Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Porovnání materiálů z hlediska osídlení mikroflórou a legionelou

Vždy, i v tomto případě, jde o komplex, nejen o samotné potrubí, ale také o řešení ohřevu, hydrauliku systému a také kvalitu samotné vody, vstupující do systému.
Co se týká Cu, jak je vidět z níže uvedené literatury, jsou to fakta dosti dlouho známá.

Graf 1
Graf 1 - Přilnutí bakterií Legionella pneumophila na vnitřních plochách (WEST a kol. [1 - 1989])

Graf 2
Graf 2 - Rychlost likvidace bakterií Legionella pn. při rozdílných teplotách (YU SEN a kol. [2])


Tab. 1 - Porovnání materiálů z hlediska osídlení mikroflórou a legionelou (ROGERS [3 - 1991])

Materiál Osídlení * Relativní osídlení
  Mikroflóra
celkově
Legionella
pneumophila
Mikroflóra
celkově
Legionella
pneumophila
Měď 70 0,7 1 1
Sklo 150 1,5 2,1 2,1
Polybutylen 180 2,0 2,6 2,8
Polyetylén 960 23 13,7 33
Tvrdý PVC 1070 11 15,3 15,7
Etylen-propylen-kopolymer 27 000 500 386 714
* počet kolonií 1 x 103 na 1 cm2


[1] WEST,A.A., ROGERS,J., LEE,J., KEEVIL,C.W.: A Composion of the Colonisation by Bacteria of Cooper and other Materials Commonly Used in Plumbing systems with Special Reference to Legionella pneumophila.ICA Project No 401 A, 1989
[2] YU-SEN E.LIN, RADISAV D.VIDIC, JANET E.STOUT, VICTOR L.YU: Individual and Combined Effects of Cooper and Silver ions on Inactivation of Legionella Pneumophila. PERGAMON, No 8, 1996
[3] ROGERS,J., DOWSET,A.B., LEE,J.V., KEEVIL,C.W.:Chemostat Studies of Biofilm Development on Plumbing Materials and the Incorporation of Legionella pneumophila. H.W. ROOSMOORE, Elsevier Science Publishers, 1991

 
 
Reklama