Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.
 

Ilustrační obrázek, zdroj článek TZB-info Legionella v České republice, Euroclean

Legionela – aplikáciou preventívnych opatrení sa dá dosiahnuť bezpečný systém

10.12.2018 | prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Stavebná fakulta TUKE Košice
Aplikáciou preventívnych opatrení a využitím riadenia rizík možno dosiahnuť bezpečného systému aj eliminácie finančne náročných riešení. Poradie nebezpečnosti zdrojov infekcie je veľmi ťažké určiť jednoznačne.

Co se momentálně řeší v oblasti vodovodů a kanalizací ve světě?

30.12.2013 | doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ing. Daniela Káposztásová Očipová, Ph.D., Stavebná fakulta TUKE Košice
Světová odborná komunita, seskupená pod komisí W062 CIB se sešla v Naganu. Např. Skoti prezentovali svou představu evropského vodního štítku. Argumentovali tím, že v Austrálii ušetří povinným štítkováním 800 Gl vody = 320 000 olympijských stadiónů plných vody.

Budoucnost ZTI – informace z mezinárodního sympózia o zásobovaní vodou a kanalizaci v budovách

1.1.2013 | Ing. Daniela Káposztásová Očipová, Ph.D., doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Stavebná fakulta TUKE Košice
První den nového roku je čas na předsevzetí a plány do budoucna. Proto dnes nabízíme článek o nových směrech výzkumu a vývoje v oblasti vody a kanalizace v budovách. Přední místo ve světovém výzkumu zaujímá trvalá udržitelnost, snižování spotřeby energie a vody a využívání dešťových a šedých vod.

Budoucnost vodovodů a kanalizací

26.3.2012 | doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ing. Daniela Očipová, SvF TUKE, Košice
Aktuální témata lze shrnout – úspory vody, kvalita a využití dešťové vody, opětovné využití odpadní vody, problémy s tlakovými splachovači, hluk z potrubí, vliv výtokových armatur na spotřebu vody.

Model a dimenzování solárního komínu jako progresivního systému na podporu přirozeného větrání budov

25.7.2011 | Ing. Martin Kováč, doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.
Vytvoření teoretického modelu solárního komínu si klade za cíl popsat základní aspekty, které ovlivňují jeho kvantitativní funkci v reálných podmínkách. Úvodem je však třeba zdůraznit, že tento zápis vycházející z dodržování základních fyzikálních principů není definitivní a jedinou verzí návrhu takového systému.

Trvale udržitelný přístup v hospodaření s dešťovou vodou

11.4.2011 | doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ing. Daniela Očipová, Ing. Zuzana Karelová, Stavebná fakulta, Technická univerzita Košice
Cílem managementu srážkových vod z povrchového odtoku je dosáhnout udržitelnosti v oblasti hospodaření s dešťovou vodou a zároveň věnovat pozornost předcházení záplavám. Predikce pro jednotlivé oblasti v Evropě jsou rozdílné, někde hrozí sucho, jinde záplavy, některé oblasti budou muset čelit obojímu.

Potenciál využívania zrážkovej vody z povrchového odtoku

20.12.2010 | Ing. Daniela Očipová, doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ing. Zuzana Karelová, Katedra TTPB SvF, TU v Košice
Podle Evropské rámcové směrnice o vodě - Water Framework Directive a dalších dokumentů je ohrožených 20 % evropských povrchových vod a 60 % podzemních vod je nadměrně využívaných. Využívání dešťové vody z povrchového odtoku je jednou z cest jak ochránit vzácnou a kvalitní pitnou vodu.

Ako budeme prevádzkovať a údržiavať vodovod v budovách podľa STN/ČSN EN 806-5

11.5.2009 | doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ústav budov a prostredia SvF TU v Košiciach
V minulosti u nás platná norma ČSN 73 6660 Vnútorné vodovody riešila problematiku prevádzky a údržby troma článkami v kapitole IX. (nutnosť stáleho pretlaku vody, trikrát ročne preskúšanie funkcie uzáverov a u zložitých systémov odporučenie spracovať vlastnú prevádzkovú dokumentáciu).

Zpětné využití šedé vody v budovách

23.3.2009 | Francois Derrien, Odd. vody a budov, CSTB, Francúzsko,, překlad: Ing. Marek Kušnír, doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Stavebná fakulta TUKE Košice
Tento článek představuje příklad na zpětné využití šedé vody v domácnosti. Uváděný původní experiment poskytuje údaje, které jsou důležité pro znalot technických, ekonomických a zdravotních parametrů. Výzvou je definování přijatelné kvality vody v porovnání s jinými existujícími posudky.
diskuse: 10 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:38

Čo pre projektantov prinesie STN/ČSN EN 806-4?

9.3.2009 | doc. Ing. Zuzana Vranayová, CSc., TU v Košiciach, Katedra TZB
Účelem normy je specifikace požadavků a doporučení pro montáž vodovodů v budovách a jejich blízkosti. Týká se nových instalací i oprav. Popisuje např. připojení ohřívačů vody a nádrží, vedení potrubí a pravidla uvedení vodovodů do provozu, ČSN EN 806-4 vyvolá změnu dosud platných norem.

Súčasný stav a výzva pre budúcnosť v návrhu počtu zariaďovacích predmetov v Japonsku

2.3.2009 | H. Kose (1),Y. Nagao (2), Y. Nakagawa (3), S. Murakawa (4), překlad: Ing. Marek Kušnír, doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Stavebná fakulta TUKE Košice
Prognóza postupu navrhování počtu hygienických zařízení v budoucnosti vznikla na základe měnících sa požadavků společnosti s pomocí výsledků výzkumu využití zařizovacích předmětů v porovnání s aktuální skutečností v Japonsku.

Novinky v zdravotnotechnických inštaláciách

22.9.2008 | doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ing. Daniela Očipová
Článek uvádí shrnutí zajímavých praktických poznatků ze zahraničí, které mohou být s úspěchem použitelné i pro projektanty a provozovatele budov v ČR. Témata: spotřeba SV a TV, výpočtové metody spotřeby vody, bezpečnost provozu a hospodaření s dešťovou vodou.

Stav legislatívy a reálny stav distribučných sietí teplej vody vybraných objektov na Slovensku

30.6.2008 | doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ing. Daniela Očipová
Sústavy rozvodov teplej vody v rozsiahlejších budovách majú mnoho spoločných nedostatkov. Medzi nimi má významnú úlohu vek systému, materiálové zloženie, chýbajúca regulácia, zanedbaná údržba.

Využitie zrážkových vod z povrchového odtoku

14.8.2006 | Doc. Ing. Zuzana Vranayová, CSc., TU v Košiciach, Katedra TZB
Článek přináší v návaznosti na již dříve zveřejněné články návod na ekonomické zhodnocení možnosti využití srážkových vod. Tato problematika však není jen úvahou ekonomickou a zohledněním potřeb ekosystému, ale v mnohých oblastech je reakcí na zákaz odvádění dešťových voda do kanalizace.
diskuse: 14 příspěvků, poslední 24.09.2015 07:25

Prevádzka a údržba vnútorných vodovodov podľa pripravovanej európskej normy

24.4.2006 | Zuzana Vranayová, doc. Ing. CSc., Danica Košičanová, PhD., Katedra TZB SvF TU v Košiciach
Článek hovoří o připravované normě pro provoz a údržbu vnitřních vodovodů prEN 806-5, která bude zavedena do českého i slovenského systému národních norem a obsahuje řadu nových zásad nejen pro běžnou údržbu, ale např. i pro uvedení do provozu po dostávce podle délky odstávky. Z hlediska aktuální hygieny se jedná o zásadní změnu přístupů.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:38

Je efektívne využitie zrážkových vôd z povrchového odtoku? (II)

11.4.2005 | doc. Ing. Zuzana Vranayová, CSc., TU v Košiciach, Katedra TZB
Problematike využitia zrážkových vôd z povrchového odtoku po legislatívnej stránke ako i voľbe akumulačnej nádrže ako najvýznamnejšej súčasti systému využitia týchto vôd som sa venovala v predchádzajúcom svojom príspevku. Obsahom tohto článku sú možnosti užívateľských režimov pri využití systému, určenie jeho účinnosti na základe simulácií a celkové hodnotenie.

Je efektívne využitie zrážkových vôd z povrchového odtoku? (I)

4.4.2005 | doc. Ing. Zuzana Vranayová, CSc., TU v Košiciach, Katedra TZB
Problematika systémov pre využívanie zrážkovej vody z povrchového odtoku na vymedzené aktivity človeka (splachovanie WC, pranie, čistenie, polievanie záhrady) je riešená už od pradávna. S vývojom techniky sa menia samozrejme prístupy i v tejto oblasti. V prvej časti tohoto príspevku chcem rozobrať možnosti akumulácie zrážkovej vody z povrchového odtoku (ZVPO) a zásady návrhu objemu zásobnej nádrže. V druhej časti sa budem venovať spôsobom užívateľských režimov, určeniu účinnosti systému, ako i jeho celkovému vyhodnoteniu.
 

Témata 2019

Tabulky a výpočty