Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Praktické novinky ve výrobcích a technologiích v ZTI (II) - Lasselsberger

Článek je pokračováním informací ze semináře v Galerii koupelen Laufen. Lasselsberger představil systémová řešení pro bazény a koupelny a nové tvarovky, například pro potravinářské provozy. Skutečně zaujala novinka pro ukončení balkónů, která odstraní trvalý problém se zatékáním v místě oplechování.

Následující článek je pokračováním výběru z novinek pro rok 2006, které byly představeny na semináři pro projektanty v Galerii koupelen Laufen 14.2.2006 v Praze. Novinky představily společnosti Ravak, Lasselsberger a Laufen. Vzhledem k tomu, že během semináře zaznělo mnoho zajímavého, určitě se k jednotlivým výrobkům i technologiích na TZB-info vrátíme v podrobnějších článcích, nyní jen v bodech k tomu skutečně novému. Dovoluji si Vás i v tomto dílu požádat, abyste do diskuse napsali co Vás zaujalo nejvíce a k čemu se máme v následujících článcích určitě vrátit.

2. Prezentace LASSELSBERGER

I.1. - O společnosti

Společnost Lasselsberger patří svou roční produkcí 70 mil. m2 mezi 10 největších výrobců v Evropě. Kromě dalších sdružuje dnes i dříve známé české značky RAKO, Keramika HOB a Chlumčanské keramické závody (Bohemia Gres).

Základní strukturu nabídky tvoří sortiment pro koupelny, kuchyně, bazény, podlahy, Taurus (neglazovaná slinutá dlažba), E-edition (levné prvky), Object 2005 - katalog produktů pro velké budovy a stavební celky a zajímavými pracovními pomůckami jsou technický katalog a CD s kompletní nabídkou.

I.2. Trendy a zajímavosti

 • v designech jsou například i dva zcela odlišné styly PRESTIGE - luxusní prvky se zdobením stříbrem, zlatem či mramorem a kolekce NATURA, co nejvíce se přibližující přírodním materiálům a imitující kámen, dřevo, kůži, inspirovaný krajinou a stylem středozemí.
 • módním trendem jsou poloviční formáty

 • novým trendem jsou vodorovné i svislé listely



 • módní barevností je kombinace bílé a černé, až antracitové, s červenou

        

 • dlaždice jsou rozděleny v nabídce ne podle trendů, ale podle vlastností. Módním vzorem je soutisk několika barev, jehož výsledkem je maximální nepravidelnost a imitace přírodních materiálů, například žuly, tufu apod.



 • novinkou v roce 2006 je speciální tvarovka pro ukončení balkónů, která odstraňuje letitý problém s detailem vnější hrany balkónů

I.3. Nové oddělení CERAMIC SYSTEM

Toto nové oddělení vzniklo jako pojítko mezi divizemi keramiky a stavební chemie. Náplní tohoto nového oddělení je nabídka stavební chemie pro montáž keramiky Lasselsberger a nabídka řešení pro správnou pokládku a údržbu.

Zajímavé jsou projekty s názvem Systémové řešení, které přinášejí konkrétní správnou skladbu a provedení pro koupelny, bazény, terasy... s detaily.

Vybrané zajímavosti ze Systémových řešení:

 • Specialitou nabídky je chemie pro úklid po skončení stavebních prací a za provozu. K tomuto je důležité říci, že čistící chemie se liší pro podlahy a stěny s ohledem na různou chemickou odolnost materiálů.
 • pro vyladění obkladů koupelen je v roce 2006 v nabídce 25 barev sanitárních silikonů.
 • při obkladech bazénů je velmi důležité dodržení správné spotřeby lepidel, úspora v tomto procesu je pro prováděcí firmu lákavá, ale vždy s katastrofálním důsledkem na trvanlivost obkladu.
 • velkou pozornost je třeba věnovat detailům, kde se provádí obklad na povrchy s návazností různých materiálů, zejména na plasty. Typickým detailem jsou například vpusti a skimery u bazénů. Polymercementové materiály totiž nezaručují dostatečnou adhezi na plasty. Od detailu pak nelze očekávat dostatečnou vodotěsnost a odolnost tlakové vodě. Naopak u kovů je adheze slušná. Stejný problém s lepením obkladů je v detailu u balkónových dveří, dnes většinou plastových. Provedení bandáže na plastový profil dveří a lepení obkladu polymercementovým nátěrem nemá dlouhou trvanlivost a celé se odlepí. Je třeba použít další dotěsňovací hmotu pro kontakt s plastem.
 • u spárovací hmoty u bazénů je třeba požadovat dobrou chemickou odolnost. Při sanitaci a čištění bazénu jsou používány velmi agresivní látky, které spárovací hmoty na bázi cementu nesnesou. Tento fakt je třeba zohlednit i u malých rodinných bazénů, kde je větší pravděpodobnost neodborného zacházení s chemickými přípravky a s pH vody. Je třeba používat spárovací hmoty na epoxidové bázi, zbytky po spárování se čistí speciálními čistícími prostředky.
 • u obkladů bazénů je základní požadavek na bezdutinové lepení.
 • při spádování podkladu nelze spádové profily ukládat až do lepidel, je třeba je uložit do nižších vrstev konstrukce (izolace).
 • pro dlažbu balkónů a její ukončení je novinkou roku 2006 speciální tvarovka, která bude součástí celého certifikovaného systémového řešení.

  model balkónu
  (po kliknutí se obrázek zvětší)

Ing. Popenková, CSc. ze stavební fakulty ČVUT Praha se ve své přednášce zabývala vztahy investora, dodavatele a zhotovitele. V přednášce zazněly následující důležité zásady pro realizaci požadavků a bezproblémovou návaznost procesů:

 • důležitá je osvěta investorů
 • technické zprávy včetně studií je třeba zpracovat tak, aby jim objednatel rozuměl
 • problematické použití SW, protože pro objednatele je tato fáze nekontrolovatelná
 • současné požadavky na projekt jsou dány jednoznačně cílem "aby prošel stavebním řízením", ale lze podle takového projektu skutečně stavět?
 • absence koordinace stavebních profesí
 • smlouva na projektovou dokumentaci musí obsahovat vše, co ovlivní volbu řešení, například: celkovou cenu stavby, protože navržené řešení musí odpovídat cenovému limitu pro konkrétní stavbu, dále stavební řešení vychází z dalších skutečností, například roční období, zda bude stavět velká či malá firma a jaké má technologie ... to vše by mělo být součástí smlouvy na projektové práce. Jen tak bude projekt skutečně použitelný. Proto již ve fázi zadávání projektové dokumentace je vhodný vstup technického dozoru investora.
 • součástí smlouvy na projektové práce by měl být zároveň rozsah, například specifikace měřítka, detailů, výkazu výměr, rozpočtu...
 • Cílem zhotovitele je kvalitní stavba, ne projektová dokumentace.
 
 
Reklama