Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Archiv článků autora: prof. Ing. František Drkal, CSc.


10.12.2012
Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., prof. Ing. František Drkal, CSc.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov z roku 2010 ukládá členským státům Evropské unie mj. za povinnost, aby nové budovy od roku 2018 (veřejné budovy) resp. 2020 (všechny budovy) byly budovami s téměř nulovou spotřebou energie. Uvedená skutečnost se týká prakticky všech technických systémů budov. Článek prezentuje možnosti řešení větrání a klimatizace ve zmíněných budovách a předkládá úvahy o možném vývoji odvětví s ohledem na požadavek snižování spotřeby energie.

24.3.2008
Prof. Ing. František Drkal, CSc.

Druhý díl řeší výchozí údaje pro dimenzování větrání prostor garáží s různými frekvencemi výjezdů vozidel. Zpřesňuje a upozorňuje na celou řadu okrajových podmínek, které je pro správný návrh nutné respektovat. Článek je určen odborné veřejnosti.

17.3.2008
Prof. Ing. František Drkal, CSc.

I díl tématu návrh větrání garáží se zabývá obecnými principy. Co mají obsahovat podklady a jak dimenzovat? Článek určen odborné veřejnosti z řad projektantů VZT, případně studentům vysokých škol.

22.2.2006
Prof. Ing. František Drkal, CSc., Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Fakulta strojní ČVUT v Praze, Ústav techniky prostředí

Fakulta strojní ČVUT v Praze, Ústav techniky prostředí, ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí, odbornou sekcí 01 Klimatizace a větrání, uspořádá v rámci programu celoživotního vzdělávání 2 semestrový kurs Větrání a klimatizace. Začátek 1. semestru je již v březnu 2006.

20.6.2005
Ing. Michal Duška, Ph.D., prof. Ing. František Drkal, CSc., Ing. Miloš Lain, Ph.D.

Článek je zaměřen na stanovení tepelných zisků z vnitřního vybavení administrativních budov, jako jsou počítače, monitory, tiskárny, kopírky, faxy a skenery, které se významně podílejí na celkové tepelné zátěži pracovního prostředí.

13.6.2005
prof. Ing. František Drkal, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní - Ústav techniky prostředí

V druhém pokračování článku si autor všímá definic základních pojmů a porovnává jejich výklad a chápaní z pohledu německých norem (DIN) a amerických norem (ASHRAE).

6.6.2005
prof. Ing. František Drkal, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní - Ústav techniky prostředí

Historie úpravy prostředí sahá již do počátků lidského rodu. V prvním dílu se autor zabývá historií vývoje úpravy prostředí a dále historií klimatizace. Článek byl převzat se souhlasem autora ze sborníku konference Klimatizace a větrání 2004.

30.9.2002
Prof. Ing. František Drkal, CSc.

VZT zařízení, která byla znečištěna kontaminovanou vodou a bahnem při letošních záplavách, mohou být při jejich znovuuvedení do provozu zdrojem a cestou šíření mikrobiální kontaminace vzduchu ve vnitřním prostředí. Jak snížit rizika na minimum a jak se může provozovatel ochránit i před právními důsledky možného ohrožení osob?

25.6.2002
Prof. Ing. František Drkal, CSc.

Větrání plynových kotelen musí zajišovat tři základní požadavky: přívod spalovacího vzduchu, intenzitu větrání (kvalitu vnitřního vzduchu) a teplotu vzduchu uvnitř kotelny. Článek jasným, přehledným a vyčerpávajícím způsobem popisuje způsob návrhu větrání.

18.6.2002
Prof. Ing. František Drkal, CSc.

Celoživotní vzdělávání ve vymezené odborné oblasti se ve světě již dávno stalo běžnou praxí. Strojní fakulta ČVUT ve spolupráci se Společností pro techniku prostředí Vám toto vzdělání nabízí formou dvousemestrálního kurzu. 
 
Reklama