Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc.

Archiv článků autora:4.2.2022
prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc.

Dnes platí, že spolehlivá a dostupná energie je základním kamenem moderní společnosti, to však platilo ve všech dobách, jen ty potřebné formy energie se s rozvojem civilizace měnily. Kdysi to byla potrava a dřevo, v současné době je dominantní především teplo a elektřina.

Kouřící komíny na vesnici
1.12.2013
prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc.

Produkce škodlivých emisí z malých zdrojů je problém, který minulosti nikoho moc netížil. Teprve po opakovaných smogových situacích a i díky výsledkům práce Výzkumného energetického centra při VŠB Ostrava se tento problém dostal do povědomí veřejnosti. Autor, který stál u zrodu totoho pracoviště se v časovém rozpětí 3 roků zamýšlí nad účinností dosud provedených opatření.

ropovod a plynovod
27.10.2013
Prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc.

Aktivní a cílevědomé úsilí několika amerických těžařských společností skončilo úspěšným zvládnutím těžby metanu z břidlic a v průběhu posledních pěti let se Spojené státy staly největším světovým producentem zemního plynu na světě.

29.9.2013
prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc.

Původní text byl publikován v roce 2009 - tedy na samém začátku "solárního průšvihu" (jak ho dnes nazývají i tehdejší zastánci neuvážených dotací). Nyní k němu autor přidal aktuální dodatek. Na TZB-info ho publikujeme jako obohacení diskuze o budoucnosti naší energetiky a inspiraci k nedělnímu zamyšlení.

15.4.2004
prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc., prof. Ing. Jaroslav Kaminský, CSc., Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum

Podíl energie z biomasy je z celkového množství energie vyrobené v naší republice z obnovitelných zdrojů rozhodně nejvýznamnější a i v budoucnu bude narůstat. V druhém, závěrečném dílu netradičně zpracovaného materiálu se autoři věnují porovnání technologií na výrobu elektřiny z biomasy a komentují současný systém podpory výroby "zelené" elektřiny v ČR.

8.4.2004
prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc., prof. Ing. Jaroslav Kaminský, CSc., Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum

V roce 1999 zveřejnili autoři v časopisu Energie poměrně rozsáhlý článek, v němž upozorňovali na základě zahraničních zkušeností na nereálnost očekávaných příspěvků obnovitelných zdrojů do struktury spotřeby energie v České republice. Po pěti letech je možné se k této problematice kvalifikovaně vrátit s poznatky z prostředí české energetiky.

4.12.2002
Prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc. a Ing. Stanislav Vaněk, Výzkumné energetické centrum VŠB-TU Ostrava

Požadavky na kachlová kamna, používaná jako hlavní zdroj tepla, jsou zajisté odlišné od kamen dekorativních, postavených v trvale obývaném domě s ústředním topením, kde kamna slouží spíše jako chutná přísada ke skleničce skotské. Výsledky měření účinnosti kachlových kamen jsou velmi překvapujícím a zajímavým námětem k diskuzi.

12.4.2002
Prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc.

Výsledky porovnání kvality spalování stejného uhlí v "klasickém" kotli a v moderních kotlích s kontinuelním přívodem paliva do ohniště jsou opravdu překvapivé. Porovnání bylo provedeno na základě měření ve zkušebně Výzkumného energetického centra VŠB-Technické univerzity v Ostravě.

5.4.2002
Prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc.

Druhý díl seriálu, zaměřeného na spalování uhlí v malých kotlích, porovnává klasické kotle s technickou úrovní prvních desetiletí 20. století (které jsou na našem trhu stále řadou firem nabízeny) s moderními koncepcemi uhelných kotlů.

29.3.2002
Prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc.

Nejúčinnější motivací spotřebitelů k úspornému, racionálnímu chování je vyšší cena energie. Ne cena nadirigovaná státem, ale cena objektivně daná soutěží a zahrnující všechny náklady. Úspory energie a snižování spotřeby nemusí nutně znamenat snížení životního komfortu, nebo omezení výroby. Těžko však lze motivovat k soutěži a s ní souvisejícímu vývoji v prostředí deformovaných cen energie. Málokdo dokáže vysvětlit proč se cena krychlového metru zemního plynu pro maloodběratele trojnásobně zvýší přechodem plynovodu přes Krušné hory. 
 
Reklama