Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.


11.12.2006
Prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Miroslav Urban, Ing. Daniel Adamovský PhD., Ing. Michal Kabrhel, PhD., Ing. Roman Musil, Katedra technických zařízení budov, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

Platná evropská směrnice 2002/91 mimo jiné požaduje, aby byla v jednotlivých členských státech vytvořena zákonem podpořená metodika pro hodnocení celkové energetické náročnosti budov. K tomu je připraven software, který bude k dispozici v průběhu 1. pololetí 2007 všem osobám provádějícím průkazy energetické náročnosti budov.

1.5.2006
Ing. Hana Doležílková, prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Stanislav Frolík

Hodnocení životního cyklu slouží k regulaci a snižování dopadů výrobků na životní prostředí. Hodnoty uvedené v článku jsou původní výsledky předkládané prvně odborné veřejnosti a významná část z nich je i pro obor vytápění.

10.1.2005
doc. Ing. Karel Kabele, CSc.

U panelových domů není pro ZTI rozhodující členění objektů podle konstrukčních soustav, ale podle použitých principů řešení a provedení systémů ZTI. Každý systém (vodovod, kanalizace) může být rozdělen na funkční části, které se z hlediska rekonstrukce již posuzují jako jeden prvek – tzn. vyměňuje se nebo opravuje se najednou.

15.11.2004
Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Zuzana Veverková, ČVUT v Praze Fakulta stavební, katedra TZB

Článek popisuje základní fyzikální principy stanovení operativní teploty ve vytápěném prostoru a nástroje, kterými lze tento parametr, popisující vnitřní prostředí, matematicky modelovat. Demonstrován je program Hefaistos určený pro statické modelování a program ESP-r pro dynamické stavy. Na závěr jsou uvedeny české i mezinárodní předpisy, v nichž se používá vyhodnocení vnitřního prostředí operativní teplotou.

8.11.2004
prof. Ing. Dušan Nevřala, Ph.D., prof. Ing. Karel Kabele, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB, Enplan s.r.o.

Roční spotřeba tepelné energie pro ohřev teplé vody u stávajících objektů dosahuje typicky jen 24% celkové roční spotřeby tepla budovy. Roční spotřeba tepelné energie pro ohřev TUV u nízkoenergetických domů je rovnocenná roční spotřebě tepla na otop.

17.2.2004
Fakulta stavební ČVUT v Praze, Doc. Ing. Karel Kabele, CSc.

V rámci harmonizace výuky a přechodu na strukturované studium při vstupu do EU připravila Fakulta stavební ČVUT v Praze nový třísemestrální magisterský studijní program a obor Budovy a prostředí. Studijní program a obor Budovy a prostředí navazuje na dlouholetou tradici výuky navrhování budov v oborech Technická zařízení budov a Stavební fyzika na Stavební fakultě ČVUT v Praze.

21.11.2002
Ing. Karel Kabele, CSc., Katedra technických zařízení budov, ČVUT Fakulta stavební

Na nízkoenergetické budovy je potřeba hledět ze dvou zásadních hledisek - z hlediska potřebného instalovaného příkonu vytápěcího zařízení a z hlediska roční potřeby tepla na vytápění. Jak již bylo mnohokrát citováno, hranicí je hodnota roční potřeby tepla na vytápění 50 kWh/m2a.

20.11.2002
Ing. Karel Kabele, CSc., Katedra technických zařízení budov, ČVUT Fakulta stavební

Dramatický vývoj výpočetní techniky v posledních letech umožnil rozvoj nových metod a prostředků, které dokáží popsat chování budovy nebo její části, za proměnných klimatických a provozních podmínek, označované souhrnně simulační programy.

11.10.2001
Ing. Karel Kabele, CSc

Brazilské Rio de Janiero bylo v letošním roce místem pravidelného setkání odborníků z oboru matematického modelování a simulací energetického chování budov. Česká republika byla se svými 7 přijatými příspěvky mezi první desítkou z 26 zúčastněných zemí.

27.7.2001
Ing. Karel Kabele, CSc., Katedra technických zařízení budov ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Autor nabízí nový pohled na moderně projektované budovy ze zorného úhlu vytápění, větrání a klimatizace. Překvapující je u těchto budov především poměr energetických ztrát a zátěží, oproti budovám tradičním. Zajímavé je i využití akumulačních schopností budovy, kdy díky malé potřebě tepla má i běžná konstrukce velký vliv na celkovou tepelnou bilanci.

18.7.2001
Ing. Karel Kabele, CSc.

Od 15. do 18. září se bude v italské Neapoli konat 7. světový kongres Clima 2000 zaměřený na techniku prostředí staveb. Pro účast na kongresu můžete využít do konce července zvýhodněné registrace. 
 
Reklama