Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Archiv článků autora: Ing. Jiří Šála, CSc.


24.11.2014
Ing. Jiří Šála, CSc., ŠÁLA MODI, Praha

Nový přístup k ENB má zásadní dopad na celou oblast stavebnictví. Znamená přehodnocení stávajících znalostí a zkušeností vlastníků budov, stavebníků, projektantů, architektů, prováděcích firem a stavbyvedoucích, stavebních dozorů při individuální výstavbě, ale také autorských dozorů a technických dozorů stavebníka. Má rovněž dopad na činnost pracovníků stavebních úřadů a dotčených orgánů státní správy při ochraně zájmů chráněných zákonem, kterými jsou MPO ČR a Státní energetické inspekce.

24.10.2011
Ing. Vladan Panovec, Ing. Jiří Šála, CSc.

Součinitel prostupu tepla konstrukcemi přilehlými k zemině počítaný přibližnými metodami podle ČSN EN ISO 13370 je odlišně definovaný proti definicím v dalších normách, např. v ČSN EN ISO 6946, přitom s ohledem na stavební praxi nejsou přibližné výpočty uvedené v ČSN EN ISO 13370 příliš výstižné.

24.5.2010
Ing. Jiří Šála, CSc.

V tisku, televizi, na internetu a v jiných běžně dostupných informačních mediích se objevují všeobecné rady, jak v budovách postupovat při odstraňování následků záplav. Slepé uplatňování většinově správných řešení v konkrétních složitých podmínkách však vyvolává rizika chyb, které vedou v nejhorším případě k destrukci budov, v lepším případě ke zbytečnému mrhání prostředky.

17.8.2009
Ing. Jiří Šála, CSc, ŠÁLA-MODI Praha

S trendem nízkoenergetických a pasivních budov narůstá potřeba uvažovat o prostupu tepla mnohem přesněji. Zcela běžně se již do výpočtu zahrnuje detailní konstrukční řešení rámů a zasklení, včetně podrobností osazení okraje zasklívací jednotky a v rámci rámu i detailní řešení dutin a těsnicích prvků funkční spáry mezi rámem křídla a okna. To však reálně platí jen pro stanovení vlastností okna podle ČSN EN ISO 10077-1 [1] při jeho certifikaci autorizovanými osobami. A jak to vypadá v běžné praxi?

21.4.2008
Jiří Šála, ŠÁLA - MODI Praha

Obálka budovy musí splňovat normové požadavky jak u jednotlivých obvodových konstrukcí, tak i celkové průměrné hodnoty.

29.9.2006
Jiří Šála, ŠÁLA MODI Praha

Důsledné použití teplotního faktoru vnitřního povrchu při vyjádření kondenzace vodní páry na vnitřních površích konstrukcí budovy respektive na vyloučení růstu plísní na těchto površích, je nejen možné, ale i výhodné. K tomuto závěru dospěl autor následujícího článku.

9.5.2005
Jiří Šála, ŠÁLA-MODI

Změna k ČSN 73 0540-2:2002 Tepelná ochrana budov platí od 1.4.2005. V článku jsou rámcově uvedeny projednané a schválené změny v požadavcích.

9.4.2004
Ing. Jiří Šála, CSc.

Program 11. mezinárodní konference je zaměřen na novinky v hodnocení energetické náročnosti budov u nás i v rámci CEN, energetické audity a energetické certifikáty budov podle evropské směrnice o energetické náročnosti budov 2002/91/EC, na nové tepelně technické požadavky, výpočtové metody a hodnoty v ČSN 73 0540. Zabývá se prosazováním úspor energie v budovách a přeměnou existujících budov na budovy s nízkou energetickou náročností.

4.5.2001
Ing. Jiří Šála

Nejnovější informace o vnitřním zateplování objektů, které se v naší republice začíná rozšiřovat v rozporu se zásadami správného zateplování. Proklamované úspory nákladů za lešení při vnějším zateplování jsou později několikanásobně vyšší při odstraňování vad (plísně, poruchy stavebních konstrukcí atd.). 
 
Reklama