Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Archiv článků autora: prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.


30.12.2013
doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ing. Daniela Káposztásová Očipová, Ph.D., Stavebná fakulta TUKE Košice

Světová odborná komunita, seskupená pod komisí W062 CIB se sešla v Naganu. Např. Skoti prezentovali svou představu evropského vodního štítku. Argumentovali tím, že v Austrálii ušetří povinným štítkováním 800 Gl vody = 320 000 olympijských stadiónů plných vody.

1.1.2013
Ing. Daniela Káposztásová Očipová, Ph.D., doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Stavebná fakulta TUKE Košice

První den nového roku je čas na předsevzetí a plány do budoucna. Proto dnes nabízíme článek o nových směrech výzkumu a vývoje v oblasti vody a kanalizace v budovách. Přední místo ve světovém výzkumu zaujímá trvalá udržitelnost, snižování spotřeby energie a vody a využívání dešťových a šedých vod.

26.3.2012
doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ing. Daniela Očipová, SvF TUKE, Košice

Aktuální témata lze shrnout – úspory vody, kvalita a využití dešťové vody, opětovné využití odpadní vody, problémy s tlakovými splachovači, hluk z potrubí, vliv výtokových armatur na spotřebu vody.

25.7.2011
Ing. Martin Kováč, doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.

Vytvoření teoretického modelu solárního komínu si klade za cíl popsat základní aspekty, které ovlivňují jeho kvantitativní funkci v reálných podmínkách. Úvodem je však třeba zdůraznit, že tento zápis vycházející z dodržování základních fyzikálních principů není definitivní a jedinou verzí návrhu takového systému.

11.4.2011
doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ing. Daniela Očipová, Ing. Zuzana Karelová, Stavebná fakulta, Technická univerzita Košice

Cílem managementu srážkových vod z povrchového odtoku je dosáhnout udržitelnosti v oblasti hospodaření s dešťovou vodou a zároveň věnovat pozornost předcházení záplavám. Predikce pro jednotlivé oblasti v Evropě jsou rozdílné, někde hrozí sucho, jinde záplavy, některé oblasti budou muset čelit obojímu.

20.12.2010
Ing. Daniela Očipová, doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ing. Zuzana Karelová, Katedra TTPB SvF, TU v Košice

Podle Evropské rámcové směrnice o vodě - Water Framework Directive a dalších dokumentů je ohrožených 20 % evropských povrchových vod a 60 % podzemních vod je nadměrně využívaných. Využívání dešťové vody z povrchového odtoku je jednou z cest jak ochránit vzácnou a kvalitní pitnou vodu.

11.5.2009
doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ústav budov a prostredia SvF TU v Košiciach

V minulosti u nás platná norma ČSN 73 6660 Vnútorné vodovody riešila problematiku prevádzky a údržby troma článkami v kapitole IX. (nutnosť stáleho pretlaku vody, trikrát ročne preskúšanie funkcie uzáverov a u zložitých systémov odporučenie spracovať vlastnú prevádzkovú dokumentáciu).

23.3.2009
Francois Derrien, Odd. vody a budov, CSTB, Francúzsko,, překlad: Ing. Marek Kušnír, doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Stavebná fakulta TUKE Košice

Tento článek představuje příklad na zpětné využití šedé vody v domácnosti. Uváděný původní experiment poskytuje údaje, které jsou důležité pro znalot technických, ekonomických a zdravotních parametrů. Výzvou je definování přijatelné kvality vody v porovnání s jinými existujícími posudky.

9.3.2009
doc. Ing. Zuzana Vranayová, CSc., TU v Košiciach, Katedra TZB

Účelem normy je specifikace požadavků a doporučení pro montáž vodovodů v budovách a jejich blízkosti. Týká se nových instalací i oprav. Popisuje např. připojení ohřívačů vody a nádrží, vedení potrubí a pravidla uvedení vodovodů do provozu, ČSN EN 806-4 vyvolá změnu dosud platných norem.

2.3.2009
H. Kose (1),Y. Nagao (2), Y. Nakagawa (3), S. Murakawa (4), překlad: Ing. Marek Kušnír, doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Stavebná fakulta TUKE Košice

Prognóza postupu navrhování počtu hygienických zařízení v budoucnosti vznikla na základe měnících sa požadavků společnosti s pomocí výsledků výzkumu využití zařizovacích předmětů v porovnání s aktuální skutečností v Japonsku.

22.9.2008
doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ing. Daniela Očipová

Článek uvádí shrnutí zajímavých praktických poznatků ze zahraničí, které mohou být s úspěchem použitelné i pro projektanty a provozovatele budov v ČR. Témata: spotřeba SV a TV, výpočtové metody spotřeby vody, bezpečnost provozu a hospodaření s dešťovou vodou.

14.8.2006
Doc. Ing. Zuzana Vranayová, CSc., TU v Košiciach, Katedra TZB

Článek přináší v návaznosti na již dříve zveřejněné články návod na ekonomické zhodnocení možnosti využití srážkových vod. Tato problematika však není jen úvahou ekonomickou a zohledněním potřeb ekosystému, ale v mnohých oblastech je reakcí na zákaz odvádění dešťových voda do kanalizace.

24.4.2006
Zuzana Vranayová, doc. Ing. CSc., Danica Košičanová, PhD., Katedra TZB SvF TU v Košiciach

Článek hovoří o připravované normě pro provoz a údržbu vnitřních vodovodů prEN 806-5, která bude zavedena do českého i slovenského systému národních norem a obsahuje řadu nových zásad nejen pro běžnou údržbu, ale např. i pro uvedení do provozu po dostávce podle délky odstávky. Z hlediska aktuální hygieny se jedná o zásadní změnu přístupů.

11.4.2005
doc. Ing. Zuzana Vranayová, CSc., TU v Košiciach, Katedra TZB

Problematike využitia zrážkových vôd z povrchového odtoku po legislatívnej stránke ako i voľbe akumulačnej nádrže ako najvýznamnejšej súčasti systému využitia týchto vôd som sa venovala v predchádzajúcom svojom príspevku. Obsahom tohto článku sú možnosti užívateľských režimov pri využití systému, určenie jeho účinnosti na základe simulácií a celkové hodnotenie.

4.4.2005
doc. Ing. Zuzana Vranayová, CSc., TU v Košiciach, Katedra TZB

Problematika systémov pre využívanie zrážkovej vody z povrchového odtoku na vymedzené aktivity človeka (splachovanie WC, pranie, čistenie, polievanie záhrady) je riešená už od pradávna. S vývojom techniky sa menia samozrejme prístupy i v tejto oblasti. V prvej časti tohoto príspevku chcem rozobrať možnosti akumulácie zrážkovej vody z povrchového odtoku (ZVPO) a zásady návrhu objemu zásobnej nádrže. V druhej časti sa budem venovať spôsobom užívateľských režimov, určeniu účinnosti systému, ako i jeho celkovému vyhodnoteniu. 
 
Reklama