Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pořadatel 12. mezinárodního odborného veletrhu AQUA-THERM Praha

Aqua-therm

si Vás dovoluje srdečně pozvat

na odbornou konferenci

TZB-2005

a

odborný seminář

Praktické zkušenosti z výstavby pasivních domů


Místo konání:

Výstaviště Praha - Křižíkovy pavilony, hala D


Křižíkovy pavilony,
hala D

Generálním mediálním partnerem celé konference TZB-2005 je internetový portál TZB-info
PROGRAM konference TZB-2005

Pořadatelé:


Odborný garant: Společnost pro techniku prostředí


úterý 22.11.2005 Hledání úspor v systémech vytápění

Průvodce volnými SW pro profese TZB, SW pro profese vytápění a energetické hodnocení budov.

Konference je určena projektantům, investorům, stavařům, energetickým auditorům, provozovatelům budov a všem zájemcům z blízkých oborů. Vstup je zdarma a konference je zařazena do Programu celoživotního vzdělávání ČKAIT s ohodnocením 3 body.

   Partner dne:
Novinka: denostupňová metoda jako základ pro energetický monitoring, ekonomický pohled na volbu systémů TZB

10.45 - 11.05 Zahájení úvod - odborný garant Ing. Zdeněk Reinberk
11.05 - 11.15 MUT International s.r.o. - partner dne
I. blok: Současný stav základních norem v oblasti vytápění
11.15 - 11.25 Informace z odborné oblasti Vytápění portálu TZB-info
Ing. Renata Straková, portál TZB-info
11.25 - 11.30 Aktuální stav a platnost norem pro výpočet tepelných ztrát ČSN 06 0210 a ČSN EN 12 831
doc. Jiří Bašta Ph.D., předseda OS Vytápění STP, ČVUT v Praze, Fakulta strojní
11.30 - 12.15 Praktické výstupy při testování nového programu na výpočet tepelných ztrát dle ČSN EN 12 831 a porovnání s výsledky dle staré normy ČSN 06 0210
Ing. Zdeněk Ryšavý, Protech s.r.o.
12.15 - 12.45 Průvodce volným SW - výpočet tepelných ztrát nová výpočtová pomůcka
Ing. Zdeněk Reinberk, portál TZB-info
II. blok: Energetická bilance systémů a průvodce volným SW Výpočet denostupňů
12.45 - 13.15 Energetická bilance systémů TZB
Ing. Michal Kabrhel Ph.D., STP, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
13.15 - 13.40 Průvodce volným SW Potřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé vody
Ing. Zdeněk Reinberk, portál TZB-info
13.40 - 14.00 Význam a možnosti regulace v systémech TZB
MUT International s.r.o.
14.00 - 14.30 Průvodce volným SW - Výpočet denostupňů, ukázka zadávání dat a výstupů z výpočtové pomůcky
Ing. Ladislav Tintěra, energetický auditor
14.30 - 14. 50 Aplikace a ukázka užití SW pomůcky pro vyhodnocení spotřeby tepla u energetického auditu budovy základní školy
Ing. Zdeněk Reinberk, portál TZB-info a Ing. Ladislav Tintěra, energetický auditor
III. blok: Ekonomické hodnocení systémů TZB
14.50 - 15.15 Zásady ekonomického hodnocení energetických projektů
doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc., Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze
15.15 - 15.45 Ekonomická efektivnost nová výpočtová pomůcka. Porovnání a ekonomické vyhodnocení jednotlivých variant vytápěcích systémů pro novostavbu
Ing. Tomáš Chadim, Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze
IV. blok: Novinka pro podlahové vytápění
15.45 - 16.15 Prezentace nového SW pro podlahové vytápění
Ing. Zdeněk Ryšavý, Protech s.r.o. a Arnema s.r.o.
16.15 - 16.30 Představení nové asociace
Ing. Pavel Prokop, výkonný ředitel ADPP, Asociace dodavatelů plastových potrubí

Účastníci dostanou zdarma CD Efektivní provoz budov.

Odborný garant: Ing. Zdeněk Reinberk


středa 23.11.2005 Pomůcky a informace pro pasivní domy na TZB-info

10.30 - 10.45 Průvodce volnými SW s tematikou úsporného bydlení, představení nového přehledu trhu a sumář článků k tematice energeticky úsporných domů
Ing. Zdeněk Reinberk, TZB-info
    Partner dne:
    
10.45 - 11.00 Nové materiálové řešení větrání s rekuperací
Ing. Tomáš Straka Ph.D., REGULUS spol. s r. o. - partner dne

Program dále pokračuje dalším odborným seminářem Praktické zkušenosti z výstavby pasivních domů - viz samostatný program níže.

Účastníci dostanou zdarma CD Efektivní provoz budov.

Odborný garant: Ing. Dagmar Kopačková


čtvrtek 24.11.2005 Nová evropská legislativa v TZB

11.00 - 11.10 Úvodní slovo odborného garanta
doc. Ing. Jan Tywoniak, CSc., STP, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
11.10 - 11.30 Příprava České republiky na zavedení Směrnice o energetické náročnosti budov
Ing. Irena Plocková, MPO ČR
11.30 - 11.50 Zkušenosti s užitím EN 12831
Ing. Karel Mrázek, CSc., STÚ-E Praha
11.50 - 12.20 ČSN 73 0540 - základní norma pro tepelnou ochranu budov, aktuální stav
Ing. Jiří Šála, CSc., ŠÁLA-MODI
12.20 - 12.35 Aktivity CEN/TC89 pro hodnocení energetické náročnosti budov
doc. Ing. Jan Tywoniak, CSc., STP, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
12.35 - 12.55 Přestávka na kávu
12.55 - 13.15 Výpočet letní stability místnosti podle ČSN EN ISO 13792
doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
13.15 - 13.35 K ekonomickým a environmentálním vícenákladům nízkoenergetických domů
Mgr. František Macholda a Lenka Hudcová, EkoWatt Praha
13.35 - 13.50 Pomohou technické normy při navrhování nízkoenergetického domu?
doc. Ing. Jan Tywoniak, CSc., STP, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
13.50 - 14.10 společná diskuse a závěr semináře
doc. Ing. Jan Tywoniak, CSc., STP, ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Odborný garant: doc. Ing. Jan Tywoniak, CSc.


pátek 25.11.2005 Vytápění, větrání a chlazení obytných budov

10.30 - 10.40 Úvodní slovo odborného garanta
doc. Ing. Karel Kabele, CSc., STP, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
10.40 - 10.55 Teplovodní nebo teplovzdušné vytápění obytných budov?
doc. Ing. Karel Kabele, CSc., STP, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
10.55 - 11.10 Sálavé vytápění a chlazení obytných budov
prof. Ing. Dušan Petráš, Ph.D., STU Bratislava
11.10 - 11.25 Větrání a teplovzdušné vytápění nízkoenergetických domů
Ing. Petr Morávek, CSc., ATREA
11.25 - 11.40 Systém dřevocement. tvárnic IZOBLOK a jeho vliv na úsporu energií
MORFICO
11.40 - 12.00 Přestávka na kávu
12.00 - 12.15 Hybridní větrání obytných budov
doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., VUT Brno
12.15 - 12.30 Nízkoenergetické chlazení
Ing. Miloš Lain, ČVUT v Praze, Fakulta strojní
12.30 - 12.45 Nová metoda pro hodnocení rekuperačních výměníků
Ing. Dan Adamovský, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
12.45 - 13.00 Inteligentní dům
Ing. Petr Brůha, ADP
13.00 - 13.15 Využití zpětného získávání tepla v kombinaci se světlými zářiči.
Ing. Ondřej Hojer, ČVUT v Praze, Fakulta strojní
13.15 - 13.30 1. hybridní kolektor na našem trhu
SOLÁRNÍ SYSTÉMY
13.30 - 13.50 Přestávka na kávu
13.50 - 14.05 Omezující vlivy výkonu otopných těles a nová ČSN 06 1101
doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., předseda OS Vytápění STP, ČVUT v Praze, Fakulta strojní
14.05 - 14.20 Principy hydraulického napojování otopných těles
Ing. Roman Vavřička, ČVUT v Praze, Fakulta strojní
14.20 - 14.35 Chlazení tepelnými čerpadly
Ing. Václav Helebrant, Stiebel Eltron
14.35 - 14.50 Akumulace tepla v budovách
Ing. Michal Kabrhel, Ph.D., STP, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
14.50 - 15.05 Zdroje chladu
Ing. Miroslav Urban, ČVUT v Praze, Fakulta stavební
15.05 - 15.20 Vytápění dřevními peletkami - komfort, úspory, ekologie
PONAST
15.20 - 15.35 Návrhy pro projektování reflexní tepelné izolace
Libor Menhart, technický ředitel, firma RTI Haasová-Menhart
15.35 - 15.45 Závěr semináře
doc. Ing. Karel Kabele, CSc., STP, ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Odborný garant: doc. Ing. Karel Kabele, CSc.
PROGRAM odborného semináře
"Praktické zkušenosti z výstavby pasivních domů"

Organizátor:
ZO ČSOP Veronica


Spolupořadatelé:


středa 23.11.2005 Praktické zkušenosti z výstavby pasivních domů

Seminář je určen pro projektanty, investory, stavaře, architekty a všechny zájemce o energeticky úsporné stavění. Vstup je zdarma. Seminář je zařazen do Programu celoživotního vzdělávání ČKAIT s ohodnocením 1 bod.

10.30 Pomůcky a informace pro pasivní domy na TZB-info - Průvodce volnými SW s tematikou úsporného bydlení, představení nového přehledu trhu a sumář článků k tematice energeticky úsporných domů
Ing. Zdeněk Reinberk, TZB-info
10.45 Nové materiálové řešení větrání s rekuperací
Ing. Tomáš Straka Ph.D., REGULUS spol. s r. o. - partner dne
11.00 Úvodní slovo
RNDr. Yvonna Gaillyová
11.10 Materiály, prvky, detaily
11.10 Zemní výměník tepla AWADUKT THERMO
Ing. M. Fousek, Rehau
11.30 Okna pro pasivní domy
Ing. Čížková, Internorm
12.00 Blower door test - zajištění těsnosti budovy
Ing. Jiří Novák, ČVUT Praha
12.40 Pasivní a nízkoenergetické domy - výstavba a nejčastější chyby
MgA. Jan Brotánek, Architektonický ateliér Brotánek
13.20 Stavební detaily pasivních domů
Ing. Roman Šubrt, Energy Consulting
14.00 Fyzikální vlastnosti izolace ze slaměných balíků a úprava pro pasivní domy
RNDr. Jan Hollan, VUT FAST Brno
14.40 Přestávka
15.00 Autorské koncepce a realizace
15.00 Seminární centrum Hostětín, investiční záměr výstavby pasivního domu ekocentra
RNDr. Yvonna Gaillyová, Ing. Ludvík Trnka, ZO ČSOP Veronica
15.15 Praktické zkušenosti z realizace nízkoenergetických a pasivních domů
Akad. Arch. Aleš Brotánek, Architektonický ateliér Brotánek
16.00 Nové pasivní domy v okolí Brna
Ing. Arch. Mojmír Hudec, Elam
16.30 Praktické zkušenosti z realizace nízkoenergetických a pasivních domů
Stanislav Karásek, Karon
17.00 Konec

K tomuto semináři je připravován i tištěný sborník. V případě Vašeho zájmu využijte následující kontakt.

Kontakt:
Ing. Ludvík Trnka
tel.: 542 422 757
ludvik.trnka@ecn.cz 
 
Reklama