Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Prázdninová fotosoutěž TZB-info 2014: Prostor bez bariér

Veřejná prostranství, občanské budovy, bydlení jsou pro zdravého člověka prostory zcela přirozené, často využívané bez pomyšlení na jakýkoli problém. V životě však existují situace, kdy i jeden schod může znamenat velkou překážku.

Letošní prázdninová fotosoutěž TZB-info je vyjádřením podpory sdružení Život bez bariér z Nové Paky, které se snaží o nesnadný cíl: revitalizace kláštera v Nové Pace pro účely využití k pomoci handicapovaným lidem.
Představení projektu evitalizace kláštera v Nové Pace

Pro plnohodnotné využití městského prostoru je nutné umět pracovat s bezbariérovými řešeními. Každý z nás se v životě dostane do situace, kdy bezbariérová řešení ocení. Vždyť nemusí jít nutně hned o upoutání na invalidní vozík. Zlomená noha, těžký kočárek, pohybové omezení či ztráta smyslového vnímání ve stáří potkají jednou každého z nás. Města si stavíme pro sebe. Musíme se tedy snažit, abychom je mohli užívat všichni v každé době. Nikdo nemůže s jistotou říci, že řešení prostorů bez bariér je pro něho zbytečné.

Nutno podotknout, že bezbariérová řešení (do kterých nepatří jen ta umožňující pohyb vozíčkářů, ale i nevidomých, neslyšících atd.) činí někdy projektantům a architektům problémy. Ne vždy je z prostorových důvodů jednoduché navrhnout vyhovující, fuknční a esteticky přijatelné řešení, ale jako v každé profesi i zde záleží na citu, talentu a zkušenostech.

Po funkční stránce může pomoci s návrhem vyhláška (pro ČR aktuálně vyhl. č 398/2009 Sb.), avšak i při jejím striktním dodržení je nutné zapojení zdravého rozumu. Důležitým prvkem ve stavebním procesu je i fáze realizace, kde se páchá spousta chyb z neznalosti či nedůsledného dodržování projektu. A když se uvede skvěle vymyšlený a realizovaný prostor do života, vlivem jiných zájmů se někdy „zaplevelí“ tak, že je ve svém původním záměru nepoužitelný (např. odpadkové koše ve vodících liniích, zúžené prostory reklamními cedulemi a pod.)

Problémy s bezbariérovým řešením mohou nastat i na opačné straně. Například zdravý člověk si přirozeně hledá kratší cestu, obcházet spousty metrů po rampě se mu jeví jako nepříjemné a proto většina obyvatel potřebuje jinou alternativu trasy.

Rádi najdeme na Vašich fotkách řešení, která jsou nejen funkční, ale jsou začleněná přirozeně do prostoru našich budov a měst tak, že je všichni přijímají jako jejich přirozenou součást. Estetika v takovém procesu hraje nezastupitelnou roli. Neodmítneme i špatné příklady, ale toužíme po těch dobrých.

Jaký by měl takový prostor být? Nemusí a nemělo by jít o řešení ve smyslu schovaných výtahů, dodatečných zdvihacích plošin, vstupů po rampě zadním vchodem a pod. Myšlenka na bezbariérovost prostoru má být brána jako podmínka již při prvních skicách návrhu, tam kde se rodí koncept. Cest, jak dosáhnout vhodného řešení je pak spousty, lze jej přirozeně začlenit do dispozice budovy či prostoru, aniž by to estetickému ztvárnění jakkoli ublížilo. A neznamená to vůbec, že by taková řešení měla být naprosto neviditelná. V rámci vzájemné integrace ve společnosti je dobré, když jsou taková řešení vnímána. Je správné, když handicapovaní lidé mají stejný vchod do budovy jako zdraví, mají možnost v kině sedět na místech se stejně dobrým výhledem, mají možnost využívat městský prostor bez pomoci druhých.

Prázdninová fotosoutěž s TZB-info 2014 - Prostor bez bariér, podmínky soutěže

Ukažme ve fotosoutěži, že i řešení bez bariér může být krásné. Ukažme, že existují krásné prostory, které můžeme využívat všichni. Ukažme, že život bez bariér se může stát realitou.

Téma bezbariérového stavění na TZB-info