Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Integrovaný zabezpečovací systém EISS

Datum: 22.12.2018 4:18  |  Autor: Ing. Jiří Picka  |  Organizace: EBIS, spol. s r.o.  |  Firemní zpráva

EISS je integrovaný zabezpečovací, přístupový, kamerový a docházkový systém s vazbou na požární signalizaci, systémy pro ochranu perimetru, interkom a další systémy chytrých budov.

EBIS, spol. s r.o.
Křižíkova 2962/70a
612 00 Brno

tel.:+420 549 439 242
e-mail:
web:www.ebis.cz

Integrovaný zabezpečovací systém EISS

EISS (Enterprise Integrated Security System) se odlišuje od běžných zabezpečovacích integrovaných systémů zejména svou flexibilitou, spolehlivostí a architekturou. Systém je navržen především pro ochranu majetku a osob do prostředí, kde se vyžaduje spolehlivost. EISS je možné přizpůsobit na míru dle potřeb zákazníka a úrovně zabezpečení.

Systém EISS je vhodný pro zabezpečení objektu v jedné lokalitě, v regionu s více geograficky oddělenými objekty až po globální enterprise (multiregionální) systém.

Integrovaný systém EISS je navržen jako modulární systém, což umožnuje zákazníkovi využívat jen potřebné moduly. Modularitou je tak maximalizována ekonomická efektivita investice do zabezpečení.

Systém EISS umožní snadnou, rychlou a tím pádem ekonomickou správu integrovaného zabezpečení, přístupu, kamerového systému, klíčového a předmětového hospodářství, docházkového systému, ochrany perimetru, požární signalizace a dalších subsystémů. EISS slouží k ochraně majetku a osob, řízení a správě chytrých budov a umožňuje výrazně zefektivnit provozní procesy.

Díky své flexibilitě, spolehlivosti a modularitě a má EISS široké uplatnění v mnoha oblastech, kde je zapotřebí chránit majetek a osoby a toto zabezpečení efektivně a ergonomicky řídit.

V porovnání s konkurenčními produkty EISS poskytuje řadu nadstandardních funkcí, které ocení jak velké, tak malé společnosti. Více se o těchto funkcích, architektuře a modulech můžete dozvědět na www.ebis.cz/eiss.

 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona TwitterTisk Související z oboru

Stabilní hasicí zařízení v ochraně budov před požárem – část 1

21.5.2019 | Ing. Pavel Rybář, předseda stálé pracovní skupiny Požární prevence a zástupce České asociace pojišťoven ve Výboru evropských pojistitelů CEA
Článek uvádí charakteristiku jednotlivých druhů stabilních hasicích zařízení a dokladuje, proč se v ochraně nevýrobních objektů před požárem považuje sprinklerová ochrana za dominantní.

Analýza usmrcených v přímé souvislosti s požárem

16.5.2019 | kpt. Ing. Filip Nos, MV-generální ředitelství HZS ČR
Článek je zaměřen na problematiku evidence a využití databáze osob usmrcených při požárech, ke kterým došlo v letech 2016–2017. Ukazuje se, že tento výstup je jednoduchý pouze na první pohled. Opak je pravdou. Je předmětem diskusí jak v rámci HZS ČR, tak i v odborných kruzích v zahraničí. Diskutabilní je především samotná evidence tohoto výstupu a jeho následné využití v nejrůznějších oblastech.
Bezpečnostní systém. Provozovatel velínu. Bezpečnostní video dohled s pozorovatelem a monitorem obrazovky. Zdroj: Adobe Stock images

Dohledová a poplachová přijímací centra – zvyklosti a normy (1. část)

13.5.2019 | Ing. Miroslav Urban, Michal Randa, redakce
Pocit bezpečí ovlivňuje náš každodenní život, patří mezi základní lidské potřeby a má vliv na kvalitu života. Bezpečnost je zdánlivě srozumitelný a jednoduchý obor. Je ale otázkou, jak rozeznat nabízenou kvalitu od podvodného předstírání?

Hasiči pro školy

9.5.2019 | redakce
Hasičský záchranný sbor ČRpředstavil v Praze druhý ročník projektu „Hasiči pro školy“. Projekt cílí na děti a jejich učitele na druhém stupni základních škol.

Dynamika požáru komplexního prostoru z pohledu určení místa vzniku při vyšetřování příčin požáru

30.4.2019 | kpt., Ing. Stanislav Kopecký, pplk., Mgr. Jakub Škoda, Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, kpt.,Ing. Jaroslav Řepík, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Současný trend výzkumu se ubírá dynamikou požáru komplexních prostor – tedy dynamikou požáru v rámci více místností, například domu či bytu o více místnostech. Je postaven na výsledcích získaných z dynamiky požáru jedné místnosti, ale při plánování testů a vyhodnocování závěrů je třeba uvažovat mnohem více proměnných nežli u požárů jednoduché místnosti. Přinášíme několik ucelených výstupů, které jistě budu užitečné pro praxi.

Témata 2019

technická podpora výrobců