Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Viessmann - kotle, ohřívače vody, solární systémy, tepelná čerpadla


Plynové kotle, 1,5 až 120.000 kW

Vytápění plynem - vždy čistá záležitost
Pořídíte-li si kondenzační kotel, aktivně tím přispějete k ochraně ovzduší a životního prostředí díky jeho efektivitě a bezkonkurenční účinnosti až 98 % při přeměně zemního plynu na teplo. Naše plynové kondenzační kotle myslí na budoucnost. Díky regulaci spalování Lambda Pro Control se naše plynové kondenzační kotle automaticky nastaví na různé druhy plynu,včetně příměsi bioplynu. Tím s přehledem splňujeme mnohokrát formulované požadavkyna topné technologie, které šetří zdroje.

Plynové kondenzační kotle:
 • Vitodens
 • Vitocrossal
Nízkoteplotní plynové kotle:
 • Vitopend
 • Vitorond
 • Vitoplex
wwwTepelná čerpadla, 1,5 až 2.000 kW

Vytápění vzduchem a zemním teplem - co nejlepší využití regenerativních energií pomocí tepelného čerpadla
Tepelná čerpadla využívají regenerativní energii ze země, slunce, spodní vody nebo vzduchu. V každém případě snižují spotřebu fosilních paliv, šetří cenné zdroje, snižují emise CO2, které škodí ovzduší.
Současně využíváte i další výhodu: většina tepelných čerpadel firmy Viessmann má funkce "active cooling" a "natural cooling". Kromě klasického použití jako zdroj tepla za chladných dnů, zajišťují potom v létě příjemné ovzduší v místnosti a přivádějí do domu osvěžující chlad.

Široký program poskytuje pro každou potřebu správné tepelné čerpadlo. Už při plánování lze zohlednit stavební a geologické podmínky i osobní a individuální představy pro potřebu tepla.
Tepelná čerpadla Viessmann se používají v novostavbě a při modernizaci, dají se provozovat se solárními systémy a společně se stávajícím olejovým nebo plynovým topením v multivalentním systému. Tak můžete mimořádně dobře realizovat své individuální představy.

 • Tepelná čerpadla země/voda Vitocal
 • Tepelná čerpadla vzduch/voda Vitocal
 • Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda Vitocal
 • Tepelná čerpadla pro ohřev TV Vitocal
 • Velká tepelná čerpadla Vitocal
 • Přirozené a aktivní chlazení AC-Box, NC-Box
wwwPlynová hybridní zařízení

Plynové hybridní vytápění
Plynové hybridní systémy od společnosti Viessmann nabízí progresivní energetický mix v jednom zařízení - v kombinaci osvědčené plynové kondenzační techniky s alespoň jedním fosilním zdroje tepla.

Hybridní zařízení představují novou kategorii zařízení, která díky kombinaci různých energetických nosičů splňují požadavky energetického přechodu na topný systém s obnovitelnými zdroji lépe než kdy jindy předtím. Provozovatel zařízení již není závislý na jednom zdroji energie a může využít co možná nejlépe příslušné výhody.

 • Vitocaldens 222-F - plynová hybridní kompaktní jednotka, nominální tepelný výkon: 1,3 až 19 kW, rodinný dům / novostavba a modernizace
 • Vitocal 250-S - splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda, topný výkon: 3 až 10,6 kW, rodinný dům, modernizace
wwwKotle na biomasu, 1 až 13.000 kW

Vytápění dřevem - nejpřirozenějším zdrojem tepla na Zemi
Rostoucí náklady za fosilní zdroje energie a sílící ekologické povědomí vedou ke stále větší poptávce po regenerativních zdrojích energie. Vytápění dřevem je vhodnou alternativou k olejovému nebo plynovému vytápění, zodpovědný přístup k životnímu prostředí ale není jediným argumentem, proč využívat tuto přírodní surovinu.

Dřevo jako domácí palivo je cenově atraktivní a výkyvy ve vývoji cen jsou velmi malé. Kotle na dřevo od firmy Viessmann mají vysokou účinnost a jsou úsporné co se týče spotřeby. Kotle na dřevo Viessmann jsou vhodné jak samostatný zdroj tepla tak jako doplnění olejových nebo plynových kotlů. Použití kotle na dřevo výrazně snižuje náklady na olej a plyn a návratnost investice je velmi rychlá.

Navíc také aktivně přispíváte k trvalé ochraně ovzduší: vytápění dřevem je CO2 neutrální. To znamená, že se do okolí odevzdá jen tolik kysličníku uhličitého, kolik dřevo přijalo během svého růstu.

Ať už se jedná o přídavné nebo kompletní vytápění, ať o provoz na kusové dřevo nebo dřevěné pelety: Viessmann má kompletní program na vytápění dřevem. Rozhodnete-li se pro kotel na dřevo Viessmann, volíte vždy jistotu. Mluví za to hodně důvodů:
 • vysoká spolehlivost
 • dlouhá životnost
 • komfortní výhřevné teplo a příprava teplé vody
 • nezávislost na oleji a plynu
 • úspora nákladů díky úsporné spotřebě energie
 • vytápění peletami a solární techniku lze ideálně kombinovat

Kusové dřevo nebo dřevěné pelety: program Viessmann zahrnuje všechno
 • Kotle na kusové dřevo Vitoligno
 • Peletkové kotle Vitoligno
 • Biomasové kotle Vitoflex
wwwSolární kolektory

Solární systémy - Energie ze slunce - zdarma přímo domů
Kdo dnes investuje do nového topného zařízení, měl by si jeho doplnění solárním systémem naplánovat ihned. Takto může profitovat z nízké spotřeby tepla a kromě toho se každý měsíc může radovat ze snížených účtů za energii.
Instalace solárních kolektorů znamená ekologicky šetrnou volbu, protože emise CO2 snižujete trvale udržitelným způsobem. K tomu poskytuje firma Viessmann optimální souhru všech komponentů a perspektivní techniku.

Vzhledem k našim více než 35 letům zkušeností s vývojem a výrobou solárních termických kolektorů se u firmy Viessmann můžete spolehnout na perspektivní techniku a nejvyšší kvalitu. Nezáleží na tom, zda chcete nový kondenzační kotel na olej nebo plyn, kotel na dřevo nebo tepelné čerpadlo - všechna zařízení od firmy Viessmann jsou již od výroby konstrukčně optimalizována pro jejich kombinování se solární technikou.

 • Ploché kolektory Vitosol
 • Trubicové kolektory Vitosol
wwwSolární panely - fotovoltaika

Fotovoltaické moduly s vysokou výtěžností, nekompromisní kvalita a zaručená bezpečnost
S instalací fotovoltaického zařízení od firmy Viessmann se může stát každý vlastním producentem elektrické energie. Přeměna bezplatné sluneční energie v elektřinu je u vlastní spotřeby finančně zajímavá a ve spojení s akumulátory rovněž přináší nezávislost na veřejné elektrické síti.

Produktový program Vitovolt 300 zahrnuje monokrystalické fotovoltaické moduly v černém designu s výkonem až 285 Wp a polykrystalické fotovoltaické moduly s 60 články a výkonem až 270 Wp.

Fotovoltaické moduly Vitovolt 300 přesvědčí vysokými hodnotami výkonu a nekompromisní kvalitou i rozsáhlými zárukami na produkty a výkony ze strany firmy Viessmann. Navíc mají všechny moduly při expedici výlučně plusovou toleranci výkonu. To znamená,že mají výkonovou výhodu až 5 Wp. Fotovoltaické moduly jsou vhodné k umístění na rodinných a bytových domech i na střechách obchodních a průmyslových objektů.
wwwZásobníky

Zásobníky Vitocell - Komfort teplé vody pro každý požadavek
Při spotřebě teplé vody se od sebe domácnosti liší jednak počtem členů rodiny a jednak rozdílnými nároky při sprchování a koupání. Například pokud odcházejí ráno najednou do práce nebo do školy tři členové rodiny, musí být během krátké doby k dispozici dostatek teplé vody na sprchování. Ten, kdo se rád pravidelně koupe, si také přeje dost teplé vody k naplnění vany. Zásobník teplé vody by měl dodávat dostatek vody i v bytových domech, kdy je teplá voda potřeba najednou na více místech v domě.

Zásobníkové ohřívače vody Vitocell splňují tento požadavek po všech stránkách. V každém případě se pro úsporu energie doporučuje instalace solárního zařízení k téměř bezplatnému ohřevu vody.

 • Zásobníky teplé vody pro nástěnné kotle Vitocell
 • Zásobníky teplé vody Vitocell
 • Bivalentní zásobníky teplé vody Vitocell
 • Akumulační zásobník topné vody Vitocell
 • Moduly čerstvé vody Vitotrans
wwwDomácí vzduchotechnika

Systém kontrolovaného větrání bytu zajišťuje útulné klima v místnosti a chrání stavební hmotu
V uplynulých letech vedly stavební předpisy k tomu, že se zejména při novostavbě domů a bytů trvale šetří energie. Roční potřeba tepla pro vytápění ve stávajících rodinných domech je přibližně 200 kWh/m2. Srovnatelná novostavba, která byla postavena podle směrnice nového nařízení o úspoře energie 2014 (EnEV), potřebuje pouze jen asi čtvrtinu. Použitím nových stavebních a izolačních materiálů se vytvoří těsná stavba, která už nezaručí minimální výměnu vzduchu v obytných místnostech.

Kontrolovaný systém větrání bytu pro stálou kvalitu vzduchu v místnosti
Pro zdraví a dobrý pocit i k ochraně stavební hmoty je dostatečná výměna vzduchu velmi důležitá. Řešení nabízí systém větrání bytu: vytváří potřebnou výměnu vzduchu a reguluje vlhkost vzduchu v místnostech. Systém zabraňuje tvorbě plísní a zajišťuje kontrolovanou výměnu spotřebovaného vzduchu v místnosti za čerstvý filtrovaný venkovní vzduch a tím zajišťuje příjemné ovzduší v místnosti a ochranu stavební hmoty.

Kontrolované větrání bytu plynule odsává spotřebovaný vzduch z místností jako je koupelna, kuchyň, WC a nahrazuje ho čerstvým vzduchem v obývacím, dětském pokoji a v ložnici. To zajišťuje stále dobrou kvalitu vzduchu. V každém případě se v průměrném rodinném domě za den odvede do vzduchu v místnosti až 15 litrů vlhka. Množství, které se během jedné minuty spotřebuje při sprchování. U starších budov kondenzuje vlhkost na studených místech stěn. To umožňuje i tvorbu plísní.

V minulosti se tento problém řešit přirozeným větráním přes netěsné skuliny dveří a okenní štěrbiny. Ale v novostavbách a budovách sanovaných v souladu se zadáními nařízení o úspoře energie už netěsná místa nejsou. Aby se zamezilo škodám vzniklým vlhkostí, musí se místnosti kontrolovaně větrat.

 • Centrální domácí vzduchotechnika Vitovent
 • Decentralizovaná domácí vzduchotechnika Vitovent
wwwSystémové příslušenství Vitoset

Vzájemná provázanost: Systémová technika
"Celek je více než suma jeho částí." Podle této filozofie, nabízí Viessmann nejen jednotlivé komponenty zařízení vytápění, které splňují vysoké standardy kvality, spolehlivosti a účinnosti Viessmann. Všechny výrobky jsou součástí odpovídající celkové koncepce, kde se všechny komponenty vzájemně doplňují. Neboť pouze perfektní souhra systémově integrovaných komponent vytváří kompletní výkonový potenciál špičkové inovativní techniky.

www


Editovat prezentaci výrobků