Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ROCKWOOL, a.s.

www.rockwool.cz
logo ROCKWOOL

ROCKWOOL - přehled sortimentu výrobků

Stavební izolace

Airrock ND - šikmé střechy, příčky, provětrávané fasády, stropy, podhledy

Deska Airrock ND splňuje vysoké nároky z hlediska tepelněizolačních vlastností. Díky této skutečnosti je vysoce používaná v oblasti nízkoenergetických a pasivních domů a rovněž pro izolaci dřevostaveb. U šikmých střech je doporučenou izolací jak pro zateplení mezi krokve a pod krokve, tak pro izolaci nad krokvemi. Je ideální akustickou izolací pro použití v sádrokartonových konstrukcích příček a podhledů.

Výhody:

 • nejlepší tepelněizolační vlastnosti (λD = 0,035 W.m-1.K-1)
 • vynikající akustické vlastnosti
 • třída reakce na oheň A1
 • deska je po celém svém objemu hydrofobizovaná
 • nesesedá a dobře drží tvar i po letech
 • vytváří příjemné vnitřní klima díky své parapropustnosti
 • zamezí profoukávání izolace
 • snadno se s ní pracuje a šetří čas při montáži
 • zajistí úsporu energie a dlouhou životnost

Doporučené použití:

 • šikmé střechy
 • příčky
 • stropy, podhledy
 • provětrávané fasády

Multirock - šikmé střechy, stropy, podhledy, příčky

Izolační deska Multirock má všestranné použití. Je určena pro izolaci šikmých střech vkládáním mezi a pod krokve. Zároveň je vhodná i pro vnitřní konstrukce - příčky nebo jako výplň trámových stropů.

Výhody:

 • dobré tepelněizolační vlastnosti
 • výhodná cena
 • třída reakce na oheň A1
 • deska je po celém svém objemu hydrofobizovaná
 • nesesedá a dobře drží tvar i po letech
 • paropropustnost desky vytváří příjemné vnitřní klima
 • nižší hmotnost pro rychlejší montáž
 • šetří energii a snižuje výdaje

Doporučené použití:

 • šikmé střechy
 • stropy, podhledy
 • příčky

Steprock HD - lehké plovoucí podlahy

Izolace Steprock HD zlepšuje kročejovou neprůzvučnost lehkých plovoucích podlah s roznášecí vrstvou z lehkých desek, např. podlahový sádrokarton, dřevotřískové, dřevoštěpové nebo vláknocementové desky. Výsledným efektem její aplikace je výrazné snížení hladiny kročejového hluku. Je vhodná pro podlahy obytných místností rodinných nebo bytových domů, kde zatížení dosahuje maximálně 250 kg/m2. Při zatížení do 300 kg/m2 doporučujeme použití systému AKUFLOOR.Výhody:

 • efektivní snížení hladiny kročejového hluku (např. při chůzi)
 • vynikající akustické vlastnosti
 • třída reakce na oheň A1
 • snadná manipulace šetří čas při montáži
 • zajistí zvukovou i tepelnou pohodu

Doporučené použití:

 • lehké plovoucí podlahy
 • anhydritové podlahy
kompletní informace o technických parametrech izolační desky Steprock HD

Steprock ND - těžké plovoucí podlahy

Izolace Steprock ND zlepšuje kročejovou a vzduchovou neprůzvučnost těžkých plovoucích podlah s roznášecí armovanou betonovou deskou o min. tloušťce 50 mm. Je vhodná pro podlahy obytných místností rodinných nebo bytových domů se zatížením do 250 kg/m2.


Výhody:

 • efektivní snížení hladiny kročejového hluku (např. při chůzi)
 • vynikající akustické vlastnosti
 • třída reakce na oheň A1
 • snadná manipulace šetří čas při montáži
 • zajistí zvukovou i tepelnou pohodu

Doporučené použití:

 • těžké plovoucí podlahy
kompletní informace o technických parametrech izolační desky Steprock ND

Frontrock MAX E - kontaktní fasády

Unikátní patentovaná fasádní deska Frontrock MAX E s podélnou orientací vláken a vyztuženou horní vrstvou je určena pro realizaci vnějších kontaktních zateplovacích systémů. Velmi tuhá horní vrstva desky, označená nápisem TOP ROCKWOOL, zabezpečuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání. Povrchová úpravy zajišťuje dobrou přídržnost a bezpečnou montáž. Měkčí, flexibilní vnitřní strana desky se optimálně přizpůsobí podkladu fasády.

Výhody: • nejlepší tepelněizolační vlastnosti (λD = 0,036 W.m-1.K-1)
 • ideální izolace nejen pro nízkoenergetické a pasivní domy - nejširší rozsah tlouštěk na trhu (až do 280 mm)
 • výborná manipulace díky nižší hmotnosti desky (o cca 35 % v poměru k hmotnosti klasických izolačních desek)
 • vynikající protipožární vlastnosti (třída reakce na oheň A1)
 • deska je po celém svém objemu hydrofobizovaná
 • zachovává prodyšnost stěn
 • 100% kvalita ověřená dlouholetými zkušenostmi
 • certifikace v systémech ETICS
 • zajistí bezpečnost, úspory i dlouhou životnost

Doporučené použití:

 • kontaktní fasády
kompletní informace o technických parametrech izolační desky Frontrock MAX E

Monrock MAX E - ploché střechy

Speciální dvouvrstvá deska Monrock MAX E je určena pro izolaci plochých střech. Tuhá a pevná horní vrstva desky, označená nápisem TOP ROCKWOOL, zabezpečuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání. Ploché střechy zateplené izolační deskou Monrock MAX E spadají do třídy BROOF (t3).


Výhody:

 • velmi dobré mechanické vlastnosti
 • možnost pokládky v jedné vrstvě významně snižuje pracnost a šetří čas
 • výrazně přispívá ke zvýšení požární odolnosti plochých střech (třída reakce na oheň A1)
 • jednoduchá logistika
 • zlepšuje akustiku plochých střech
 • deska je v celém svém objemu hydrofobizovaná
 • zajistí bezpečnost, úspory i dlouhou životnost

Doporučené použití:

 • ploché střechy
kompletní informace o technických parametrech izolační desky Monrock MAX E

Technické izolace

Klimafix - vzduchotechnická potrubí

Samolepicí lamelová rohož Klimafix je určena pro rychlou fixaci přímo na ocelový lakovaný nebo pozinkovaný plech vzduchotechnických potrubí. Její jednoduchá montáž zvyšuje produktivitu práce a snižuje celkové náklady.

Výhody:

 • zvýšení produktivity práce téměř o třetinu
 • bezpečná, jednoduchá a spolehlivá montáž
 • méně komponentů potřebných pro kompletaci
 • vlhkost nevniká do izolace ani k plechu
 • nedochází k oddělení izolace od povrchu

Doporučené použití:

 • kruhová a pravoúhlá vzduchotechnická potrubí
 • klimatizační technika, sušicí komory, apod.
kompletní informace o technických parametrech izolační rohože Klimafix

Techrock FB1 - vzduchotechnická potrubí

Izolační desky Techrock FB1 s povrchovou úpravou netkanou sklotextilií, tzv. fleece, se používají při zvýšených nárocích na akustické vlastnosti vzduchotechnických potrubí.

Výhody:

 • snižování tepelných ztrát a úspora energie díky optimální tepelné izolaci
 • jedinečné akustické vlastnosti

Doporučené použití:

 • tlumiče hluku do vzduchotechnického potrubí
kompletní informace o technických parametrech izolačních desek Techrock

PIPO - potrubní rozvody

Řezaná potrubní pouzdra PIPO z kamenné vlny bez povrchové úpravy, o délce 1 m, jsou určena pro tepelnou izolaci potrubních rozvodů s provozní teplotou od + 15°C do + 250°C.

Výhody:

 • ochrana proti šíření plamene a požáru (třída reakce na oheň A1)
 • pouzdro je v celém svém objemu hydrofobizované
 • zvuková pohltivost
 • snadná montáž díky vnitřním nářezům pouzdra
 • rozměrová stálost - nedochází ke smršťování

Doporučené použití:

 • potrubní rozvody

Systémová řešení

Nadkrokevní systém TOPROCK

Tradiční zateplení šikmé střechy mezi a pod krokvemi doplňuje i druhý způsob, kterým je izolace nad krokvemi. Jsou u něj minimální teplené mosty a tepelný odpor je vždy vyšší než tepelný odpor stejné tloušťky izolace prováděné mezi krokvemi. Společnost ROCKWOOL za tímto účelem vyvinula izolační systém TOPROCK.

Výhody:

 • elegantní způsob zateplení umožňující vyniknout kráse dřeva v interiéru
 • minimalizace tepelných mostů
 • systém obsahuje izolaci z kamenné vlny s nejlepšími tepelněizolačními a akustickými vlastnosti
 • zajistí bezpečnost a ochranu před požárem (izolace v systému spadají do třídy reakce na oheň A1) i dlouhou životnost

Systém nadkrokevní izolace TOPROCK pro zateplení šikmých střech obsahuje:

 • nadkrokevní kovové držáky (průmyslový vzor ROCKWOOL)
 • kotvení držáků
 • tepelnou izolaci: Airrock ND, Airrock LD
kompletní informace o systému TOPROCK

Kazetový systém ROCKPROFIL

Systém ROCKPROFIL je určen pro izolaci vnějších obvodových kazetových stěn s nejvyššími požadavky na tepelněizolační vlastnosti nebo pro kazetové vnitřní příčky s vysokými požadavky na akustické vlastnosti.

Výhody:

 • výrazná systémová inovace kazetových stěn
 • jednoduchost systému
 • tradiční a oblíbený systém s podstatně lepšími tepelněizolačními vlastnostmi
 • velmi dobré akustické vlastnosti
 • bezpečnost proti vniknutí - obtížná demontáž systému
 • mechanická odolnost vnějšího obkladu
 • rychlá a vysoce produktivní montáž
 • nízké investiční náklady na stěnový plášť
 • rychlá ekonomická návratnost systému u vytápěných objektů

Kazetový systém ROCKPROFIL obsahuje:

 • izolaci Airrock ND pro ROCKPROFIL
 • kazety
 • šrouby SFS Intec (typ SDC2)
kompletní informace o systému ROCKPROFIL

Systém BETA-ROCK

Protipožární systém BETA-ROCK je určen pro zateplení železobetonových stropů a stěn nad suterény. Provádí se metodou suché montáže. Je vhodný především pro parkovací garáže a technické suterény staveb.

Výhody:

 • zvýšení požární odolnosti o hodnotu REI 120 až 240 minut
 • u novostaveb úspora vrstvy 50 až 120 mm betonu pro dosažení stejné požární ochrany
 • výrazné zlepšení tepelněizolačních vlastností konstrukce
 • akusticky absorpční povrch
 • odlehčení stavby

Systém BETA-ROCK pro zateplení betonových stropů obsahuje:

 • izolaci Frontrock MAX E, Fasrock nebo F-Rock ND
 • zatloukací kotvy
kompletní informace o systému BETA-ROCK

Systém Conlit DUCTROCK

Protipožární systém Conlit DUCTROCK je určen jednak pro ochranu pravoúhlého vzduchotechnického potrubí z vnějšku i zevnitř a rovněž pro ochranu potrubí na odvod tepla a kouře z vnějšku i zevnitř.

Výhody:

 • univerzální ochrana VZT potrubí proti šíření požáru oběma směry
 • možnost aplikace tepelné izolace jen ze dvou nebo tří stran, je-li potrubí umístěno v blízkosti stěny, stropu nebo v rohu místnosti
 • funkce odvodu tepla a kouře pro 30 až 90 minut jako samostatné potrubí nebo jako součást sytému VZT s požární odolností 60 až 120 minut
 • jednoduchá aplikace se stejnou tloušťkou tepelné izolace a dalšími detaily společnými pro všechny varianty a funkce

V obou případech se systém skládá z izolačních desek Conlit Ductrock, které se připevňují pomocí navařovacích trnů. Spoje desek se jsou zajištěny pomocí lepidla Conlit Fix a přelepeny ALS páskou:

 • pro ochranu vzduchotechnického potrubí je požární odolnost systému 60, 90 a 120 minut
 • pro ochranu potrubí na odvod tepla a kouře je požární odolnost systému 30, 60 a 90 minut
kompletní informace k systému CONLIT DUCTROCK a jeho montáži

Systém PYROROCK

Protipožární systém PYROROCK je určen k ochraně vzduchotechnického potrubí z vnějšku. Požární odolnost je 30, 45 a 60 minut.

Skladba systému:

 1. pro pravoúhlé potrubí:
  • izolační desky Techrock 80 ALS (tloušťka 40 mm pro požární odolnost EI 30 a 45, tloušťka 60 mm pro EI 60)
  • navařovací trny pro kotvení izolace
  • pásky ALS pro přelep spojů
 2. pro kruhové potrubí:
  • izolační rohože Larock 65 ALS (pro požární odolnosti EI 30 S a 45 S) nebo WM 80 (pro požární odolnost EI 60 S - tloušťka 60 mm)
  • navařovací trny pro kotvení izolace
  • pásky ALS pro přelep spojů

kompletní informace k systému PYROROCK


Editovat prezentaci výrobků