Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odborné semináře požární ochrany

Především pro osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany a odbornou veřejnost.
PKPO zahajuje seriál odborných seminářů jako podporu odborného vzdělávání v oblasti požární ochrany, zejména pak v oblasti instalace, kontroly, provozu, údržby, oprav a věcných prostředků PO.

Seminář č.1 :
konaný dne 10.9.2020, 13:00 – 17:30, místnost 437, FSv ČVUT, Thákurova 7/2077

Obsah:

  • Základy stavebního práva – Ivana Nohová
  • Zásady PBŘ – „jak se v tom vyznat“ – Ing. Jan Tománek
  • Kontroly požárně bezpečnostních zařízení – základní přehled, JDS – Ing. Martin Pospíšil
  • Způsob provádění preventivních prohlídek + kontroly hasicích přístrojů a hydrantů – Ing. František Chuděj
  • Požární bezpečnost a vzduchotechnika – Ing. Et ing. Vít Dobiáš
  • Počet účastníků je omezen kapacitou učebny.

Cena

Cena: 800,- Kč/ os.
Členové PKPO 720,- Kč/ os. nebo dle pravidel PKPO
(PKPO není plátce DPH)

Informace také ZDE

Přednášející a lektoři na jednotlivých seminářích
Ing. František Chuděj, Ing. Martin Pospíšil, Ing. Jan Tománek, Ivana Nohová, Ing. et Ing. Vít Dobiáš, doc. Václav Kupilík

Místo konání
Fakulta stavební ČVUT, Thákurova 7/2077

Cílové skupina
 -   Osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany
 -  Všichni, kdo provádějí kontroly provozuschopnosti a revize požárně bezpečnostních zařízení.
 -  Všichni, kdo se zabývající instalací a aplikací požárně bezpečnostních zařízení do staveb;
 -  Manažeři a pracovníci stavebních či montážních firem.
 -  Pracovníci provádějící technický či autorský dozor na stavbách a koordinaci funkčnosti PBŘ.
 -  Projekční týmy zabývající se projektováním požární bezpečnosti staveb, požárně bezpečnostních zařízení, zařízení technického vybavení objektu, pozemních staveb.

Přehled základních témat pro odborné semináře

Základy stavebního práva
Např. co je změna užívání stavby, stavební úpravy, které negativně ovlivňují požární bezpečnost stavby. Jaká dokumentace musí být k tomu vedena.

Co je důležité v PBŘ a kde to hledat
Např. vyjádření požárního rizika, jak poznat únikové cesty, kování na dveřích, apod.

Způsoby prokazování preventivních požárních prohlídek
Příklady z praxe aneb opravdu stačí jenom zápis v požární knize nebo je lepší formulář včetně fotek?

Provádění kontrol požárně bezpečnostních zařízení


Jejich způsob, rozsah, zkušenosti z praxe, možné chyby při provádění
- Požárně bezpečnostní zařízení – základní přehled
- Požární uzávěry, dveře a protipožární těsnění prostupů
- Prvky pro zvýšení požární odolnosti staveních konstrukcí – protipožární nátěry, nástřiky, obklady
- Zařízení pro zásobování požární vodou (hydranty, nezavodněné požární potrubí, apod.), přenosné hasící přístroje
- Dokumentace požární ochrany – příklady z praxe při vypracování dokumentace zdolávání požáru, začlenění, evakuačních plánů

Na závěr semináře bude vždy diskuze nad danými tématy + přijetí návrhů na další témata.


Další možná témata k přípravě:

Součinnost a koordinace vzájemných funkcí požárně bezpečnostních zařízení.
Správné nastavení a vzájemná koordinace požárně bezpečnostních zařízení při výstavbě (zejména EPS, samočinná zařízení, požární uzávěry, atd.).
Chyby při výstavbě a instalaci požárně bezpečnostních zařízení do staveb;
Doklady k požárně bezpečnostním zařízením a doklady ke stavbě – Jednotné Doklady ke Stavbě.

Možnost zakoupení publikací z edice PKPO. Více ZDE

Profesní komora požární ochrany, z.s.
logo Profesní komora požární ochrany, z.s.

Profesní komora požární ochrany (PKPO) podporuje vytvoření zdravého konkurenčního prostředí na komerčním trhu a přispívá k růstu kvality požární ochrany, bezpečnosti a prevence. Přispíváme ke zvyšování odbornosti fyzických i právnických osob, které ...

 
 
Reklama