Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Podpoří ekologická daňová reforma rozvoj výroby energií z obnovitelných zdrojů? (III)

Poslední ze série článků k připravované ekologické daňové reformě analyzující koncepci vypracovanou MŽP. Uvidíme do jaké míry bude v této podobě akceptovatelná pro námi volenou novou politickou reprezentaci.

DAŇ Z MOTOROVÝCH VOZIDEL

EDR zahrnuje transformaci stávající silniční daně na daň z motorových vozidel.

Současná úprava silniční daně nezahrnuje osobní vozidla k nekomerčnímu využívání (lehčí než 12 tun), autobusy a motocykly (k této výjimce však není důvod, všechny automobily i motocykly znečišťují), výrazněji nediferencuje jednotlivé sazby dle dopadů na životní prostředí, konkrétně nezohledňuje množství emisí skleníkových plynů (především CO2), emisí látek významně škodících lidskému zdraví (PM, NOx, CO, HC, aromatické uhlovodíky) a druh paliva, nemotivuje k obnově vozového parku.

Nová daň z motorových vozidel sleduje následující cíle: omladit vozový park, podpořit alternativní paliva a hybridní vozidla, zvýhodnit kombinovanou dopravu, zvýhodnit hromadnou osobní dopravu, podpořit železniční dopravu, přiblížit se stávajícím trendům v harmonizaci daní a poplatků z dopravy na úrovni EU, dosáhnout cílů snížení emisí skleníkových plynů (především CO2) vytyčených ES s ohledem na plnění závazků Kjótského protokolu: dosáhnout snížení emisí CO2 u osobních automobilů na 120 g na jeden kilometr nejpozději do roku 2010, dosáhnout národní emisní stropy NOx a VOC.

Předmět a základy daně z motorových vozidel

Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v ČR. Poplatníkem daně je fyzická nebo právnická osoba, která je zapsána v technickém průkazu (majitel či provozovatel).

Od daně jsou osvobozena: vozidla MHD s výjimkou autobusů, vozidla osobní linkové vnitrostátní přepravy či autobusy MHD jezdící na bioplyn, vodíkové palivové články a elektrický pohon, ostatní vozidla na bioplyn, ostatní vozidla na elektrický pohon, ostatní vozidla na vodíkové palivové články, silniční vozidla používaná výhradně v kombinované dopravě, vozidla na hybridní pohon v kombinaci s pohonem na LPG, CNG nebo 100 % biopaliva.

Základ daně pro osobní vozidla

  • u vozidel nově registrovaných po 1. 5. 2004: množství emisí CO2 na kilometr1, druh paliva
  • u vozidel nově registrovaných před 1. 5. 2004: stáří vozidla (pro zařazení do EURO norem), druh paliva, normovaná průměrná spotřeba paliva

Základ daně pro nákladní vozidla

  • hmotnosti na nápravy, počet náprav u návěsů, EURO normy,

Základ daně pro autobusy

  • EURO normy, druh paliva, délka vozidla

Základ daně pro motocykly:

  • normovaná průměrná spotřeba paliva, stáří vozidla (pro zařazení do EURO norem),

SAZBY DANĚ

Sazby daně odráží relativní environmentální zátěž.2 Všechny sazby níže uvedené jsou uvedené ve stálých cenách roku 2005. Tyto sazby budou dále nominálně indexovány dle míry růstu cen tak, aby reálně neklesaly.

Osobní automobily

Pro vozidla registrovaná po 1. 5. 2004 včetně platí následující sazby3:

Emise CO2 z vozidla (g/km)4 Nálepka* Benzin Nafta** PM-malus***
Do 100 AAA 0 0 0
101 - 120 AA 800 900 100
121 - 150 A 1200 1400 200
151 - 165 B 1600 1900 300
166 - 185 C 2400 2800 400
186 - 200 D 3400 3900 500
201 - 220   5000 5800 800
221 - 250   6800 8000 1200
251 - 300   9000 10800 1800
Nad 301   11500 14000 2500
* Až do úrovně D jsou nálepky shodné se stavem ve Velké Británii. To umožní snazší srovnávání i v mezinárodním měřítku.
** Sazba zahrnuje "PM-malus"
*** PM-malus je poplatek, který odráží externí náklady způsobené emisemi pevných částic.

Tabulka 1: Sazby daně na motorová vozidla pro vozidla registrovaná po 1.5.2004, v Kč za rok:

Pro vozidla registrovaná před 1. 5. 2004 platí následující sazby:

  Benzín - rok výroby
Průměrná normovaná spotřeba paliva na 100 km dle technického průkazu 1.1.2004 - 1.5.2004 (platnost EURO 4) 1.4.2001 - 31.12.2003 (platnost EURO 3 v ČR) 1.1.1996 - 31.3.2001 (platnost EURO 2 v EU) 1.1.1993 - 31.12.1995 (platnost EURO 1 v EU) Starší 1.1.1993
Do 6,5 litrů 1 800 2 100 2 800 3 800 4 800
6,5 - 8 litrů 2 400 2 700 3 300 4 300 5 300
8 - 9,5 litrů 3 200 3 500 4 200 5 200 6 200
9,5 - 11 litrů 4 500 4 800 5 500 6 500 7 500
11 - 12,5 litrů 6 500 6 800 7 500 8 500 9 500
12,5 - 14 litrů 8 500 8 800 9 500 10 500 11 500
Nad 14 litrů 10 500 10 800 11 500 12 500 13 500

Tabulka 2: Sazby daně na motorová vozidla u osobních vozidel registrovaných před 1. 5. 2004,
zážehový motor (na benzín), v Kč za rok

ZDŮVODNĚNÍ SAZEB:

Rozdílný přístup k vozidlům dle data jejich výroby (k datu vstupu do EU) je zvolen z toho důvodu, že po vstupu do EU vstoupila v ČR platnost označovat vozidla množstvím emisí CO2 a spotřebou paliva, tudíž spotřebitel si může tyto údaje lehce zjistit; toto však není zaručeno u starších vozidel.

Z toho důvodu je u starších vozidel zohledněno splnění EURO emisních limitů (omezující emise škodící lidskému zdraví) a spotřeba paliva (můžeme předpokládat, že objem motoru bude korelovat se spotřebou paliv a tudíž i s množstvím produkovaných CO2 emisí).

Z důvodu vyšší zátěže zdraví z PM (a také NOx a dalších emisí) u vznětových motorů (na naftu) je navržena vyšší sazba pro vozidla se vznětovým motorem.

Nákladní automobily

Pro nákladní vozidla platí následující sazby5:

Motorová vozidla

Hmotnost
vozidla
EURO 5 EURO 4 EURO 3 EURO 2 EURO 1
a ne-EURO
Do 1 tuny 4400 11000 13750 16500 19800
Nad 1 t do 3,5 t 5200 13000 16250 19500 23400
Nad 3,5 t do 5 t 5800 14500 18125 21750 26100
Nad 5 t do 8 t 6720 16800 21000 25200 30240
Nad 8 t 7200 18000 22500 27000 32400

1 náprava

Hmotnost
vozidla
EURO 5 EURO 4 EURO 3 EURO 2 EURO 1
a ne-EURO
Do 3,5 t 5200 13000 15600 18200 22100
Nad 3,5 t do 5 t 5680 14200 17040 19880 24140
Nad 5 t do 8 t 6600 16500 19800 23100 28050
Nad 8 t do 12 t 8000 20000 24000 28000 34000
Nad 12 t do 15 t 9680 24200 29040 33880 41140
Nad 15 t do 18 t 12800 32000 38400 44800 54400

2 nápravy

Hmotnost
vozidla
EURO 5 EURO 4 EURO 3 EURO 2 EURO 1
a ne-EURO
Do 3,5 tuny 5200 13000 15600 18200 22100
Nad 3,5 t do 6,5 t 5920 14800 17760 20720 25160
Nad 6,5 t do 9,5 t 6800 17000 20400 23800 28900
Nad 9,5 t do 13 t 7760 19400 23280 27160 32980
Nad 13 t do 17 t 9600 24000 28800 33600 40800
Nad 17 t do 21 t 11200 28000 33600 39200 47600
Nad 23 t do 25 t 15000 37500 45000 52500 63750

3 nápravy

Hmotnost
vozidla
EURO 5 EURO 4 EURO 3 EURO 2 EURO 1
a ne-EURO
Do 18 tun 7800 19500 23400 27300 33150
Nad 18 t do 21 t 8640 21600 25920 30240 36720
Nad 21 t do 25 t 11360 28400 34080 39760 48280
Nad 25 t do 29 t 15520 38800 46560 54320 65960
Nad 29 t do 32 t 17560 43900 52680 61460 74630

4 nápravy

Jízdní souprava

Hmotnost
vozidla
EURO 5 EURO 4 EURO 3 EURO 2 EURO 1
a ne-EURO
Do 7,5 t 5800 14500 17400 20300 24650
Nad 7,5 t do 12 t 6880 17200 20640 24080 29240
Nad 12 t do 16 t 8800 22000 26400 30800 37400
Nad 16 t do 20 t 11120 27800 33360 38920 47260
Nad 20 t do 25 t 14120 35300 42360 49420 60010
Nad 25 t do 32 t 17560 43900 52680 61460 74630
Nad 32 t 19160 47900 57480 67060 81430

2+1 náprava

Hmotnost
vozidla
EURO 5 EURO 4 EURO 3 EURO 2 EURO 1
a ne-EURO
Do 18 t 7800 19500 23400 27300 33150
Nad 18 t do 23 t 9960 24900 29880 34860 42330
Nad 23 t do 28 t 14120 35300 42360 49420 60010
Nad 28 t do 33 t 19000 47500 57000 66500 80750
Nad 33 t do 38 t 22400 56000 67200 78400 95200
Nad 38 t 24080 60200 72240 84280 102340

2+2 nápravy

Hmotnost
vozidla
EURO 5 EURO 4 EURO 3 EURO 2 EURO 1
a ne-EURO
Do 36 t 19200 48000 57600 67200 81600
Nad 36 t do 40 t 24160 60400 72480 84560 102680
Nad 40 t 26560 66400 79680 92960 112880

2+3 nápravy

Hmotnost
vozidla
EURO 5 EURO 4 EURO 3 EURO 2 EURO 1
a ne-EURO
Do 36 t 19200 48000 57600 67200 81600
Nad 36 t do 40 t 24160 60400 72480 84560 102680
Nad 40 t do 44 t 26560 66400 79680 92960 112880
Nad 44 t 29040 72600 87120 101640 123420

3+2 nápravy

Hmotnost
vozidla
EURO 5 EURO 4 EURO 3 EURO 2 EURO 1
a ne-EURO
Do 36 t 19200 48000 57600 67200 81600
Nad 36 t do 40 t 24160 60400 72480 84560 102680
Nad 40 t do 44 t 26560 66400 79680 92960 112880
Nad 44 t 29040 72600 87120 101640 123420

3+3 nápravy

Autobusy

EURO 5 bude pro autobusy platné od roku 2008. Vzhledem k tomu, že u nás jezdí busy splňující normu EURO 5 již teď (EKOBUSY na CNG, MAN Castrosua na LPG), jsou tyto limity aktuální již nyní.

Délka vozidla zohledňuje velikost a hmotnost vozidla, tedy i jeho spotřebu. Kategorie kopírují strukturu dle dotačního titulu MD Program podpory obnovy vozidel městské hromadné dopravy a veřejné linkové autobusové dopravy.

Délka vozidla
(m)
EURO 5 EURO 46 EURO 3 EURO 2 EURO 1
a ne-EURO
Do 7,5 0 15000 10000 15000 32000
Nad 7,5 do 10,7 0 20000 15000 29000 37000
Nad 10,7 do 13 0 24000 29000 33000 41000
Nad 13 0 30000 35000 39000 47000

Sazba daně u autobusů na naftu (v Kč)

Délka vozidla
(m)
EURO 5 EURO 47 EURO 3 EURO 2 EURO 1
a ne-EURO
Do 7,5 0 11000 5000 9000 25000
Nad 7,5 do 10,7 0 16000 10000 23000 30000
Nad 10,7 do 13 0 20000 24000 27000 34000
Nad 13 0 26000 30000 33000 40000

Sazba daně u autobusů na benzín (v Kč)

Délka vozidla
(m)
EURO 5 EURO 4 EURO 3 EURO 2
Do 7,5 0 7500 5000 7500
Nad 7,5 do 10,7 0 10000 7500 14500
Nad 10,7 do 13 0 12000 14500 16500
Nad 13 0 15000 17500 19500

Sazba daně u autobusů na LPG (v Kč)

Délka vozidla
(m)
EURO 5 EURO 4 EURO 3
Do 7,5 0 3750 2500
Nad 7,5 do 10,7 0 5000 3750
Nad 10,7 do 13 0 6000 7250
Nad 13 0 7500 8750

Sazba daně u autobusů na CNG (v Kč)

Motocykly

Pro motocykly platí následující sazby:

Průměrná normovaná spotřeba paliva
v l na 100 km dle technického průkazu
EURO 4 EURO 3 EURO 2 EURO 1
a ne-EURO
Do 1,8 litrů 360 600 720 840
1,8 - 3,5 litrů 720 1200 1440 1680
3,5 - 6 litrů 1200 2000 2400 2800
6 - 10 litrů 1800 3000 3600 4200
Nad 10 litrů 2700 4500 5400 6300

Sazba daně u motocyklů (v Kč)

SLEVA NA DANI

Sleva na dani se poskytuje těm motorovým vozidlům, které mají relativně menší dopad na životní prostředí a vedou k menším škodám na lidském zdraví.

Naftová osobní vozidla s emisemi pevných částic méně než 5 mg/km8 neplatí PM-malus (viz tab. 5). Sleva na dani platí do přijetí EURO 5. Důvodem je snížení emisí PM až o 99 %.

Vozidla s upraveným pohonem na LPG (mimo autobus9) mají nárok na slevu na dani ve výši 30 %. Důvodem jsou nižší externí náklady z emisí u vozidel na LPG ve srovnání s vozidly na naftu.

Vozidla spotřebovávající CNG:

  • osobní vozidla s upraveným pohonem na CNG sleva na dani ve výši 80 %;
  • silniční nákladní vozidla s upraveným pohonem na CNG sleva na dani ve výši 80 %;
  • autobusy na CNG mají zvláštní sazby.

Důvodem jsou nižší externí náklady z emisí u vozidel na CNG ve srovnání s vozidly na naftu. Srovnání emisních charakteristik mezi naftou a CNG - viz tabulka.

Pevné částice Snížení o 85 - 90 %
NOx snížení o 50 - 60 %
HC Srovnatelné, resp. zvýšení nedosahující limitu
CO snížení o 75 - 90 %
CO2 snížení o 15 - 30 %

Tabulka 4: Srovnání emisí produkovaných naftovými motory a motory na zemní plyn.
Zdroj: Žákovec, 2004.

Vozidla s hybridním pohonem sleva na dani ve výši 60 %. Zdůvodnění: Hybridní vozidla jsou energeticky efektivnější. Díky nižší spotřebě snižují množství skleníkových plynů o třetinu až polovinu. Zároveň produkují nižší množství emisí NOx.

Pro osobní a lehká užitková vozidla splňující normy EURO 5 sleva na dani z motorových vozidel 80 %. Zdůvodnění: EURO 5 by mělo výrazně snížit emise PM, HC, NOx a prakticky eliminovat emise CO, tedy všechno emise nebezpečné pro lidské zdraví (viz tabulka).

Emisní standard PM (g/km) NOx (g/km) HC (g/km) HC+NOx (g/km) CO (g/km)
  Nafta Benzín Nafta Benzín Benzín Nafta Nafta Benzín
Euro 2 (1996) 0,1 - - - - 0,90 1,00 2,20
Euro 3 (2000) 0,05 - 0,5 0,15 0,2 0,56 0,64 2,30
Euro 4 (2005) 0,025 - 0,25 0,08 0,1 0,30 0,50 1,00
Euro 5* (2010) 0,005 0,005 0,2 0,06 0,075 0,25 0,50 1,00
* Hodnoty jsou pouze předběžné, jak byly nastaveny v pracovní verzi směrnice ze dne 13. 7. 2005 pro veřejné projednání, viz zde.

Tabulka 5: Přehled emisních parametrů u osobních vozidel - Euro normy.

Pro nákladní vozidla splňující normy EURO 5 sleva na dani 90 % z odpovídajících sazeb EURO 4. Zdůvodnění: EURO 5 normy snižují výrazně množství NOx a PM.

Pro kombinovanou dopravu u vozidla, které uskuteční v kombinované dopravě ve zdaňovacím období: na více než 120 jízd je poskytována sleva 90 % daně, na 91 - 120 jízd je sleva 75 % daně, na 61 - 90 jízd sleva 50 % daně a na 31 - 60 jízd je sleva 25 % daně.

ZDANĚNÍ MOTOROVÝCH PALIV A BIOPALIV

Sazby spotřebních daní na motorová paliva budou indexována dle míry infl ace. Sazby se zvýší vždy k 1. 1. daného roku, jestliže spotřebitelské ceny vzrostou od poslední úpravy sazeb o více než 5%. Dodatečný výnos může být přerozdělen (využit) v rámci státního rozpočtu na snížení jiných daní.

Z důvodu podpory biopaliv a výzkumu v této oblasti dojde v rámci EDR k úpravě stávajícího zákona o spotřebních daních. Tento zákon obsahuje u biopaliv pouze konkrétní výčet existujících paliv a jejich směsí a konkrétní sazby. V zákoně o spotřebních daních bude výslovně uvedeno, že biologická složka směsi paliva je od daně osvobozena či je zdaňována nulovou sazbou spotřební daně.

Výjimkou je daň z motorového vozidla, která nebyla v rámci výše vzpomenutého projektu uvažována. Na základě dat o vozovém parku osobních vozidel pro rok 2004 (Ročenka dopravy; CDV), odhadujeme, že by výnos daně z motorových vozidel činil na začátku reformy cca 27 mld. Kč ročně. Tento výnos by se postupně snižoval z důvodu vyvolaného efektu na obnovu vozového parku. Odhadujeme, že v období 2013-2015 by výnos této daně činil kolem 20 mld. Kč ročně (ceny 2005). Dvě třetiny výnosů by pocházelo z osobních vozidel, 30 % výnosu z nákladní dopravy. Výnosy silniční daně činily v roce 2004 přes 5,5 mld. Kč (5,2 mld. Kč v cenách roku 2005). Poněvadž daň z motorových vozidel transformuje silniční daň, čisté dodatečné výnosy daně z motorových vozidel činí kolem 22 mld. Kč v roce 2007, které postupně budou klesat na úroveň kolem 16 mld. Kč v roce 2015 (ceny 2005).

Ekvivalent stávajícího výnosu zrušené silniční daně bude účelově vázán u výnosu daně z motorových vozidel do Státního fondu dopravní infrastruktury.


1 Limity množství dalších emisí vypouštěných vozidly upravují normy EURO, které však nezachycují emise CO2; proto výši emisí CO2 z dopravy doporučuji speciálně usměrnit s využitím silniční daně.

2 Výše sazeb daně, která již má regulační dopad, nelze přesně stanovit bez dalšího detailnějšího výzkumu! Zvláště problematické je její stanovení u nových vozidel, která ještě nejsou na trhu nebo je jich zatím prodáno jen pár kusů (hybridní vozidla).

3 Od vstupu do EU je v ČR závazná směrnice 99/94/EC, o dostupnosti informací pro spotřebitele o spotřebě paliva a emisích CO2 při prodeji nových osobních automobilů, tudíž spotřebitel může lehce určit kategorii svého vozidla.

4 Tato hodnota bude vzata z technického průkazu vozidla, a to pro kombinovanou spotřebu.

5 Výše sazeb je stanovena tak, že hmotnostní struktura respektuje směrnici 1999/62/ES + Vyhlášku MD ČR 341/2002 Sb. ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích).

6 Platnost od října 2005

7 Platnost od října 2005

8 Tato sleva vychází z doporučení Evropské komise SEC (2005) 43; v současné normě - EURO 4 - je emisní limit pro PM 25 mg/km.

9 Autobusy na LPG mají zvláštní sazby.

 
 
Reklama