatého: Oxid uhelnatý vzniká nedokonalým spalováním a jeho únik v domácnosti způsobuje nejčastěji závada na kotli. Proto se tento detektor umisťuje do blízkosti kotle nebo karmy, zhruba do výše očí.
  2. Detektory hořlavých plynů: Hořlavé plyny mohou unikat z jakýchkoliv plynových spotřebičů, plynových bomb a z rozvodů plynu. Detektor úniku zemního plynu se umisťuje pod strop, jelikož tento plyn stoupá. Naopak propan-butan klesá, a proto se detektor v tomto případě umisťuje několik centimetrů nad podlahu.
  3. Detektory CO2 (oxidu uhličitého): Oxid uhličitý je vzduch, který vydechujeme. Tyto detektory slouží jako monitor čerstvého vzduchu v místnosti.
  4. Detektory kouře: Hlásí již vzniklý požár.

Podle množství plynových spotřebičů a druhu plynu nainstalujte potřebný počet detektorů plynu a CO do všech místností, kde hrozí únik. Detektory fungují na baterie, proto nezapomeňte na jejich pravidelnou výměnu. Pro použití v koupelně, na toaletě nebo v technické místnosti musí mít detektor krytí IP 44.

Bezpečnou domácnost vám zajistí detektory plynu předních značek Honeywell a Evikon. Pro lepší přehled o ovzduší si můžete zvolit modely s displejem, na kterém uvidíte aktuální hodnoty koncentrace nebezpečných plynů. 


 
 
Reklama