Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

WAGO-Elektro, spol. s r.o.

www.wago.com
logo WAGO-Elektro

WAGO-Elektro - elektronická rozhraní a komponenty pro automatizaci budov a průmyslu
Hardware WAGO-I/O-SYSTEM 750

WAGO-I/O-SYSTEM je modulární řídicí systém se širokým rozsahem aplikací. Od uvedení na trh v roce 1995 se uplatňuje především při řízení kotelen, výměníkových stanic, vzduchotechnických jednotek, zdrojů chladu, kompresorových stanic a také při řízení jednotlivých místností (teplota, ventilace, osvětlení, zastínění). Algoritmy pro volně programovatelné regulátory se vytvářejí v softwarovém prostředí WAGO-I/O-PRO CAA podle normy IEC 61131-3 (pět programovacích jazyků). Celkem systém obsahuje přes 20 procesorových a přes 400 typů I/O modulů.

Komunikační možnosti

WAGO-I/O-SYSTEM je koncipován jako otevřený a podporuje řadu standardizovaných komunikací s nadřazenými BMS systémy (Building Management System), např.: KNX/IP, BacNet, LON, Modbus TCP/UDP, Ethernet, IEC 60870-5, Profibus/ProfiNet a další.

Charakteristika regulátoru

 • volně programovatelný
 • zdarma řada knihoven pro regulaci v budovách
 • integrovaný web server pro vizualizaci
 • až 255 I/O modulů (odpovídá až 4080 binárním či 1020 analogovým signálům)
 • nahrávání programu přes rozhraní Ehthernet
 • zasílání e-mailů / SMS
 • přímý zápis / čtení do SQL databází
 • integrace do IT systému protokolem SNMP (Simple Network Management Protocol)
 • rozlehlé sítě z procesorových stanic, které si mezi sebou předávají data pro řízení
 • standardizované komunikační rozhraní – snadná integrace s ostatními automatizačními systémy
 • napojení k libovolným vizualizačním systémům (např. Reliance, Promotic, RC Ware, ControlWeb, Intouch, Iconics)

Vstupní/výstupní I/O moduly (přes 400 typů)

 • přesná konfigurace dle počtu vstupů / výstupů technologie
 • libovolná kombinace různých napěťových úrovní 5/12/15/24/42/48/60/110/220VDC a 24/120/ 250VAC
 • binární moduly: 2,4,8,16- kanálové, vstupy až do 100 kHz, výstupy 0,5 A, 2 A, elektronické či relé, stykačový modul 16 A
 • analogové moduly: 0/±10 VDC, 0/4-20 mA, 0-1(5) A, 0-30 VDC, odporová čidla teploty (Pt/Ni -100, -1000,…), termočlánky (J,K,..), 3-fázové měření proudu napětí / výkonu / spotřeby
 • speciální moduly: RS 232, RS485, DALI/DSI, LON, KNX/TP1, bezdrátová komunikace Enocean, MP-Bus, pulsně-šířková modulace PWM, přerušení obvodu (EZS), rychlé čítače, RTC, Bluetooth, měření vibrací, řízení krokových a DC motorů
 • jiskrově bezpečné moduly EEXi až do zóny 0
 • barevné odlišení modulů pro rychlou orientaci: binární vstupy - žlutá, binární výstupy - červená, analogové vstupy – zelená, analogové výstupy – modrá, ostatní moduly – průhledná
 • indikace stavu/poruchy pomocí LED diod pro každý kanál
 • bezúdržbové připojení vodičů – pružinová svorka Cage Clamp
 • snadné rozšíření/výměna I/O modulů

WAGO-I/O-SYSTEM se již uplatnil při automatizaci: výrobních závodů, logistických center, nákupních center, administrativních budov, hotelů, rodinných domů, kulturních domů, nemocnic

Software - vývojové prostředí WAGO-I/O-PRO CAA

Vývojové prostředí WAGO-I/O-PRO CAA (Codesys Automation Alliance) je určeno pro programování modulárních řídicích systémů WAGO. Pro zápis řídicích algoritmů je možno vybrat celkem ze šesti jazyků, přičemž prvních pět IL, LD, FBD, ST, SFC vyhovuje normě IEC 61131-3 pro PLC systémy a šestým nad rámec normy je CFC (Continuous Function Chart). Mezi jednotlivými jazyky je možné v rámci jednoho projektu libovolně přecházet. Prostředí se používá pro programování automatizace v budovách, průmyslu, vodohospodářství, fotovoltaických elektrárnách, atd. Toto vývojové prostředí je určeno pro operační systém Windows.

WAGO-I/O-PRO CAA umožňuje práci s plovoucí řádovou čárkou, matematické funkce, goniometrické funkce (sin, cos, …), počítání mocnin/odmocnin, časovače, čítače, PID atd. Společnost WAGO vyvinula řadu knihoven určených pro snadnější zápis algoritmů, které jsou dodávány k systému zdarma.

Vizualizace

Vizualizace pro webové stránky procesorových modulů s Ethernetem je možné vytvářet přímo ve vývojovém prostředí a jedním zatrhnutím volby webové vizualizace se automaticky přeloží a nahraje do webového serveru zařízení. Prohlížení je pak snadné pomocí internetových prohlížečů.

Simulace

WAGO-I/O-PRO CAA umožňuje snadnou simulaci napsaného algoritmu bez nutnosti spojení s hardwarem a tím usnadňuje přípravu aplikace před jejím nasazením. Veškeré procesorové moduly z řady WAGO-I/O-SYSTEM (Ethernet, BacNet, KNX, LON) je možné naprogramovat v jediném prostředí a navíc přechod mezi systémy je otázkou výběru daného procesorového modulu z nabídky.

Knihovny pro automatizaci

Existuje zdarma přes 80 knihoven, které je možné přidávat do svých projektů a urychlit tak vývoj aplikací pro řízení v budovách. Jde především o knihovny pro různé typy vzduchotechnických jednotek, střídání kotlů, regulace směšovacích ventilů, časové plány, řízení osvětlení a žaluzií, zasílání e-mailů, pro přímou komunikaci s SQL servery, čtení a zápis z ftp serverů, zasílání SMS a další.
Knihovny také ulehčují komunikaci pomocí dalších prvků / systémů, které se vyskytují při automatizaci budov, jako např.: DALI, KNX, LON, MP-Bus, EnOcean, Modus –RTU/-TCP/-UDP apod.
Vývojový software WAGO-I/O PRO CAA je používán již od roku 1999 a drží se zásady zpětné kompatibility.Editovat prezentaci výrobků