Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nejlepší národní projekty Evropské ceny prevence kriminality

Ministerstvo vnitra udělilo ceny za tři nejlepší projekty národního kola Evropské ceny prevence kriminality za rok 2017. Tématem tohoto ročníku byla bezpečnost v kyberprostoru.

3 nejlepší projekty v prevenci kriminality

Ministerstvo vnitra udělilo ceny za tři nejlepší projekty národního kola Evropské ceny prevence kriminality za rok 2017. Tématem tohoto ročníku byla bezpečnost v kyberprostoru.

  1. Nejúspěšnější projekt Asociace krajů České republiky „Kraje pro bezpečný internet“ reprezentoval Českou republiku na evropském finále v estonském Tallinnu.
  2. Jako druhý se umístil projekt Jihomoravského kraje a Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje „Bezpečně v kyberprostoru“.
  3. Na třetím místě skončil projekt společnosti you connected, z. s., „Internetem bezpečně“ realizovaný v Karlovarském kraji.

Vítězný projekt:
Kraje pro bezpečný internet“ si klade za cíl spolupráci v oblasti prevence kyberkriminality napříč všemi 14 kraji.
Na webových stránkách projektu jsou dostupné videospoty a e-learningové lekce.

MV ČR ocenilo projekty „Kraje pro bezpečný internet“, „Bezpečně v kyberprostoru“ a „Internetem bezpečně“
MV ČR ocenilo projekty „Kraje pro bezpečný internet“, „Bezpečně v kyberprostoru“ a „Internetem bezpečně“

MV ČR ocenilo projekty „Kraje pro bezpečný internet“, „Bezpečně v kyberprostoru“ a „Internetem bezpečně“
MV ČR ocenilo projekty „Kraje pro bezpečný internet“, „Bezpečně v kyberprostoru“ a „Internetem bezpečně“

Ministerstvo vnitra udělilo ceny za tři nejlepší projekty národního kola Evropské ceny prevence kriminality za rok 2017. Ocenilo projekty „Kraje pro bezpečný internet“, „Bezpečně v kyberprostoru“ a „Internetem bezpečně“
Kurzy pro děti a studenty s youtubery
Novinkou je například seriál deseti krátkých videí pro děti a studenty s názvem Zkroť net. Hned, na jehož přípravě se podíleli známí youtubeři. I letos se žáci a studenti mohou zapojit do soutěžního kvízu, v rámci projektu se také uskuteční semináře pro školy a policisty a mezinárodní konference.
Na tvorbě preventivních materiálů se významně podílí žáci a studenti
Cílem projektu „Bezpečně v kyberprostoru“ je omezit rozšiřování nebezpečných počítačových jevů v Jihomoravském kraji. Na tvorbě preventivních materiálů se významně podílí žáci a studenti. Ve spolupráci se studentem Vysokého učení technického v Brně došlo k vytvoření mobilní aplikace „Pozor na triky“, která je volně ke stažení na Google Play.
V návaznosti na projekt bylo provedeno výzkumné šetření, jehož cílem bylo zmapování problematiky kybernetické šikany a postojů u pedagogických pracovníků ve středních školách ve vztahu ke kybernetickému fenoménu. Z výzkumu např. vyplynulo, že učitelé byli svědky kybernetické šikany ve 206 případech (18%), nejčastěji však učitelé neznali původce šikany. Jako nejčastější prostředek šikany byla označena e-mailová komunikace.
Internet může mít svá rizika, pozitiva však spolehlivě převládají

Projekt „Internetem bezpečně“ reaguje na nové bezpečnostní hrozby v online prostředí, o kterých informuje na svých webových stránkách a vzdělávacích akcích. V rámci projektu vznikají informativní publikace, pořádají se akce pro školy, odborníky i veřejnost včetně přípravy konference ke kyberkriminalitě. Vznikl i nový videospot k problému kybergroomingu.

 
 
Reklama