Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Archiv článků autora: Ing. Peter Kapalo, PhD.


17.8.2009
Ing. Peter Kapalo, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Ústav budov a prostredia

V príspevku sa zaoberám vplyvom podlahovej plochy rodinného domu na energiu dodanej teplej vode. Vzájomne porovnávam tri metódy výpočtu a zároveň jednu z nich použijem pri výpočte dodanej energie pre systém prípravy teplej vody, pomocou ktorej je určená energetická trieda pre miesto spotreby - teplá voda.

21.4.2008
Ing. Peter Kapalo, PhD., TU Stavebná fakulta Košice

Z hľadiska spotreby energie vychádza pre zadaný RD výhodnejší systém bez cirkulácie teplej vody, kde je spotreba menšia o 1512 kWh ročne. Naproti tomu v systéme bez cirkulácie teplej vody nie je splnená podmienka, že z výtoku TV má vytekať do 30 s voda s výpočtovou teplotou od jeho otvorenia.

31.3.2008
Ing. Peter Kapalo, PhD., TU Stavebná fakulta Košice

Vyhodnotený systém teplej vody v RD je možné zatriediť do energetickej triedy B. Aj keď niektoré podmienky je možné splniť, nie je možné splniť podmienku, aby teplá voda vytekala do 30 sekúnd s výpočtovou teplotou, nakoľko dĺžka rozvodu teplej vody je 24 m.

21.8.2006
Ing. Peter Kapalo

Při návrhu zásobování teplou vodou je třeba zohlednit účel objektu, způsob provozu, u bytových domů i sociální a věkovou strukturu obyvatel. Článek nabízí porovnání způsobů zásobování teplou vodou na základě vypočítaných investičních a provozních nákladů a nákladů na energii a vodu.

19.9.2005
Ing. Peter Kapalo

Rýchlosť prúdenia TV (ďalej TV) v rúrkach pri bežnom prevádzkovom režime (rýchlosť prúdenia kvapaliny 0,1 až 0,5 m/s) má minimálny vplyv na celkový tepelný tok cez stenu rúrky. Tepelný odpor Rsi pri prestupe tepla prúdením (konvekciou) z kvapaliny do rúrky na vnútornej strane rúrky je teda možné pri výpočtoch tepelného toku pri rozvodoch teplej vody v bytových domoch v technickej praxi, kde sú svetlosti rúrok DN 15 až DN 32 zanedbať. 
 
Reklama