Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nabídka výrobků pro využití v dotačním titulu Zelená úsporám. Seriál otázek a odpovědí - II.díl

V souvislosti s aktuálním dotačním titulem Zelená úsporám jsme oslovili řadu společností s otázkami, které jejich výrobky jsou vhodné při záměru využití dotací, kde je možné získat informace, kde výrobky nakoupit a jak je to s montáží. Druhý díl seriálu.

esel technologies, s.r.o.

TZB-info: Program Zelená úsporám nabídne behěm 4 let 25 miliard pro ekologičtější bydlení. Co byste za Vaši společnost nabídli těm, kteří dotace hodlají využít pro rodinný nebo bytový dům.

Nabízíme jim kompletní sortiment kotlů na biomasu, které jsou pro pelety a štěpku dotované v plném rozsahu podpory, tj. každý náš zákazník získá plných 80.000,- Kč za kotel na biomasu z programu Zelená úsporám, čímž mu nehrozí, že by nevyčerpal celou částku podpory a pro sebe nezískal maximální zhodnocení své investice do kotle na biomasu.

Mezi nejoblíbenější námi prodávané výrobky patří kotle od rakouské firmy Guntamatic: Biostar v rozsahu výkonů 3 až 23 kW na dřevní pelety, Powerchip na pelety a štěpku a Biocom na pelety. Posledně dva jmenované kotle je možno zakoupit v rozsahu výkonu 20 až 100 kW. Kaskáda může být o výkonu až 400kW.

TZB-info: Dotace lze čerpat na všechny jmenované výrobky?

Ano. Jak jsem již uvedl v první odpovědi, na všechny kotle a v plném rozsahu podpory, tj. 80.000,-Kč. Na námi prodávané kotle lze získat dotace i z Prioritní osy 3, která je aktuálně vyhlášena pro obecní úřady, neziskové organizace apod.

TZB-info: Jak je to s pořízením, doporučujete nákup přímo, v odborném velkoobchodě nebo prostřednictvím montážní firmy? A musí mít montážní firma nějaký speciální certifikát?

Výrobky firmy Guntamatic lze zakoupit jen prostřednictvím naší firmy esel technologies s.r.o. Montáž kotlů Guntamatic provádí zákazníkům naši vlastní zaměstnanci, kteří jsou náležitě proškoleni pro montáž těchto špičkových automatických kotlů a jsou schopni spolu s kotlem poskytnout zákazníkovi i maximální servis a služby s tím spojené.

TZB-info: Připravujete v nejbližším období nějaké speciální informační akce pro zákazníky, například školení, informace na TZB-info, na svém webu apod.?

Pro zákazníky je asi nejdůležitější, že se s námi v letošním roce mohou přímo setkat na mnoha mezinárodních i regionálních výstavách a zde osobně seznámit s kotli Guntamatic. Dále připravujeme prezentace na seminářích pro projektanty, které se budou konat v krajských městech v období září až listopad 2009. Na našem webu www.guntamatic.cz denně přibývají aktuální informace, které mohou případným zákazníkům ulehčit rozhodnutí, pro jaký kotel se mají rozhodnout.


ATEG TEPELNÁ TECHNIKA, s.r.o.

TZB-info: Program Zelená úsporám nabídne behěm 4 let 25 miliard pro ekologičtější bydlení. Co byste za Vaši společnost nabídli těm, kteří dotace hodlají využít pro rodinný nebo bytový dům.

Otopnou soustavu, zdrojem tepelné čerpadlo a solární panely pro ohřev TV a TV a přitápění. Novostavby, rekonstrukce, ohřev TV pro panelové domy.

TZB-info: Dotace lze čerpat na všechny jmenované výrobky?

Ano.

TZB-info: Jak je to s pořízením, doporučujete nákup přímo, v odborném velkoobchodě nebo prostřednictvím montážní firmy? A musí mít montážní firma nějaký speciální certifikát?

Nákup prostřednictvím montážní firmy a velkoobchodu. Montážní firma musí mít certifikát, že byla proškolena systémovou technikou AEG, který vydává ATEG TEPELNÁ TECHNIKA, s.r.o.

TZB-info: Připravujete v nejbližším období nějaké speciální informační akce pro zákazníky, například školení, informace na TZB-info, na svém webu apod.?

Připravujeme informace na našem webu.


KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o.

TZB-info: Program Zelená úsporám nabídne behěm 4 let 25 miliard pro ekologičtější bydlení. Co byste za Vaši společnost nabídli těm, kteří dotace hodlají využít pro rodinný nebo bytový dům.

Do progr. Zelená úsporám chceme nabídnout tyto výrobky: Solární regulátory RRT 05 a RRT05.1 regulátory pro kotle na biomasu:

  • RVT 06.2
  • STABIL 02
  • STABIL 02.2
  • Servopohony MK-C a MK-D
  • Akumulační nádrže o objemu 750l a 2250l
  • Akumulační nádrže se "solárním" výměníkem 750l
  • Regulátory pro ekvitermní regulaci topných systémů s aku. nádržemi:
  • RVT 06
  • RVT 07 DUO
  • Směšovače třícestné MIX a čtyřcestné DUOMIX

TZB-info: Dotace lze čerpat na všechny jmenované výrobky?

Všechny výše jmenované výrobky nyní přihlašujeme do "Seznamu výrobků a technologií" k registraci u SFŽP. Pokud budou zde přijaty, tak bude na ně bude možné čerpat dotace (nebo spíše na celky, kterých budou součástí).

TZB-info: Jak je to s pořízením, doporučujete nákup přímo, v odborném velkoobchodě nebo prostřednictvím montážní firmy? A musí mít montážní firma nějaký speciální certifikát?

Doporučujeme,aby zákazníci využívali našich smluvních servisních partnerů. Ty nyní oslovíme s výzvou, aby se stejným způsobem přihlásili do seznamu dodavatelů. Ty, kteří budou do seznamu přijati, uveřejníme na našich web stránkách , aby informace o výrobcích a dodavatelích montáže byly na jednom místě pro případné zájemce.

TZB-info: Připravujete v nejbližším období nějaké speciální informační akce pro zákazníky, například školení, informace na TZB-info, na svém webu apod.?

Určitě budeme informovat o našich krocích partnery, pro které budeme v nejbližší době provádět školení o našich výrobcích. To bude odvozeno od toho, které výrobky se nám podaří do "Seznamu" umístit.


PZP KOMPLET a.s.

TZB-info: Program Zelená úsporám nabídne behěm 4 let 25 miliard pro ekologičtější bydlení. Co byste za Vaši společnost nabídli těm, kteří dotace hodlají využít pro rodinný nebo bytový dům.

Pro začátek několik stručných informací o společnosti a tepelných čerpadlech PZP. Společnost PZP KOMPLET a.s. je největším výrobcem tepelných čerpadel v České republice již 15 let. Nabízí kompletní sortiment tepelných čerpadel, tzn. systém vzduch-voda, země-voda, voda-voda i vzduch-vzduch pro vytápění velkých prostorů. Zařízení jsou postavena na bázi té nejvyšší kvality, z tohoto důvodu poskytujeme plnou záruku po dobu 5 let, servis do 24 hodin a garantujeme průměrnou životnost zařízení minimálně 25 let. Tepelná čerpadla prodáváme a instalujeme nejen v ČR, ale vyvážíme je prostřednictvím obchodních zástupců i do mnoha zemí EU.

TZB-info: Dotace lze čerpat na všechny jmenované výrobky?

Ano, dotace lze čerpat na všechny jmenované výrobky, protože svými technickými parametry splňují podmínky programu Zelená úsporám.

TZB-info: Jak je to s pořízením, doporučujete nákup přímo, v odborném velkoobchodě nebo prostřednictvím montážní firmy? A musí mít montážní firma nějaký speciální certifikát?

Doporučujeme nákup prostřednictvím naší sítě proškolených montážních firem, které jsou k dispozici v každém regionu ČR. Odborníci ze zmiňovaných firem jsou schopni posoudit projekt ÚT u novostaveb nebo stávající otopné soustavy a strojovny. Tyto naše spolupracující firmy mohou tedy nabídnout vše od projektu až po realizaci tepelného čerpadla a ve většině případů také realizaci otopné soustavy - podlahové vytápění nebo otopná tělesa. Navíc také můžeme nabídnout pomoc při vyřízení žádosti o dotaci a zajištění odborného posudku nebo auditu.

TZB-info: Připravujete v nejbližším období nějaké speciální informační akce pro zákazníky, například školení, informace na TZB-info, na svém webu apod.?

Pravidelná školení pro projekční a montážní firmy pořádáme v našem výrobním areálu v Dobrém u Dobrušky vždy každé první úterý v měsíci. Navíc teď probíhají ještě školení v Praze, Brně a v Hradci Králové. Do budoucna plánujeme navštívit ještě další města. Dále se naše firma účastní výstav a veletrhů - Stavební veletrh v Brně, FOR ARCH v Praze a AQUATHERM také v Praze. Aktuální informace o dalších akcích jsou pak k dispozici na našich stránkách a na portálu TZB-info.


ROCKWOOL, a.s.

TZB-info: Program Zelená úsporám nabídne behěm 4 let 25 miliard pro ekologičtější bydlení. Co byste za Vaši společnost nabídli těm, kteří dotace hodlají využít pro rodinný nebo bytový dům.

Naše firma je výrobcem tepelně izolačních výrobků z kamenné vlny, které nacházejí uplatnění jak při výstavbě nových staveb s extrémně vysokými požadavky na tepelně technické parametry konstrukcí, tak samozřejmě i při rekonstrukcích, u kterých je třeba tyto paramety výrazně zlepšit. Oproti některým jiným izolačním materiálům mají naše tu výhodu, že jsou prodyšné - dům může ztv. "dýchat" a dále pak mohou účinně zabránit i případnému požáru. Jsou to nehořlavé izolace.

V sortimentu najdeme výrobky jak pro zateplení střešních konstrukcí - šikmých i plochých střech, stropů, tak i pro podlahy a stěny - Rockwool je dodavatelem systému ECOROCK pro kontaktní zateplení fasád.

Zateplení domu je opatřením, které přinese návratnost vložených prostředků velmi brzy a to dokonce i v případě, že žadatel z nejrůznějších důvodů na dotaci tzv. "nedosáhne". I Pro takové případy naše firma nabídne dodávku materiálu na zateplení se speciální slevou. Našemu obchodnímu zástupci prostě předloží žadatel vyjádření banky nebo pracoviště SFŽP, že dotace nebyla přiznána, dohodne s ním rozsah dodávky a její termín a ten již zařídí vše potřebné, dohodne dodávku za speciální cenu s obchodním partnerem - dodavatelem. Uvědomujeme si totiž, že úspory nákladů na topení jsou důležité pro takové žadatele stejně, ne-li více, jako pro ty, kterým se dostane příspěvku z uvedeného balíku peněz. A snížení emisí bude dosaženo v obou případech. Žadatel navíc v takovém případě může realizaci uskutečnit svépomocí.

TZB-info: Dotace lze čerpat na všechny jmenované výrobky?

Ano, podmínkou pro poskytování dotací na materiály a systémy používané při výstavbě i rekonstrukcích staveb je jejich zařazení do oficiálního seznamu, odkud si mohou žadatelé (i realizační firmy) o podporu výrobky vybírat. To je samozřejmě podmíněno jejich vysokou kvalitou a tedy i příslušnou certifikací. Rockwool přihlásil do tohoto seznamu výrobky pro všechny požadované aplikace.

TZB-info: Jak je to s pořízením, doporučujete nákup přímo, v odborném velkoobchodě nebo prostřednictvím montážní firmy? A musí mít montážní firma nějaký speciální certifikát?

Již z hlediska DPH bude výhodnější pořídit materiály prostřednictvím montážní firmy. Navíc skutečně nelze zateplení provést svépomocí, nebo prostřednictvím kterékoliv firmy. Aby byla přiznána podpora v rámci akce Zelená úsporám musí být i realizační firma vybrána ze seznamu, který je pro akci, obdobně jako u zmíněné kategorie výrobků, pořízen. Zejména u ETICS - tedy u kontaktních zateplovacích systémů fasád je vyžadováno důkladné seznámení realizátora se systémem a jeho proškolení při jejich provádění.

TZB-info: Připravujete v nejbližším období nějaké speciální informační akce pro zákazníky, například školení, informace na TZB-info, na svém webu apod.?

Ano připravujeme a některé kroky jsme již úspěšně absolvovali. Chceme přispět ke zlepšení informovanosti a orientaci v tomto projektu u veřejnosti. Za tímto účelem jsme zprovoznili web stránku www.zacnetesetrit.cz, kterou pravidelně aktualizujeme. Kromě jiného mají návštěvníci této web stránky možnost si prostřednictvím naší kalkulačky vypočítat všechny údaje potřebné k co nejefektivnějšímu využití finančních prostředků na zateplení a tím si zpřehlednit energetickou účinnost daného řešení. Kromě již zmiňovaného cenového zvýhodnění pak i připravujeme s našimi prodejci a realizačními firmami další kroky v oblasti proškolení.

 
 
Reklama