Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Jiří Šála, CSc.
 

Energetická náročnost, tepelná ochrana a vnitřní prostředí budov

24.11.2014 | Ing. Jiří Šála, CSc., ŠÁLA MODI, Praha
Nový přístup k ENB má zásadní dopad na celou oblast stavebnictví. Znamená přehodnocení stávajících znalostí a zkušeností vlastníků budov, stavebníků, projektantů, architektů, prováděcích firem a stavbyvedoucích, stavebních dozorů při individuální výstavbě, ale také autorských dozorů a technických dozorů stavebníka. Má rovněž dopad na činnost pracovníků stavebních úřadů a dotčených orgánů státní správy při ochraně zájmů chráněných zákonem, kterými jsou MPO ČR a Státní energetické inspekce.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 25.11.2014 09:43
energetický štítek

Konference Tepelná ochrana a energetická náročnost budov v praxi již 27. a 28. 11.

23.11.2013 | AZ Promo s.r.o., Ing. Jiří Šála, CSc., MODI, Zuzana Láníková
Konference nabízí zajímavé přednášky silné skupiny uznávaných odborníků s praktickými zkušenostmi v jednotlivých oblastech souvisejících s energetickou náročností a tepelnou ochranou budov.

Problematika provětrávaného prostoru založení energeticky efektivních dřevostaveb

30.9.2013 | Ing. Jiří Šála, CSc., Ing. arch. Josef Smola
Rozbor problémů souvisejících s větranými prostory pod stavbami při jejich založení nad terénem s důrazem na zvláštní podmínky dřevostaveb s nízkou energetickou náročností a klimatické poměry ČR. Upřesnění konstrukčních zásad pro navrhování navazujících konstrukcí.
diskuse: 11 příspěvků, poslední 02.10.2013 23:34

Problémy při stanovení prostupu tepla zeminou

24.10.2011 | Ing. Vladan Panovec, Ing. Jiří Šála, CSc.
Součinitel prostupu tepla konstrukcemi přilehlými k zemině počítaný přibližnými metodami podle ČSN EN ISO 13370 je odlišně definovaný proti definicím v dalších normách, např. v ČSN EN ISO 6946, přitom s ohledem na stavební praxi nejsou přibližné výpočty uvedené v ČSN EN ISO 13370 příliš výstižné.
diskuse: 1 příspěvek, 25.04.2014 18:47

Budovy po povodních a zateplování

24.5.2010 | Ing. Jiří Šála, CSc.
V tisku, televizi, na internetu a v jiných běžně dostupných informačních mediích se objevují všeobecné rady, jak v budovách postupovat při odstraňování následků záplav. Slepé uplatňování většinově správných řešení v konkrétních složitých podmínkách však vyvolává rizika chyb, které vedou v nejhorším případě k destrukci budov, v lepším případě ke zbytečnému mrhání prostředky.
diskuse: 1 příspěvek, 01.06.2010 14:18

Individuální hodnoty součinitele prostupu tepla oken Uw

17.8.2009 | Ing. Jiří Šála, CSc, ŠÁLA-MODI Praha
S trendem nízkoenergetických a pasivních budov narůstá potřeba uvažovat o prostupu tepla mnohem přesněji. Zcela běžně se již do výpočtu zahrnuje detailní konstrukční řešení rámů a zasklení, včetně podrobností osazení okraje zasklívací jednotky a v rámci rámu i detailní řešení dutin a těsnicích prvků funkční spáry mezi rámem křídla a okna. To však reálně platí jen pro stanovení vlastností okna podle ČSN EN ISO 10077-1 [1] při jeho certifikaci autorizovanými osobami. A jak to vypadá v běžné praxi?
diskuse: 3 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:38

Kvalita obálky referenční budovy

21.4.2008 | Jiří Šála, ŠÁLA - MODI Praha
Obálka budovy musí splňovat normové požadavky jak u jednotlivých obvodových konstrukcí, tak i celkové průměrné hodnoty.

Teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi pro ČSN 73 0540-2

29.9.2006 | Jiří Šála, ŠÁLA MODI Praha
Důsledné použití teplotního faktoru vnitřního povrchu při vyjádření kondenzace vodní páry na vnitřních površích konstrukcí budovy respektive na vyloučení růstu plísní na těchto površích, je nejen možné, ale i výhodné. K tomuto závěru dospěl autor následujícího článku.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:39

Změny v požadavcích tepelné ochrany budov

9.5.2005 | Jiří Šála, ŠÁLA-MODI
Změna k ČSN 73 0540-2:2002 Tepelná ochrana budov platí od 1.4.2005. V článku jsou rámcově uvedeny projednané a schválené změny v požadavcích.

Konference TEPELNÁ OCHRANA BUDOV již 14. a 15. 4. 2004

9.4.2004 | Ing. Jiří Šála, CSc.
Program 11. mezinárodní konference je zaměřen na novinky v hodnocení energetické náročnosti budov u nás i v rámci CEN, energetické audity a energetické certifikáty budov podle evropské směrnice o energetické náročnosti budov 2002/91/EC, na nové tepelně technické požadavky, výpočtové metody a hodnoty v ČSN 73 0540. Zabývá se prosazováním úspor energie v budovách a přeměnou existujících budov na budovy s nízkou energetickou náročností.

TZB-2002: Součinitel prostupu tepla (výpis z revidované ČSN 73 0540-2:2002)

21.11.2002 | Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI
Závěry uvedené v článku o součinitelích přestupu tepla jsou autorem podrobněji rozpracovány.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:38

Platná ČSN 73 0540-2:2002 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

13.11.2002 | Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI
V příspěvku jsou stručně glosovány změny, které přináší revize ČSN 73 0540-2:2002 ve vztahu k předchozímu znění normy z května 1994.
diskuse: 11 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:39

O vnitřním zateplení

4.5.2001 | Ing. Jiří Šála
Nejnovější informace o vnitřním zateplování objektů, které se v naší republice začíná rozšiřovat v rozporu se zásadami správného zateplování. Proklamované úspory nákladů za lešení při vnějším zateplování jsou později několikanásobně vyšší při odstraňování vad (plísně, poruchy stavebních konstrukcí atd.).
diskuse: 33 příspěvků, poslední 25.07.2014 16:24
 

Témata 2019

technická podpora výrobců