Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Prázdninová fotosoutěž TZB-info: Krása detailu

I v letošním roce se těšíme na Vaše prázdninové fotografie, tentokrát na téma: Krása detailu. Na posílání fotografií budou celé prázdniny, hlasovat budou opět čtenáři na TZB-info, na našem facebooku a na veletrhu For Arch v září v Praze. Vyhrát můžete i s fotografií z mobilu, důležité jsou Vaše oči.

Malé poučení z lingvistiky

Načerpejme nejdříve utilitární vědomosti o významu slova. Detail (z francouzského détailler, krájet, rozdělovat) znamená součást většího celku, podrobnost, zvětšený výřez nebo dílčí pohled. Ve staré francouzštině se původně používalo ve spojení vendre en détail, prodávat v drobném, doslova v „rozděleném, rozkrájeném“ stavu to, co obchodník nakoupil „ve velkém“ (en gros). Odtud se i ve starší češtině nazývali maloobchodníci detailisty. [1]

V přeneseném významu, který se rozšířil i do jiných jazyků, pak znamená detail i součástku nebo zvětšený, podrobný pohled na část stavby a podobně. U nás v běžné řeči znamená „detail“ často maličkost, něco bezvýznamného, co lze zanedbat. Naopak německé přísloví „Čert vězí v detailu“ (Der Teufel sitzt im Detail) připomíná, že zdánlivé maličkosti mohou ohrozit i velké projekty. [1]

Je velmi zajímavé porovnat, jak chápání významu slova ve zmíněných kulturách se často projevuje na stavbách stejně odlišným přístupem. Stavebnictví a architektura zkrátka vyžaduje správně vyřešené i ony „maličkosti“.

Také zajímavá spojitost lidského vnímání estetiky a techniky, že většinou jen technicky dobře provedený detail je i esteticky krásný.

Estetika detailů

A právě o krásné detaily staveb v letošní fotografické soutěži TZB-info půjde.

Co je vlastně detailem? Jak velký je? To nelze v absolutních hodnotách vyjádřit. Záleží na měřítku celku. Pro budovu jsou detailem dveře, pro dveře je detailem kování, pro kování je detailem šroub.

Letošní téma přináší mnoho pohledů na architekturu, uplatnit se mohou ale i detaily technického rázu. Vždyť i potrubí má svoji specifickou estetiku.

Krása detailu může spočívat v jeho dokonalosti, strojové přesnosti, modernosti, ale i v nádherně provedené a v dobrém slova smyslu nedokonalé ruční práci lidových stavitelů nebo může být dílem času a přírody, které společnými silami odhalily omítku z kamenné zdi, či stejnou zeď po čase skryly pod zelený porost.

Detaily mohou být i velmi inspirativní. Vždyť to jsou především detailní pohledy na přírodu, které inspirují řady špičkových architektů, převádějící její tvarosloví do svých staveb, a fragmenty staveb se zase mohou stát tak silnými prvky, že se jim podřídí celková koncepce architektonického návrhu.

Velkou výhodou při fotografii detailu je, že nemusí respektovat celek. Celek byť by měl být v harmonii, s detaily nemusí vždy souznít. Fotografické zobrazení není realita, je to umělecké dílo, záměr autora některé věci pozorovateli ukázat, jiné utajit. Fotosoutěž by tedy měla připomenout, že krásné detaily jsou všude okolo nás, jen je mnozí nevidí, vnímáme celek v kontextu s okolím, ale málokdo přistoupí blíže, aby si prohlédl onu řemeslnou dokonalost dveří, kování... Tím, že pozorovatele fotograf oprostí od rušivých elementů, vzdá hold té či oné věci, která sama ač krásná by zanikla v průměrnosti stavby či jejího okolí.

Detail může být ale i usvědčující, odhalující skutečnou pravdu. Stejně jako nedokonalá stavba může ukrývat skvělé detaily, stejně tak detaily mohou odhalit vady na kráse zdánlivě velmi zdařilého projektu. A více nedokonalých detailů může celý projekt naprosto degradovat („Čert vězí v detailu“). Co se technického řešení týká, se špatné detaily projeví po čase ať dříve či později, esteticky však mohou kazit celkový dojem již od počátku a nevratně. Je zřejmé, že čím menší prostor nebo stavba, tím dokonalejší řešení v drobnějším měřítku vyžaduje.

Takový přístup však předpokládá preciznost architekta i zhotovitele, spolupráce je naprosto nezbytná. Stejně jako množství času a trpělivosti, jelikož různých drobností se na stavbě vyskytuje nepřeberné množství. Když se však dílo podaří dotáhnout, jak se říká, do detailů, ať již v jakémkoli slova smyslu, bývá stavba po dlouhý čas esteticky i funkčně dokonalá.

Malá úvaha na závěr: V článku byla zmíněna myšlenka, že co je správně udělané, bývá i krásné. Ale musí tomu tak být vždy? Nejsou náhodou drobné nedokonalosti a odlišnosti od standardu to, co utváří tento svět, přírodu, člověka a pokrok? Snad i na tuto otázku nalezneme v soutěžních snímcích odpověď.

Zdroje