Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Lepší ochrana vzduchotechniky - modernizovaný systém Pyrorock

Drtivé většině projektantů a realizačních firem již jistě není třeba zevrubně představovat společnost ROCKWOOL - největšího světového výrobce izolací z kamenné vlny. Společnost ROCKWOOL v ČR působí již od roku 1993, přičemž od května 1998 má v naší republice vlastní výrobní základnu. Závod v Bohumíně vyrábí již pátým rokem za pomoci českých zaměstnanců a za české ceny široký sortiment izolačních desek, rohoží a potrubních pouzder. Izolace ROCKWOOL vynikají nejen tepelně izolačními, ale také protipožárními a protihlukovými vlastnostmi. Hlavní část sortimentu je určena pro použití v bytové a občanské výstavbě, ale taktéž je velmi široká nabídka v oblasti technických izolací. Cílem tohoto článku je základní informace o systému protipožární izolace vzduchotechnických potrubí s názvem Pyrorock.

 

A1 v požární odolnosti
V blízké budoucnosti bude ve sjednocující se Evropě existovat pouze jedna norma hořlavosti stavebních materiálů (v současnosti zde existuje norem více než třicet). Ta předpokládá zatřídění stavebních materiálů do 7 tříd, kde třída A1 označuje z požárního hlediska nejbezpečnější materiály, které nejenže nepřispívají k šíření požáru a vzniku dýmu, ale dokáží požár dokonce zadržet. Na opačném konci je třída F. Materiály ROCKWOOL budou podle této normy zařazeny ve třídě A1 ...

Protipožární ochrana vzduchotechniky
Jedním z oborů, který se ve stavebnictví po roce 1989 rozvíjí opravdu bouřlivě, je výstavba obchodních center, supermarketů, výrobních hal. Zvýšené požadavky na protipožární bezpečnost jsou kladeny při výstavbě či rekonstrukci kin, divadel, ubytovacích objektů, zimních stadionů a jiných krytých sportovišť, obecně objektů, kde dochází k shromažďování lidí.
V každém z výše jmenovaných objektů má své místo vzduchotechnika, což staví projektanta i realizační firmu před náročné požadavky na ochranu proti šíření požáru vzduchotechnickým potrubím.

Rockwool má řešení
Osvědčené řešení, které v těchto případech společnost ROCKWOOL nabízí, má jméno Pyrorock. Mnozí z projekčních kanceláří i realizačních firem se s tímto řešením již setkali v uplynulých letech, jelikož však od 1.1.2002 došlo k jeho zásadní inovaci, bude v dalším textu vysvětlen jak princip celého systému, tak změny oproti předchozímu.


Pyrorock
Systém, na který bylo vydáno Klasifikační osvědčení č. PKO-02-002/AO 204, je tvořen deskami TECHROCK 75 ALS o tloušťce 40 mm (jedná se tedy o desku o objemové hmotnosti 75 kg/m3 s hliníkovou fólií na jednom povrchu) v jedné vrstvě. Hrany jednotlivých desek jsou na sebe pečlivě přitlačeny a poté jsou na izolovaný povrch přichyceny pomocí navařovacích trnů v počtu 44 ks/bm pro vertikální potrubí (tzn. 11 trnů na každé straně). Pro horizontální potrubí se celkový počet 31 trnů na běžný metr rozděluje následovně: vrchní strana 4 trny, boční strany 8 trnů a na spodek potrubí použijeme 11 trnů. Uvedené počty platí pro rozměry potrubí 1000×500 mm.

 

Při izolování přírub je použita stejná tloušťka izolace, přičemž v místě příruby je v izolaci vyříznut žlábek (hluboký 15-20 mm) pro lepší těsnost a přilnavost izolačních desek. Spoje jednotlivých desek jsou provedeny mimo příruby vzduchotechnického potrubí.

Jednotlivé spoje desek a spoje v hranách potrubí je možné z estetických důvodů překrýt samolepící hliníkovou páskou. Tento systém je certifikován jak pro vodorovné hranaté, tak pro svislé hranaté potrubí na dobu trvání požáru 30 a 45 minut (EI 30 a EI 45), v případě svislého potrubí až na 60 minut (EI 60). V případě izolování kruhového potrubí je protipožární izolace provedena z rohoží LAROCK o tloušťce 40 mm. V tomto případě musí být na každý objekt proveden výpočet, který zajišťuje spol. ROCKWOOL.

Změny oproti předchozímu provedení
U předchozího systému bylo nutné překrývat hrany potrubí nárožníky z ocelového plechu a celý systém stahovat ocelovými páskami. Díky tomu, že u inovovaného systému tato nutnost odpadá, dochází k výraznému zjednodušení a zlevnění celého systému.

Zaškolení realizačních firem
Pro provádění systému protipožární izolace vzduchotechnického potrubí Pyrorock je třeba zaškolení realizační firmy specialistou společnosti ROCKWOOL. Zaškolení je zdarma a provádí se nejlépe před začátkem montáže přímo na stavbě. Realizačním firmám, které již byly zaškoleny pro předchozí systém, zůstává Osvědčení o zaškolení v platnosti i pro inovovaný systém. Podrobnější informace jak o systému, tak možnostech zaškolení, podají specialisté na technické izolace společnosti ROCKWOOL.

V případě zájmu Vám zdarma pošleme technické podklady a materiály (zelená linka 0800-120 021).
Kontaktovat také můžete přímo specialistu na technické izolace společnosti ROCKWOOL Ing. Petra Klementa na tel.č.: 0606/702 056.

Kontakt:
ROCKWOOL, a.s.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
tel.: 0800/120 021, 02/270 27 291
e-mail: info@rockwool.cz
www.rockwool.cz

Informace o firmě v TZB-adresáři firem
Vyžádat další informace nebo podklady