Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Plavecký areál Kraví hora v Brně byl oceněn jako Bazén roku (I)

Datum: 1.8.2005  |  Autor: Ing. Dagmar Kopačková

Úkolem architektů nebylo vybudovat rozlehlý zábavní aquapark, ale naopak do přírodní lokality začlenit objemově úsporný objekt s výhledem na město. V prvním dílu reportáže najdete kromě informací z tiskové konference i zajímavosti k rekonstruovanému venkovnímu bazénu.

Úvod - O stavbě

Stavba zastřešuje dva bazény a harmonicky navazuje na již dříve vystavěný venkovní areál s dalším bazénem a parkem.Prosklené stěny, které září do stráně, ukazují jen malou část komplexu a umožňují krásný výhled na město.

Teplo a elektřinu zajišťují dvě kogenerační jednotky, které pokryjí cca tři čtvrtiny spotřeby. Hlavním úkolem vzduchotechniky je kromě ohřevu vzduchu odvlhčování s ohledem na dřevěnou nosnou konstrukci v bazénové hale. Bazény mají celkový objem 760 m3. Úpravna vody leží přímo pod místem, kde se nachází relaxační bazén. Bazén je napojen vodovodní přípojkou na městský vodovod, voda z bazénů se po filtraci používá ve sprchách, ke splachování na záchodech nebo k zalévání trávníku. Zejména s ohledem na hygienu při údržbě oceňují zaměstnanci nerezový povrch bazénů. Zázemí pod novým bazénem, jehož vybudování stálo na dvě stě milionů korun, slouží zčásti i sousednímu letnímu koupališti. To má však především pod menším z bazénů svou vlastní strojovnu. Objem vody je v těchto bazénech více než dvojnásobný.

Stavba získala i další ocenění: Grand Prix Obce architektů. Podle mezinárodní poroty byla úroveň více než stovky přihlášených objektů velmi vysoká. I přesto se porotci rozhodli v sedmi kategoriích udělit - vedle Grand Prix - pouze dvě ceny a čtyři čestná uznání. Na hlavní ceně Grand Prix se porota shodla rychle a jednoznačně. Ocenila citlivé až poetické zasazení stavby do krajiny.

Stavba na Kraví hoře byla dokonce letos nominována i na evropskou cenu Miese van der Roheho, zde se však již Kraví hora ocenění nedočkala.
I přes všechna ocenění a kvality se stavba stala námětem horkých debat. V časopise Architekt vyšla série kritických článků i obhajob. Kritika byla směřována především na nedostatečné hodnocení užitné hodnoty stavby, na nedostatečné rekreační zázemí (málo vodních atrakcí) a na provozní nedostatky. Úkolem architektů však nebylo vybudovat rozlehlý zábavní aquapark, ale naopak do přírodní lokality začlenit objemově úsporný objekt s výhledem na město.


Na předávání ocenění Bazén roku jsme zaznamenali několik zajímavých postřehů.

1. Před zahájením tiskové konference jsme u vnějšího bazénu zaznamenali něco z neformálního rozhovoru prof. Ing. Jozefa Kriše, Ph.D., vedoucího katedry zdravotního inženýrství stavební fakulty STU v Bratislavě a ředitele Koupaliště Kraví hora Mgr. Evžena Hrubeše.

Prof. Kriš: Jak je to u vašeho bazénu s atrakcemi a s prouděním vody?
Mgr. Hrubeš: Nejsme klasický bazén s atrakcemi, přesto jsou u bazénu chrliče, skluzavka, perlička. Tam, kde by voda v bazénu stála, jsou ještě dány dodatečné trysky. Vedle bazénu je v současné době připravena zpevněná plocha, kam je v budoucnu plánováno umístění tobogánu. V okolí bazénu budou i nová hřiště - bude tak naplňována podstata názvu - sportovně rekreační areál.Prof. Kriš: Jaké máte zkušenosti s pozvolným spádováním bazénu k jedné straně?
Mgr. Hrubeš: Nové spádování nám vyhovuje, protože umožňuje vyčlenit část pro plavce.

Prof. Kriš: Jak vznikají tmavší místa na dně bazénu?
Mgr. Hrubeš: Jedná se o povrchovou korozi z kovu, kdy na dně bazénu zůstanou ležet například sponky, to se bude právě nyní pasivovat. Tato elektrochemická reakce je jedinou nevýhodou. Dno se sice každý den čistí a vysává, ale stejně tam občas něco zůstane.

Prof. Kriš: Jaké máte zkušenosti s přezimováním, prováděli jste nějaká opatření proti tlaku ledu na stěnu bazénu?
Mgr. Hrubeš: Na hladinu byly umístěny plastové sudy, ale hladinu jsme sledovali - led ke stěně nerezového bazénu vůbec nepřimrzl. Při vstupu člověka na ledovou plochu se celá plocha kolíbala. Potvrdilo se tvrzení dodavatele, že led ke stěně nepřimrzne. Nezanedbatelný vliv má i rychlý přestup tepla a ohřátí nadzemní části stěny bazénu v době slunečných dní. Na zimu jsme do vody přidávali chemickou látku na stabilizaci kvality vody, aby voda neshnila. Nyní je bazén vypuštěn, provádíme čistění a příští týden přijede dodavatel.

Prof. Kriš: Jak plánujete příští zimu, budete zazimovávat stejným způsobem, nebo vypouštět?
Mgr. Hrubeš: Pod bazénem je vrstva kopaného písku (nesmí mít ostré hrany) a na něm jsou položeny pláty nerezového plechu.
Prof. Kriš: Ano, podkladem nerezových bazénů není beton.
Mgr. Hrubeš: Podle dodavatele je při vypuštění nebezpečí, že by se do podkladového písku mohla dostat voda a rozházela by jej, stejně tak by mohlo dojít vlivem zmrzlé vody k deformaci dna.
Prof. Kriš: Ideálním řešením by byla dokonalá izolace, což nelze vzít jako reálný předpoklad.

Prof. Kriš: Jednotlivé bloky jsou svařovány na místě?
Mgr. Hrubeš: Ano, do betonu jsou zapatkovány profilované plechy, které již nyní nejsou vidět, a na ty jsou navařeny nerezové plechy povrchu a vše je nakonec rozleštěno. Žasl jsem, jak rychle je možno to udělat. Vnitřní bazén byl například hotov za týden komplet. Rozdíly povrchu jsou myslím 0,3 mm. Tvarované části po obvodu bazénu jsou dílenské a zde na stavbě se jen svařovaly. Má to jednu velkou výhodu: hlavně u těch vnitřních. Kolega na jednom zděném bazénu s obloženým povrchem má problém s únikem vody, bazén je někde prasklý. Lokalizovat únik je obrovský problém. U nerezového bazénu by bylo poškození vidět a je možné jej snadno zavařit a doleštit.

Prof. Kriš: Nerezové bazény jsou však proti mechanickému poškození velmi odolné. To nepraskne. Na druhou stranu nevýhodou je stále ještě cena a barva vody, která je dána. U jiných bazénů lze barvu vody ovlivnit výběrem barvy obkladu.
Mgr. Hrubeš: Je pravda, že voda vypadá trochu chladně, ale my můžeme ovlivnit barvu vody osvětlením. Při večerním provozu s osvětlením máme zelenkavě modrou vodu jako u moře. I na propagačních fotkách to vypadá velmi efektně. Večerní koupání má u nás tradici, je otevřeno do 22 hodin a z prosvětleného bazénu je nádherný pohled na osvětlené Brno.

Prof. Kriš: Není to vada, ale někdo chce vzhled pestřejší, například v relaxačních centrech bývá často požadavek na různé mozaiky apod. Na druhou stranu odolnost materiálu a snadná oprava jsou u veřejných zařízení velmi důležité. Vandalismus existuje všude.
Mgr. Hrubeš: To mně povídejte.

Prof. Kriš: Drobná mechanická poškození se jednoduše vyleští a oprava nenaruší provoz.
Mgr. Hrubeš: Další výhodou je snadná údržba, snadno se čistí a na povrch se přichytí jen velmi málo. U vnitřního bazénu se nám občas stalo, že kolem vypouštěcích trysek se udělal tmavší povlak. Nevěděli jsme, co to je, nechali jsme si udělat i rozbor. Nakonec jsme zjistili, že to byl zbytek železa z trubek. Místa jsme vyčistili kyselinou, pasivovali jsme je a vše je jako nové.

Prof. Kriš: Jaké je vaše porovnání zkušeností z původního bazénu s obklady s nerezem?
Mgr. Hrubeš: To se vůbec nedá srovnávat. Na rozdíl od klasických kachliček nerez neumožňuje růst řas a plísní, mnohem snadněji se čistí a udržuje. Dříve jsme také neustále něco dolepovali, přes zimu vždy něco upadlo.
Prof. Kriš: To musí být superkvalitě provedeno a to se v našich podmínkách nedá.Mgr. Hrubeš: Slyšel jsem, že v Pardubicích, kde je plošně největší areál, nedodrželi pracovní postup a vše po zimě opadalo. Obklady lepili v hangáru a jakmile měli hotovo, tak hangár posunuli, ale hotové obklady tak byly velmi brzy vystaveny mrazu. Nehledě na hygienické riziko spár. Nerezový bazén nám v mnohém ulehčil práci, zlepšil kvalitu pro návštěvníky a skutečně se osvědčil.Zleva: J. Kameníček, O. Císař, prof. Kriš, Ing. Šťastný, zcela vpravo M. Chmelík


2. Na tiskové konferenci při příležitosti předávání ocenění Bazén roku bylo mimo jiné řečeno:

Ing. Bohumil Šťastný, katedra zdravotního inženýrství, stavební fakulta ČVUT Praha, předseda poroty: Chtěl bych poděkovat všem členům komise, že věnovali práci velké úsilí a poctivě vyhodnotili kritéria, která byla stanovena. Výsledkem práce poroty je ocenění Bazén roku pro sportovně rekreační areál Kraví Hora. Chci popřát, aby tento bazén měl velkou návštěvnost a aby se zbavil některých menších chybiček, které tu v provozu jsou, ostatně jako v každém provozu, a aby se mu dařilo. Děkuji.

Prof. Ing. Jozef Kriš, Ph.D., vedoucí katedry zdravotního inženýrství stavební fakulty STU v Bratislavě: Je dobře, když se takové věci staví. Bazén není komerční záležitost, ale služba obyvatelstvu. Proto jsem velmi rád, že i zde jsou zástupci městské části. Podle mých zkušeností se v podobných akcích angažují obce a města všude ve světě. Obyvatelé potřebují místa pro odpočinek a relaxaci a plavání a koupání je jednou z dobrých relaxací. Já velmi oceňuji a těším se z každého nového bazénu, ať se jedná o umělou vodní plochu, jako je zde, nebo přizpůsobené přírodní koupání na vodních tocích, jezerech apod.

Oto Císař, prezident asociace ABAS ČR: ABAS je již po tři roky odborným garantem výstavy a jsme rádi, že jsme i u vyhlášení soutěže Bazén roku. Blahopřeji k ocenění i k výstavbě a přeji hodně zdaru.

Josef Kameníček, člen zastupitelstva MČ Brno střed a starosta této městské části v době výstavby: Původní koupaliště bylo velice pěkné, architektonicky krásně zasazené do krajiny, ale mělo jednu velkou nevýhodu - byla v něm hrozně studená voda. Návštěvníci využívali více okolní zelené plochy než vlastní bazén. Vzhledem ke svému půvabu bylo toto místo velmi navštěvované, a tak se neustále diskutovaly otázky jak teploty vody tak vybavení koupaliště. Tyto otázky byly impulsem pro nápad, na jehož realizaci se podílelo mnoho lidí, architekti, projektanti technologií, stavbaři a celá řada dalších až třeba nyní po vyhodnocení, ale první nápad - doplnění krytou halou a možnosti financování - měla má předchůdkyně paní starostka Ing. Hourová. Její iniciativa byla ten nejdůležitější krok. Bohužel s realizací přišly i negativní reakce okolí, kdy nebyla rekonstrukce chápána jako zhodnocení lokality, ale vznikly obavy z nadměrného hluku, zejména dětí. Pro mne to byla nepochopitelná reakce, výskání dětí bylo pro mne vždy spojeno s letní relaxací, prosluněným dnem a fantastickým pocitem pohody. Jsem přesvědčen, že dnes, když už bazén stojí, není nikdo, kdo by si troufl tehdejší slova opakovat. Jsem nesmírně rád, že se nám to podařilo, a děkuji všem, kteří se na tom podíleli.

Starostka MČ Brno střed: Výsledek práce mých předchůdců mne velmi těší, stejně jako ostatní obyvatele naší městské části i celého Brna. Naváži na slova prof. Kriše, z tohoto areálu neočekáváme zisky, chápeme jeho velký význam a budeme usilovat o jeho rozvoj zejména v dalších úpravách okolních ploch a navazujících sportovišť. Zároveň jsme si ale vědomi, že tento areál samotný není dostatečný. Je třeba hledat další možnosti pro relaxaci a odpočinek. Tato lokalita je tradičním výletním místem a klidnou zónou městské části i Brna. Tento charakter chceme zachovat a další možnosti je třeba hledat i v ostatních místech města.

Za autory řekl Ing. Antonín Novák: "Dostali jsme za úkol dostavbu a rekonstrukci nádherného architektonického díla a naším hlavním úkolem bylo jej nepokazit."

Druhý díl bude věnován postřehům z exkurze v zázemí, tedy i technologiím TZB.

 

Hodnotit:  

Datum: 1.8.2005
Autor: Ing. Dagmar Kopačková   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (1 příspěvek, poslední 02.03.2011 08:59)


Témata 2019

CAD a BIM knihovny