Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Veletrh Aqua-Therm Nitra 2015

Rozhovor s ředitelem veletrhu Aqua-Therm Nitra Mgr. Michalem Drážďanským o tradičním veletrhu, který se letos koná 10. – 13. února 2015.

Letos se již posedmnácté otevřou brány veletrhu Aqua-Therm Nitra ve dnech 10. - 13. února 2015 na výstavišti Agrokomplex v Nitře. Již tradičně jsme se zeptali zástupce pořadatele p. Michala Drážďanského na detaily z příprav a na plánované novinky.

Mgr. Michal Drážďanský: Všichni pozorně sledujeme čísla o situaci ve stavebnictví, které konečně začínají být podle výsledku kvartální analýzy slovenského stavebnictví pro příští rok mírně optimistické, sice jen v řádech jednotek procent, ale i to je pro všechny zúčastněné podnikatele pozitivní informace.
Můj oblíbený český ekonom Tomáš Sedláček nedávno prohlásil mimo jiné: „Ekonomický růst není fetiš, takže chtít růst za každou cenu je zhoubná cesta", říkám to proto, že i my, jako pořadatel odborných veletrhů, bychom si přáli mít každý rok o třicet procent více vystavovatelů, ale to zatím není možné. Ale je možné přispět k zájmu o tento obor, a proto se snažíme v maximální možné míře zachovat úroveň veletrhů Aqua-Therm, jako výkladní skříň v oboru TZB na Slovensku.
Jak se nám to daří, musí posoudit naši klienti, jak vystavovatelé, tak především návštěvníci.

TZB-info: Prozradíte něco z novinek pro letošní sedmnáctý ročník?

Mgr. Michal Drážďanský: Především je pro všechny návštěvníky připravena elektronická registrace vstupenek bez omezení počtu a to bezplatně na oficiálním webu veletrhu. Nově jsme také omezili, stejně tak jako na podobných veletrzích v zahraničí, přímý prodej drobného zboží a účast firmám nesplňující nomenklaturu veletrhu ve výstavních halách, abychom tak zachovali odbornou úroveň veletrhu. Naši vystavovatelé jistě ocení i posílení reklamy především ve zvýšení počtu billboardů po celém Slovensku a hlavně navázání užší spolupráce s TV TA3, a to především ve formě reportáží přímo z konání veletrhu. Připravujeme toho mnohem více, ale to si necháme pro návštěvníky jako překvapení.

Aqua-Therm Nitra 2014

TZB-info: Jaké jsou reakce na další ročník a budou v doprovodném programu nějaké žhavé novinky a poslední aktuality ze slovenské legislativy?

Mgr. Michal Drážďanský: Aqua-Therm Nitra je klíčový veletrh TZB na Slovensku již mnoho let a jsme velmi rádi, že i letos jsme během diskusí o situaci v oboru výstav a veletrhů slyšeli vždy na Nitru pozitivní hodnocení, a to ve velkém i od zahraničních firem. Znamená to, že s Nitrou se počítá, a to samozřejmě rádi slyšíme a velký dík patří jak našim vystavovatelům a návštěvníkům, tak i všem odborným partnerům veletrhu. Zvykem na všech odborných veletrzích je reagovat v rámci doprovodných konferencí jak na aktuální témata v oboru, tak i nastínit možnou budoucnost - to bude platit i na Aqua-Thermu Nitra 2015.
Na návštěvníky čeká mnoho odborných přednášek a seminářů, ale samozřejmě mnoho témat a prezentací bude určených i široké veřejnosti.
V centru pozornosti bude zejména energetická účinnost zejména v souvislosti s novým zákonem o energetické účinnosti, který přinese mnoho novinek. Klíčové téma bude určitě podpora malých zařízení na využívání obnovitelných zdrojů energie v domácnostech a čerpání dotací z Evropských investičních a strukturálních fondů prostřednictvím Operačního programu kvalita životního prostředí. Jelikož se budou podporovat sluneční tepelné kolektory, tepelná čerpadla, kotle na biomasu, fotovoltaické panely a větrné turbíny, dá se tedy předpokládat, že letošní nabídka vystavovatelů bude orientována právě tímto směrem. A nezapomeneme ani na legislativu především v souvislosti se zmíněným novým zákonem o energetické účinnosti a otázky související s plynem - tedy s různými scénáři závislosti na dodávkách plynu z Ruska.


Aqua-Therm Nitra 2014, ceremoniál ocenění

TZB-info: Koho na veletrhu v roce 2015 potkáme a na co se můžeme těšit?

Mgr. Michal Drážďanský: K dnešnímu dni jsou všechny haly plně obsazené, za což jsme nesmírně rádi, a veletrh tak bude opět větší než v roce minulém. Seznam letošních vystavovatelů již dnes najdete na webových stránkách veletrhu. Za sebe mohu říci, že se těším jak na tradiční a nové vystavovatele, tak na nové produkty a podle mých informací se bude opravdu na co dívat a o čem na veletrhu mluvit. Pevně věřím, že odborná i laická veřejnost opět ve velké míře veletrh navštíví a za všechny vystavovatele, partnery a kolegy Vás mohu ujistit, že Aqua-Therm Nitra 2015 opět splní své předsevzetí, a to prezentaci toho nejlepšího, co obor TZB na Slovensku dnes nabízí.
Děkuji a těšíme se v Nitře od 10. do 13. února 2015 na shledanou.