Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ceny vodného a stočného 2008

Průměrná cena vodného a stočného se v Česku nyní pohybuje okolo 50 Kč/m3. Odhaduje se, že se cena opět podle lokality zvýší o 5-10%. Již tradičně se začátkem roku u tohoto tématu zastavujeme.

Voda v tuzemsku zdražuje prakticky každoročně od roku 1989, tehdy stál m3 0,80 Kč. Odborníci v roce 2005 odhadovali, že cena vody poroste i v příštích letech cca 2-3 % nad inflací. I když vezmeme vysokou 5% inflaci v listopadu 2007, se zvýšením DPH se dostáváme v letošním roce na vyšší cenový skok.

Důvody, které vedení společností uvádějí jako komentář zvýšení cen vodného a stočného se nemění ani v letošním roce:

  • vysoký podíl výrobních nákladů, hlavně nárůst cen energií, cen za nakupované suroviny, materiály a zařízení, zvýšení poplatků za odebíranou vodu i poplatků za vypouštění odpadních vod. A samozřejmě z pohledu spotřebitelů tradičně nejméně logický důvod - neustálý pokles prodeje pitné vody, který ale zvyšuje podíl režijních nákladů, a to výrobu prodražuje. Dalšími uváděnými důvody jsou nutnost investovat do stavby a modernizace kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod.

Novinkou letošního roku je zvýšení daně z přidané hodnoty z 5 na 9%.

Podle informací z tisku zvýšením snížené sazby DPH z 5 na 9 procent zdraží například:

Elektřina - až 14 %
Pečivo - až 13 %
Teplo - až 10%
Doprava - až 9 %
Voda - až 8 %
Pivo - až 8 %
Potraviny - až 5 %

Ministerstvo financí doporučilo plátcům daně, kteří dodávají vodu, aby provedli mimořádný odečet k 31.12.2007, případně aby provedli kvalifikovaný propočet spotřeby vody k datu 31.12.2007, bude-li odečet proveden až po tomto datu, a při uplatnění daně použili sazbu 5 %. Za dodávku vody po datu 1.1.2008 bude, ve vazbě na provedený propočet, použita snížená sazba ve výši 9 %.

Informace z vybraných lokalit:

Liberecký kraj - Severočeská vodárenská společnost, největší dodavatel pitné vody v kraji, oficiálně vyhlásila cenu již 19.11.2007. Místo 55,13 Kč kupují lidé od ledna 2008 m3 vody za 60, 32 Kč.

"Lidé spotřebují každoročně o půl milionu m3 méně, u odkanalizované vody je to dokonce o milion m3 méně," řekl ředitel SVS Miroslav Harciník. Letos prodá vodárenská 59,5 milionu m3 pitné vody, zatímco vloni to bylo 60 milionů m3.

Největší skok pocítili lidé v kraji v roce 2005, kdy stoupla o deset procent, v roce 2006 to bylo o 8,5 % a letos o 4,9 %. V roce 2008 bude meziroční nárůst ceny o 5,4 %. "Pokud k tomu přičteme čtyřprocentní zvýšení daně z přidané hodnoty, vejdeme se ještě do maximálního rozpětí, které nám akcionáři, to jsou obce a města, stanovili na valné hromadě před čtyřmi lety, to jest maximální zvýšení ceny o deset a dvě desetiny procenta," poznamenal Harciník.

Táborsko - Vodárenská společnost Táborsko zvedá v r.2008 ceny za vodné a stočné z loňských 52,15 Kč na 54,70 Kč/m3 bez DPH. Další čtyři procenta si připlatí na zvýšené sazbě DPH. "Hlavním důvodem navýšení cen je rostoucí potřeba prostředků, které musíme investovat do rekonstrukcí stávajících potrubí a objektů," uvedl ředitel společnosti Milan Míka. V letech 2008 až 2010 bude VST z fondu soudržnosti EU realizovat projekt "Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko". Celkový objem investic v tomto projektu je více než půl miliardy korun, z čehož více jak polovinu sumy budou náklady společnosti. Další prostředky budou třeba na obnovu dožívajících řádů a napojení dosud nenapojených částí jednotlivých měst.

Moravská Třebová - Moravskotřebovská vodárenská společnost zdražuje vodné a stočné z původních 46,50 Kč za m3 vody na 49,90 Kč. Starosta Moravské Třebové Josef Ošťádal informoval, že průměrná denní spotřeba vody na obyvatele a den na Moravskotřebovsku je nyní 100 litrů. Zvýšením ceny stočného přibližně o 5% získá město 9 milionů korun, tedy o více než milion více než v roce 2007. "Takto vytvořené finanční zdroje chceme použít na financování projektu na rozšíření kanalizační sítě. Současně připravujeme žádost o využití financí ze strukturálních fondů Evropské unie", sdělil starosta. I když je snahou minimalizovat spoluúčast města, půjde o investici v řádu desítek milionů korun.

Dalším argumentem pro navýšení ceny je financování oprav z vytvářeného plánu obnovy kanalizační sítě na dobu deseti let, který musí být zpracován v roce 2008 a kterým se bude muset město v následných letech řídit

Vodu budou zdražovat i další vodárenské společnosti Pardubického kraje s výjimkou Vysokého Mýta a Jablonného nad Orlicí. V Chrudimi stojí od ledna m3 52,85 Kč. Naopak v České Třebové se bude oproti současným 34,23 Kč/m3 platit asi o 2 Kč více.

Praha: Městská rada sice měla na stole návrh, aby voda podražila zhruba o 12 procent, ale odmítla se jím zabývat. "V Praze je nyní spotřeba 127 litrů na osobu a den, což je výrazně méně než v roce 1990, kdy to bylo 209 litrů," říká Marcela Dvořáková z Pražských vodovodů a kanalizací. "Na poklesu spotřeby vody se podílejí úsporné spotřebiče v domácnosti a také snižování ztrát vody v síti," dodává. Cena pro rok 2008 není v době zpracování článku ještě zveřejněna.

Příbram - Cena za odběr vody v Sedlčanech měla být původně v příštím roce o 11% vyšší. Po jednání starosty Sedlčan J. Buriana s ředitelem firmy 1. SčV A. Pšeničkou došlo ke snížení z původně navrhovaných 47,40 na 46,30 Kč. "Jsme si docela jistí, že vodárny nám už levněji vodu prodávat nemohou. Povodí Vltavy zdražuje surovou vodu. Rostou ceny za chemikálie a naftu. To samé je se zdražením elektřiny o 14% plus ještě zvýšení DPH. Nárůst ceny za vodu je sice výrazný, ale přijatelnější, než v prvním návrhu," dodal řekl místostarosta Miroslav Hölzel.

Mladá Boleslav - Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav zvýšily cenu vodného a stočného v regionu o 5,2%. Ceny pitné vody se zvýší na 32 Kč včetně DPH a ceny vody odkanalizované na 27,95 Kč včetně DPH. "Významnou položku nárůstu při celkově vysokém podílu fixních nákladů tvoří nárůst odpisů nově vloženého majetku měst a obcí, odpisy z nově zařazených investic, a dále se významnou měrou podílí na nárůstu ceny za elektrickou energii a plyn," uvedl v tiskové zprávě ředitel firmy VaK Jan Sedláček.

Náchod - Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. projednalo dne 15.11.2007 kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2008 a vyhlašuje od 1.1.2008 nové ceny vodného a stočného: vodné 26,93 Kč/m3, stočné s napojením na ČOV 22,63 Kč/m3, stočné bez ČOV 7,68 Kč/m3. Důvodem zněny ceny jsou především výrazně zvýšené náklady na energie o 20%, náklady na obnovu a rekonstrukci zařízení o 30% a zvýšení osobních nákladů o 6%.

  2007 (Kč/m3) 2008 (Kč/m3) Roční nárůst
Brno Brněnské vodárny a kanalizace
(Vodné a stočné v Brně zdraží po dvou letech.)
49,98 53,97 8%
Blansko
VAS Blansko
58,28 64,69 11%
Vyškov
Vodovody a kanalizace Vyškov
50,50 55,50 10%
Znojmo 43,84 54,45 24%
Jičín
VoS Jičín
51,20 57,84  
Vsetín 48,51 Kč 52,97 Kč  

Zajímavost:

Od Nového roku se na Moravě spojily dvě vodohospodářské společnosti, a sice akciová společnost Středomoravská vodárenská a Zlínská vodárenská.

Společnost bude působit na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku. Nejdůležitějšími smluvními partnery pak budou Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., Statutární město Olomouc, Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., a samozřejmě města a svazky obcí na Olomoucku a Prostějovsku. Společnost bude zásobovat celkem 409 tisíc obyvatel Olomouckého a Zlínského kraje. Provozovat bude celkem 40 úpraven vody, 165 vodojemů a 23 čistíren odpadních vod, dále bude zajišťovat servis pro 2255 km vodovodních a 1066 km odpadních sítí.

Kde uspořit?

Asi polovina veškeré spotřeby vody v domácnosti padne na mytí, koupání a mytí nádobí. Víc než jednu třetinu člověk splachuje do záchodu. Asi pětina spotřeby připadá na praní, vaření a pití.

Výrazněji se projeví úspory při mytí, koupání a splachování. Místo koupání (150 až 200 litrů vody) je úspornější sprchování (60 až 80 litrů), baterie termostatické mohou ušetřit až 47 % vody, vhodné jsou perlátory a úsporné sprchové hlavice, stejně tak úsporné splachování (úsporné závaží, stop tlačítko nebo variantu se dvěma tlačítky). Uvažujte o úsporné pračce (pračkám dnes stačí 40 litrů, zatímco starší typy na jedno praní spotřebovaly 80 i více litrů vody), nejmodernější myčky mají spotřebu 12 litrů na jeden cyklus, důležité je pračku i myčku pouštět skutečně plnou.

Úspora se projeví nejen za vodu, ale i za případné časté vyvážení jímky, jestliže nemáte kanalizaci.

Zdroje:

Mladá fronta Dnes, Jindřichohradecký deník, Haló noviny, Příbramský deník a weby vodárenských společností

 
 
Reklama