Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nabídka výrobků pro využití v dotačním titulu Zelená úsporám. Seriál otázek a odpovědí - I.díl

V souvislosti s aktuálním dotačním titulem Zelená úsporám jsme oslovili řadu společností s otázkami, které jejich výrobky jsou vhodné při záměru využití dotací, kde je možné získat informace, kde výrobky nakoupit a jak je to s montáží. Článek nabízí první z odpovědí.


STIEBEL ELTRON spol. s r.o.

TZB-info: Program Zelená úsporám nabídne behěm 4 let 25 miliard pro ekologičtější bydlení. Co byste za Vaši společnost nabídli těm, kteří dotace hodlají využít pro rodinný nebo bytový dům.

Nabízíme široký sortiment velmi kvalitních tepelných zdrojů využívajících obnovitelné enegie: tepelná čerpadla vzduch/voda, země/voda i voda/voda , kombinované ventilační jednotky s tepelným čerpadlem s možností připojení solárních kolektorů, ventilační jednotky s rekuperací tepla, solární systémy pro ohřev teplé vody i vytápění, také v kombinaci s úspornými kondenzačními plynovými kotli.

Poskytujeme servisní, poradenské a konzultační služby jak odborníkům, tak i koncovým zákazníkům. Zákazník, který si zakoupí naše tepelné čerpadlo, obdrží jako bonus zdarma vybrané příslušenství (nádrž, solární kolektor).

TZB-info: Dotace lze čerpat na všechny jmenované výrobky?

Dotaci z programu "Zelená úsporám" lze čerpat na všechny uvedené výrobky i v jejich vzájemné kombinaci podle příslušných dotačních podmínek.

TZB-info: Jak je to s pořízením, doporučujete nákup přímo, v odborném velkoobchodě nebo prostřednictvím montážní firmy? A musí mít montážní firma nějaký speciální certifikát?

Vzhledem k nutnosti odborné instalace těchto výrobků doporučujeme obrátit se na naše autorizované montážní partnery, kteří jsou registrováni v programu "Zelená úsporám". Odborná instalace je také podmínkou pro přiznání záručních podmínek v plném rozsahu.

TZB-info: Připravujete v nejbližším období nějaké speciální informační akce pro zákazníky například školení, informace na TZB-info, na svém webu apod.?

Na našich webových stránkách www.stiebel-eltron.cz a www.tepelna-cerpadla.cz lze najít velmi podrobné informace o všech našich výrobcích, uvádíme tam i termíny bezplatných odborných školení, kde se případní zájemci mohou přihlásit.


SAINT-GOBAIN ORSIL s.r.o.

TZB-info: Program Zelená úsporám nabídne behěm 4 let 25 miliard pro ekologičtější bydlení. Co byste za Vaši společnost nabídli těm, kteří dotace hodlají využít pro rodinný nebo bytový dům.

Firma SG Orsil tuto aktivitu vítá a v současné době svým zákazníkům navíc nabízí zhotovení Průkazu energetické náročnosti budov, příp. Odborného energetického posudku potřebného pro podání žádosti o dotace v rámci programu "Zelená úsporám" ZDARMA (bližší podrobnosti naleznete na www.isover.cz). Dále mohou zákazníci získat termovizní focení již hotové budovy a ověřit tak správnost použití izolace. Více informací se zákazníci dozví na našich www stránkách (www.isover.cz), případně na bezplatné poradenské lince firmy Isover 800 167 745.

TZB-info: Dotace lze čerpat na všechny jmenované výrobky?

Dotace lze čerpat na všechny zaregistrované výrobky v seznamu SVT. Společnost Saint Gobain Orsil podala žádosti na zařazení do seznamu u všech výroků splňujících požadované technické parametry.

TZB-info: Jak je to s pořízením, doporučujete nákup přímo, v odborném velkoobchodě nebo prostřednictvím montážní firmy? A musí mít montážní firma nějaký speciální certifikát?

Minerální izolace Orsil a Isover jsou prodávány v síti stavebnin. Pro nákup izolačních materiálů lze kontaktovat přímo naše distributory, případně naše regionální obchodní zástupce. Kontakty na zástupce jsou k dispozici na www.isover.cz v sekci Kontakty.

TZB-info: Připravujete v nejbližším období nějaké speciální informační akce pro zákazníky například školení, informace na TZB-info, na svém webu apod.?

Zprovoznili jsme bezplatnou poradenskou linku 800 1 ORSIL (800 167 745) a stále aktualizujeme naše internetové stránky www.isover.cz. Další informace mohou zákazníci získat z PR článků v tisku a internetových portálech zabývajících se touto tématikou. Dále připravujeme školení pro realizační firmy se zaměřením na použití produktů s dotací. Po absolvování školení tyto firmy získají certifikát o proškolení. Případní zájemci o účast na tomto semináři se mohou přihlásit na adrese info@isover.cz


CLIMATEC Group a.s.

TZB-info: Program Zelená úsporám nabídne behěm 4 let 25 miliard pro ekologičtější bydlení. Co byste za Vaši společnost nabídli těm, kteří dotace hodlají využít pro rodinný nebo bytový dům.

Nabízíme tradiční švédská prémiová tepelná čerpadla THERMIA a česká tepelná čerpadla ACOND s vynikajícím poměrem cena/výkon.

TZB-info: Dotace lze čerpat na všechny jmenované výrobky?

Ano, výrobky i firmu právě registrujeme. ACOND i THERMIA splňují podmínky pro získání dotace.

TZB-info: Jak je to s pořízením, doporučujete nákup přímo, v odborném velkoobchodě nebo prostřednictvím montážní firmy? A musí mít montážní firma nějaký speciální certifikát?

Proškolené montážní firmy dostávají od nás certifikát. Zákazník snadno získá kontakt na místní proškolenou firmu na www.climatec.cz.

TZB-info: Připravujete v nejbližším období nějaké speciální informační akce pro zákazníky například školení, informace na TZB-info, na svém webu apod.?

Zveřejnění informací na našem webu www.climatec.cz právě připravujeme. Rádi zájemcům poradíme na infolince 606 511 511.


REFLEX CZ, s. r. o.

TZB-info: Program Zelená úsporám nabídne behěm 4 let 25 miliard pro ekologičtější bydlení. Co byste za Vaši společnost nabídli těm, kteří dotace hodlají využít pro rodinný nebo bytový dům.

V rámci programu zelená energie můžeme nabídnout, jako jeden z největších evropských výrobců ocelových zásobníků, celou řadu nepřímotopných zásobníkových ohřívačů pro přípravu teplé vody, zásobníků vhodných pro tepelná čerpadla a kotle na biomasu, či solární ohřev - přípravu teplé vody. Nabízíme také akumulační zásobníky pro otopnou vodu opět pro připojení jednoho nebo více zdrojů tepla.

Dále nabízíme kombinované zásobníky pro současnou přípravu teplé vody a podporu vytápění opět s možností napojení napojení více zdrojů.

Zabýváme se také programem solárních deskových kolektorů se selektivním absorbérem a vakuovými trubicovými kolektory.

Všechy tyto produkty splňují požadavky programu zelená energie a v současné době probíhá registrace těchto produktů do seznamu produktů.

TZB-info: Dotace lze čerpat na všechny jmenované výrobky?

Ano, po registraci bude možné na naše výrobyk čerpat dotace.

TZB-info: Jak je to s pořízením, doporučujete nákup přímo, v odborném velkoobchodě nebo prostřednictvím montážní firmy? A musí mít montážní firma nějaký speciální certifikát?

Všechny naše produkty je možné pořídit prostřednictvím odborných topenářských velkoobchodů. Koncovým zákazníkům rádi doporučíme osvědčené a cerfifikované montážní firmy a projektanty pro montáž a případně navržení systému s produkty Reflex.

Ano certifikát je vyžadován. Dle regionu rádi doporučíme certifikovanou montážní firmu a zájemce z řad montážních firem rádi vyškolíme na produkty Reflex.

TZB-info: Připravujete v nejbližším období nějaké speciální informační akce pro zákazníky například školení, informace na TZB-info, na svém webu apod.?

Připravujeme informace pro odbornou i laickou veřejnost. Školení probíhá kontinuálně a nebo při požadavku prostřednictvím našich technický zástupců individuálně.


VELOX - WERK s.r.o.

TZB-info: Program Zelená úsporám nabídne behěm 4 let 25 miliard pro ekologičtější bydlení. Co byste za Vaši společnost nabídli těm, kteří dotace hodlají využít pro rodinný nebo bytový dům.

Stavební systémy VELOX patří již více než 50 let k firmám, kterým leží úspory energií obzvlášť na srdci. Neustále se snažíme vyvíjet nové produkty, které pomohou našim zákazníkům se vyrovnat s rostoucí cenou energií a uspořit peníze, které by museli vydat na účty od SMP a jiných společností dodávajících drahou energii tak, aby je mohli použít na mnohem příjemnější účely, např. na dovolenou pro celou rodinu.

Program Zelená úsporám podporuje naše dlouholeté snažení v oblasti výstavby rodinných a bytových domů v pasivním a nízkoenergetickém standardu. V roce 1999 byl v Rakousku realizován první nízkoenergetický dům "Faktor 4+".V roce 2001 obdržel VELOX Österreichischen Solarpreis - cenu za využití sluneční energie při realizaci pasivního domu "Faktor 10+" viz příloha. V ČR jsme dodávali stavební systémy VELOX na první pasivní dům v loňském roce. V současné době je již v provozu a více si můžete přečíst na www.velox.cz v sekci pasivní domy. V Rakousku již mají zkušenosti s výstavbou i bytových domů v pasivním standardu - právě probíhá výstavba domova důchodců v Mitterdorfu im Mürztal.

TZB-info: Dotace lze čerpat na všechny jmenované výrobky?

Dotace z programu Zelená úsporám je možné se stavebními systémy VELOX využít v části B - výstavba rodinných a bytových domů v pasivním standardu, kde přispívá 220 tis. CZK na rodinný dům a 140 tis. CZK na bytovou jednotku a zároveň i v části C2-. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb a části C.3. Instalace solárně-termických kolektorů, kde je třeba pro získání dotace novostavba v nízkoenergetickém standardu. Pro pasivní i nízkoenergetické účely doporučujeme především konstrukce WS-EPS-plus, kde je možné dosáhnout hodnoty součinitele prostupu tepla U ve výši 0,14 W/m2K při tloušťce stěny 42 cm resp. 40 cm při resp. 0,16 W/m2K.

Podrobné informace o těchto produktech:

TZB-info: Jak je to s pořízením, doporučujete nákup přímo, v odborném velkoobchodě nebo prostřednictvím montážní firmy? A musí mít montážní firma nějaký speciální certifikát?

Našimi výhradními partnery v České republice jsou firmy HOFFMANN spol. s r.o. Chrudim (www.hoffmann.cz) a VELOX Mikulov s.r.o. (www.veloxmikulov.cz). Obě tyto firmy mají dostatek zkušeností s dodávkou a montáží stavebních systémů VELOX a poskytnou zákazníkům veškerý servis od zpracování projektu pasivního nebo nízkoenergetického domu až po jeho výstavbu.

TZB-info: Připravujete v nejbližším období nějaké speciální informační akce pro zákazníky například školení, informace na TZB-info, na svém webu apod.?

Pro žadatele o státní dotace jsme připravili akci: Dotace 22 tis. CZK pro prvních 22 pasivních domů VELOX. Investor pasivního rodinného domu VELOX tak může získat finanční příspěvek cekem až 242.000 CZK. A to už je určitě hodně velký argument pro každého, kdo přemýšlí o tom, jak a za kolik bude nejen stavět ale i bydlet. Leták včetně podmínek zasílám v příloze.
Děkujeme za odpovědi, další část připravujeme na následující sobotu 2.5.2009.
Za redakci TZB-info Ing.Dagmar Kopačková
 
 
Reklama