Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nové zámky pro únikové dveře

Datum: 1.11.2018 01:00  |  Organizace: Winkhaus Polska Beteiligungs společnost s r.o.  |  Firemní zpráva

Bezpečný únik osob, automatické zamykání, ochrana proti vloupání, těsnost a řada dalších možností jsou základními výhodami zámku s poněkud komplikovaným názvem STV-AP179-AV3OR. Kombinuje mnoho výhod a důležitých funkcí.

Winkhaus Polska Beteiligungs společnost s r.o.
Przemyslowa 1
64-130 Rydzyna

tel.:00420 736 630 957
e-mail:
web:www.winkhaus.com
Nové zámky pro únikové dveře Winkhaus

Automatické zamykání (AV3)

V okamžiku, kdy dojde k „zabouchnutí“ křídla do rámu, dochází k aktivaci magnetického spouštěče samozamykací funkce v rámovém protiplechu zámku, což způsobí aktivaci hákových závor, které zapadnou do svých rámových protiplechů.

Nouzová funkce (AP179-AV3OR)

Takto bezpečně zamknuté a těsně uzavřené dveře lze otevřít zevnitř stisknutím kliky, např. v okamžiku vzniku nebezpečí (požáru) nebo při běžném používání dveří. Absence středové závory v mechanismu zámku neumožňuje náhodné nebo úmyslné zamknutí či blokaci zámku. Zámek je určen pro dveře, které musí splňovat požadavky kladené normou EN179 na bezpečný únik osob z daného objektu. Zámek disponuje funkcí E, tedy je určen pro sadu klika-koule (klika-madlo či klika-nic). Zevnitř ven vždy stisknutím kliky, zvenku dovnitř pomocí klíče v cylindrické vložce.

Bezpečnost

Díky masivním hákovým závorám splňují zámky podmínky kladené na bezpečnostní třídu RC3 dle EN1627-1630. Jsou tak po stanovenou dobu velmi odolné proti většině způsobů násilného mechanického překonání.

Těsnost

Přídavný prvek dotěsnění funguje nezávisle na hákové závoře a zajišťuje optimální přítlak křídla k těsnění v rámu. Neumožňuje deformaci celé konstrukce křídla či rámu pod vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek (nadměrné sluneční záření nebo vlhkost).

Denní režim

Aplikací elementu „denní režim“ do středového protiplechu přidáváme možnost otevřít dveře bez použití klíče. Tato funkce je též užitečná, pokud jsou nouzové dveře zároveň hlavními vstupními dveřmi, například do veřejných prostor, prodejen apod.

Otevírání čipovou čtečkou

Zámek může být dodatečně vybaven přídavným elektromotorem EAV3, včetně odpovídajícího síťového zdroje a kabeláže. Díky tomu získáváme možnost elektrického ovládání, které se stále častěji používá ve dveřích, např. čipovou čtečkou, nebo dálkovým ovládáním, biometrickou čtečkou, kódovou klávesnicí, smartPhonem, popř. jiným elektronickým zařízením dostupným na trhu spolu s inteligentním systémem smartHome.
 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Související z oboru

Hodnocení nebezpečí vznícení dle ČSN EN ISO 80079-36

18.11.2018 | Ing. Stanislav Cáb, VVUÚ (dříve Vědeckovýzkumný uhelný ústav) Ostrava - Radvanice
Tématem příspěvku jsou obecné požadavky na strojní zařízení, instalovaná v prostorách s nebezpečím výbuchu, dle současně platných předpisů a norem. Příspěvek dále představuje metodiku hodnocení nebezpečí vznícení zařízení dle ČSN EN ISO 80079-36.

Studium bezpečnosti zásahových žebříků pro hasiče

12.11.2018 | Ing. Václav Vystrčil, Ing. Romana Friedrichová, Ph.D., Ing. Ondřej Suchý, Ph.D., MV-GŘ HZS ČR, Technický ústav požární ochrany Praha
V článku je prezentován průzkum bezpečnosti žebříku z pohledu hasičů, rozbor normy a navržení možných úprav normy, analytický rozbor složení žebříků pomocí optické emisní spektroskopie a rentgen fluorescenční spektroskopie a aktuální velkorozměrové zkoušky realizované v Technickém ústavu požární ochrany a cíle, kterých bychom chtěli řešením výzkumného projektu dosáhnout.

Dokumentace zdolávání požárů a její změny v právních předpisech

11.11.2018 | Mgr. Pavel Nejtek, Hasičský záchranný sbor Královehradeckého kraje
Příspěvek se v první části zabývá změnami, které provázely dokumentaci zdolávání požárů v rámci změn ustanovení zákona o požární ochraně. Vymezuje povinnosti, kdy je právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uvedenou dokumentaci zpracovat. Dále se zabývá manipulací s dokumentací zdolávání v podmínkách HZS kraje, na které navazuje návrh nového pokynu ke schvalování dokumentace zdolávání požárů. Příspěvek se odkazuje na jediný relevantní materiál, který je možný a nutný použít pro zpracování dokumentace zdolávání požárů, a to metodiku DZP. Poukazuje na její stále aktuální část, ale i na nutnost v současné době používat aktuálních vstupních údajů, kterými jsou zejména data o nové technice a věcných prostředcích.

Dotace 40 mil. Kč na ochranu veřejných prostranství, objektů veřejné správy a školských zařízení

11.11.2018 | redakce
Nový dotační program, který vyhlásilo MV ČR na ochranu měkkých cílů je rozdělený na dvě části: na ochranu veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy a na ochranu a zabezpečení škol a školských zařízení. Jde o dotaci na projekty neinvestičního charakteru.

Minulost a současnost pěnových SHZ

5.11.2018 | Ing. Pavel Rybář, předseda stálé pracovní skupiny Požární prevence a zástupce České asociace pojišťoven ve Výboru evropských pojistitelů CEA
Pěnová SHZ jsou obvykle určena pro hašení požárů hořlavých kapalin a plastů pěnou, která se aplikuje různým typem výstřikových koncovek nebo zařízení na povrch hořlavé kapaliny, exponované objekty nebo do chráněného prostoru.

Témata 2018

CAD a BIM knihovny

Partneři - Bezpečnost